Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Người Nào Chịu Bắt Bớ

“Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa...

Đặt Mua Sách ‘Câu Chuyện Phục Sinh?’ Của Tác Giả Doris Ong Qua Trang...

Bạn có muốn biết một nửa còn lại của câu chuyện này không? Hứa hẹn là sẽ thú vị lắm đây....

Truyện Thiếu Nhi: Danh Xưng Của Chúa Giê-Xu

“Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu...

Truyện Thiếu Nhi: Sự Vui Mừng

“Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy...

Truyện Thiếu Nhi: Tình Yêu của Chúa

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến,...

Truyện Thiếu Nhi: Sự Kiên Nhẫn

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa...

Truyện Thiếu Nhi: Sự Mất Tích – “Hoàng Tử Ăn Xin”

“Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Cha chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi...

Truyện Thiếu Nhi: Sự Phục Vụ – Núi Misty

Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao...

Truyện Thiếu Nhi: Yêu Những Người Bắt Nạt Mình

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các...

Ngươi Chớ Trộm Cướp: Có Phải Là Tội Nếu Bạn Không Biết?

Susan, Janie and Heather đều thích đến trung tâm mua sắm. Nếu họ có thêm chút tiền để tiêu còn vui hơn nữa nhưng...