Home Giải Đáp Thắc Mắc Bây Giờ Bạn Không Thể Lựa Chọn Để Làm Mất Sự Cứu Rỗi Của Mình

Bây Giờ Bạn Không Thể Lựa Chọn Để Làm Mất Sự Cứu Rỗi Của Mình

by Van Anh
30 đọc

Một người con không thể chọn sau đó mình sẽ không được sinh ra. Nếu một người đã từng tuyên bố mình có lần biết Chúa Giê-su nhưng bây giờ lại khước từ và chống đối Ngài, thì người đó chưa bao giờ thật sự biết Ngài một cách cá nhân. Chẳng may, chúng ta vẫn còn phạm tội và thiếu mất địa vị của dân sự mà Cha chúng ta mong muốn. Nhưng thật may mắn, sự bảo đảm của chúng ta không dựa trên những khả năng của chúng ta mà tùy thuộc vào ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng chúng ta là con cái Ngài. Và Con Ngài đã chết để trả những món nợ thuộc linh của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể gia nhập vào gia đình đời đời của Ngài. Đây là lời của Chúa. Cũng cần phải có đầy đủ đức tin để tin nơi Đức Chúa Trời hiện nay như lần đầu tiên bạn đã tin nơi danh Ngài.

Đức tin là một mối giao thông và không có mối giao thông nào có thể chứng thực.  Không có một đôi vợ chồng nào lại có thể chứng thực cho người khác bên ngoài gia đình của họ rằng họ yêu thương nhau thế nào. Không có những người bạn nào có thể chứng tỏ tình thân của họ với những người không hề kinh nghiệm điều đó. Không thể nào giải thích tình yêu cho một ai đó là người chưa bao giờ yêu. Mối liên hệ mang đặc tính tự xác nhận. Người ta càng kinh nghiệm đến đâu, thì mối giao thông của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cho nên đừng chờ đợi cho đến khi bạn cảm thấy gần với Đức Chúa Trời – hãy hành động như thể bạn đã được điều đó. Hãy đọc lời Chúa, cầu nguyện và thờ phượng Ngài một cách cá nhân và thờ phượng chung trong cộng đồng, đặt mình tham dự vào nếp sống và công việc của một Hội Thánh địa phương.

Hãy hành động dựa trên đức tin của bạn và bạn sẽ thấy đức tin bạn tăng trưởng sâu hơn và mạnh hơn. Bạn đã được dựng nên bởi Đức Chúa Trời cho mục tiêu: biết Chúa Giê-su và giúp người khác biết Ngài.  Một mối tương giao cá nhân với Chúa Cứu Thế Giê-su là một mẫu hình duy nhất có thể trạm vào lỗ trống trong trò chơi sắp hình thuộc linh của bạn. Ngài được ví như trục bánh xe mà tất cả những tăm xe của đời sống bạn phải gắn vừa vào đó; Ngài là “cực Bắc thật” cho la-bàn của bạn.

Nếu bạn chưa từng bước vào một mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-su, tôi thật mong bạn hãy cầu nguyện để gặp gỡ Ngài hôm nay. Nếu bạn biết Ngài, tôi hy vọng bạn sẽ giúp một người nào khác biết Ngài ngay hôm nay. Giúp người khác bước theo Chúa Giê-su là niềm vui lớn nhất trong đời sống chúng ta.

Nguồn: huongdionline.com

Ảnh: ieshua.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like