Cơ Đốc Nhân Nên Nói Chuyện Với Con Cái Về Vấn Đề Đồng Tính...

Khi chúng tôi đang xem một tập của chương trình House Hunters trên kênh HGTV. Con gái tôi mới học lớp một...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 21: Con Có Phải Làm Người...

Nhiều Cơ đốc nhân cho rằng Chúa chưa thật sự cứu mình. Họ nghĩ là Chúa Giê-su đến chỉ để dạy con...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 20: Sanh lại nghĩa là gì?

Chúa Giê-su nói, “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). “Sanh lại”...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 19: Chúa Giê-su sống trong lòng...

Cơ đốc nhân thường hay nói là Chúa Giê-su sống trong lòng họ. Có thật là Chúa Giê-su đang sống trong lòng...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 18: Chúa Giê-su đang làm gì...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Chúa Giê-su đang ở nơi trung tâm của tất...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 17: Có phải Chúa Giê-su là...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Đúng vậy, Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời là...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 16: Làm sao Chúa Giê-su có...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Con người thường đã chết thì chết hẳn. Thỉnh...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 15: Tại sao Chúa Giê-su phải...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Nhiều người biết rằng Chúa Giê-su là một vị...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 14: Tại sao người ghét Chúa...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Chúa Giê-su là một người rất tốt. Thật ra,...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 13: Chúa Giê-su đi trên nước...

Bible Answers for Parents of Curious KidsTác giả: Ed Strauss Một lần kia, mười hai sứ đồ của Chúa...