Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Về Thời Kỳ Cuối – Phần 1

1. Chúa Giê-xu Sẽ Trở Lại (Để Phán Xét Kẻ Sống Và Kẻ Chết) Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:29-31 Lời Tiên Tri Được Viết:...

10 Bài Học Từ Sách Gia-Cơ Trong Đời Sống Bày Tỏ Đức Tin

Bạn có cảm thấy bị thách thức trong việc bày tỏ đức tin qua sự chịu khổ, đau đớn hay trong sự thử thách?...

8 Điều Bạn Cần Biết Về Đức Thánh Linh – Phần 2 và hết:...

“Một đời sống không đầy dẫy Đức Thánh Linh, không thể xây dựng thân thể của Đấng Christ.” Một Phúc Âm mà không nhấn...

Chúa Giê-xu Không Cần Phải Lấy Lòng Loài Người: 3 Cách Để Tránh Cái...

Chúa Giê-xu chỉ sống cho đẹp lòng một Đấng duy nhất — đó là Đức Chúa Cha. Trong suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy...

Câu Chuyện Phục Sinh – Những Sự Kiện Quan Trọng Mà Mọi Cơ Đốc...

Câu chuyện về Lễ Phục Sinh là câu chuyện về một ngôi mộ trống. Không ai biết chắc chắn ngôi mộ của Chúa...

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán...

Chúa Giê-xu là nhân vật duy nhất, là chủ đề của các lời tiên tri trong Kinh Thánh và chính Ngài cũng phán nhiều...

Đừng Bỏ Qua Tầm Quan Trọng Của Đi Nhóm Thường Xuyên

Câu hỏi:  Tôi nghĩ rằng chúng tôi là kiểu người được gọi là "Cơ đốc nhân Giáng sinh và Phục sinh", vì...

Sự Khác Biệt Giữa Tình Yêu Và Lòng Ham Muốn

Hỏi: Sự khác biệt giữa tình yêu và lòng ham muốn là gì? Tôi nghĩ rằng tôi đang yêu một cô gái cùng học...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 6: Sự Khiêm Nhường ...

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết  - Thậm chí chết trên cây thập tự!” PHI-LÍP 2:8 Địa...

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 2 và hết: Dòng thời...

19. Năm 333 TC (khoảng 2300 năm trước) Hi-lạp bắt đầu cai trị trên vùng đất Y-sơ-ra-ên Hi-lạp, dưới sự lãnh đạo của Alexander Đại...