Home Dưỡng Linh Xin Dạy Con Làm Theo Ý Muốn Chúa

Xin Dạy Con Làm Theo Ý Muốn Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Xin chỉ cho con biết con đường phải đi vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.
Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời của con.” (Thi-thiên 143:8,10)

Mọi sự khôn ngoan và hiểu biết đều đến từ Đức Chúa Trời. Chúa ban sự khôn ngoan và tri thức cho những ai vâng lời Ngài và bảo vệ những ai sống ngay thẳng. Ngài coi sóc tất cả những người nào trung tín với Ngài (Châm-ngôn 2:6-8)

Lời cầu nguyện của tôi cho tất cả chúng ta ngày hôm nay là trong mọi sự chúng ta làm, thì mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đầu phục Chúa cũng như ý muốn hoàn hảo của Ngài.

Trong Công-vụ 13:21-22, “Bấy giờ họ xin một vua, nên Đức Chúa Trời ban cho Sau-lơ, con trai của Kích, thuộc bộ tộc Bên-gia-min, cai trị họ trong bốn mươi năm. Rồi Ngài bỏ vua đó, lập Đa-vít làm vua. Ngài làm chứng về ông rằng: ‘Ta đã tìm thấy Đa-vít con trai của Gie-sê, là người Ta hài lòng, người sẽ thi hành mọi ý muốn Ta.’

Mặc dù tấm lòng Đa-vít tan vỡ bởi vô số nghịch cảnh và thử thách, vua vẫn tiếp tục tìm kiếm Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Không chỉ là tìm kiếm giải pháp giữa những lúc nguy nan, mà tấm lòng vua lúc nào cũng ở trong tâm thế tìm kiếm Chúa.

Giống như Đa-vít, nguyện tất cả chúng ta luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trong cuộc sống này, không có lời khẳng định nào ngọt ngào và khiến tâm linh chúng ta thỏa mãn hơn khi nghe điều mà Cha Thiên Thượng của chúng ta đã nói với Chúa Giê-xu, “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.” (Ma-thi-ơ 3:17)

Mong rằng năm nay sẽ là một năm của những tấm lòng đầu phục và biết vâng lời; một năm “Xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/thelettererph

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like