Leaderboard Ad

NGỢI KHEN NGÀI VỚI TẤT CẢ SỰ CA TỤNG CỦA LÒNG CON.

0

“Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân! Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Hãy suy ngẫm tất cả các công việc kỳ diệu của Ngài”. I Sử ký 16:8, 9

Cha yêu dấu ơi, Ngài xứng đáng với tất cả mọi sự tập chú, ngợi khen, thờ phượng và tình yêu của con.

Công việc của Ngài thật vĩ đại, vượt quá bất cứ điều gì con có thể diễn tả bằng lời.

Xin giúp con là ánh sáng chiếu ra sự vinh hiển Ngài hôm nay.

Rất khó cho con để có thể đứng bên ngoài thế giới này và sống khác biệt.

Xin cho con thêm lòng can đảm để bày tỏ sự tốt lành của Ngài và không bao giờ hổ thẹn.

Xin Ngài cũng ban bình an cho những anh chị em con, là những người chọn để sống cho Ngài.

Những người chịu trả giá để làm nên sự khác biệt và rồi bị cô lập, chỉ một vài người hiểu họ.

Cha ơi, xin thêm năng lực cho họ.

Con cám ơn Cha vì những công việc lạ lùng Ngài đã và sẽ làm trên chúng con.

Trong danh vinh hiển của Chúa Jesus Chirst.

Amen!

Suesan Nguyen dịch.

Nguồn: Max Lucado. “God Is With You Every Day.”

Bình Luận:

About Author