Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 50: Tại Sao Chúa Để Cho...

Con đã từng nghe câu chuyện về Gióp. Ông là người công chính sống ở trong vùng Út-xơ. Gióp rất giàu. Rồi...

Ngày 22: Cầu Nguyện Cho Con Khước Từ Tình Dục Vô Luân

Link bài đọc: https://youtu.be/9tnKW92HIR4 Sau tai ương, chết chóc, và hỏa ngục đời đời, thì tình dục vô luân là tội đáng sợ nhất đối...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 49: Tại Sao Các Anh Của...

Gia-cốp có bốn người vợ nhưng Ra-chên là người xinh xắn nhất, và Gia-cốp yêu bà hơn những người vợ khác. Gia-cốp...

Ngày 21: Cầu Nguyện Cho Con Tránh Khỏi Game Và Tệ Nạn Xã Hội

Link bài đọc: https://youtu.be/T61aHpDDylM Chẳng bao giờ là quá sớm để bắt đầu cầu nguyện cho con cái chúng ta tránh game, bài bạc, rượu...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 48: Tại Sao Gia-cốp Lừa Cha...

Trước khi Ê-sau và Gia-cốp được sinh ra, Chúa đã hứa với mẹ họ là Rê-bê-ca. Chúa bảo bà, “Hai nước hiện...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 47: Tại Sao Đức Chúa Trời...

Kinh Thánh nói, “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 46: Tại Sao Ca-na-an Được Gọi...

Khi Áp-ra-ham lần đầu tiên đến vùng đất Ca-na-an, mọi người thấy người Ca-na-an đã ở đó. “Áp-ram trải qua xứ nầy....

Ngày 19: Cầu Nguyện Cho Con Luôn Có Cảm Xúc Tích Cực

Link bài đọc: https://youtu.be/eVWhRSZSmiM Chúng ta dễ dàng nhận ra trong những người xung quanh mình, ai có những tình cảm tiêu cực trong lòng...

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 45: Làm Thế Nào Mà Các...

Một số sách tranh của các em bé vẽ một con tàu cong và đủ to để chứa một cặp voi, cặp...

Ngày 18: Cầu Nguyện Cho Con Thoát Khỏi Sợ Hãi

Link bài đọc: https://youtu.be/JjDv4jWGF08 Sợ hãi đến với chúng ta khi ta không tin là Đức Chúa Trời có thể bảo vệ an toàn chính...