Truyện Thiếu Nhi: Một Quyết Định Lớn Của Bé Seka

Seka sống ở Bờ Biển Ngà, Tây Phi. Từ khi cậu được sinh ra, cha mẹ cậu bé, là những Cơ đốc nhân, có...

Truyện Thiếu Nhi: Chiếc Răng Cửa Mới

Richard nhìn mình trong gương với sự ghê tởm. Một thứ đã mất đi. Cậu không thể cười được nữa. Nếu cậu...

Truyện Thiếu Nhi: Trò Chơi Phối Đồ

Ở phía sau tủ quần áo của mẹ luôn có một chiếc hộp lớn. Bạn không bao giờ có thể kể được...

6 Cách Để Cha Mẹ Dạy Kinh Thánh Cho Con

Tôi đã làm tình nguyện viên trong trường Chúa nhật được gần bảy năm. Thực sự, đây là một công việc khó khăn. Dạy...

Truyện Thiếu Nhi: Bài Giảng Của Chú Vẹt

Bà Maria là thành viên đầu tiên của gia đình Colon trở thành Cơ đốc nhân. Bà rất yêu Chúa Giê-xu và không phải...

Truyện Thiếu Nhi: “Món Quà Thuộc Linh”

“Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến...

Truyện Thiếu Nhi: “Người Nói Chuyện Phiếm”

“Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.” (Châm ngôn 16:28)

Bản Tính Của Chúa: Nếu Em Là Chúa

Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt...

Truyện Thiếu Nhi: “Sứ Mạng”

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”  (Mác 16:15)

Sự Cứu Rỗi Là Một Món Quà Không Phải Bỏ Công Có Được

“Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào”....