Home Dưỡng Linh Thi-thiên 14: Chẳng Còn Một Ai

Thi-thiên 14: Chẳng Còn Một Ai

by Sưu Tầm
30 đọc

“Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.”  (Thi-thiên 14:2)

Khi suy ngẫm về những sự khích lệ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để tìm kiếm Ngài, chúng ta có thể thấy rằng phần thưởng là vô giá. Đó là những thứ mà từ trong sâu thẳm của lòng mình, chúng ta thực sự khao khát.

Vấn đề là chúng ta thường tìm kiếm những điều đúng đắn ở những nơi sai lầm. Và tệ hơn, ngay cả khi chúng ta học theo quan điểm của thiên đàng, thì thậm chí không một ai trong chúng ta chịu nhìn đúng chỗ. Chúng ta gặp khó khăn khi cố gắng làm mọi việc theo cách của mình, chứ không phải theo cách của Chúa. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống, đặng xem thử có ai tìm kiếm Ngài chăng, nhưng Ngài không tìm thấy ai cả.

Điều đó thật đáng kinh ngạc phải không? Ngày nay có rất nhiều sản phẩm phục vụ cho đời sống tâm linh — và trên thực tế, những thứ đó luôn tồn tại. Chúng ta đã mắc phải một căn bệnh tôn giáo khó chữa. Thế giới có đầy rẫy các đền thờ, nhà thờ Hồi-giáo, những nơi linh thiêng, hội thánh và nhà hội của người Do Thái. Các bài hát, những bộ phim truyền hình, các tác phẩm nghệ thuật — tất cả đều được pha trộn với những lời kêu gọi Đức Chúa Trời.

Nhưng khi Đức Chúa Trời ngó xuống tất cả “những sản phẩm phục vụ cho đời sống tâm linh” đó để xem có ai tìm kiếm Ngài chăng, Ngài tuyên bố Ngài thực sự không nhìn thấy bất kỳ ai đang tìm kiếm một Đức Chúa Trời chân thật. Những gì con người đang tìm kiếm là một vị thần để phục vụ cho họ. Và, thực sự, Đức Chúa Trời là Đấng vùa giúp vĩ đại cho tất cả chúng ta. Ngài là sự giúp đỡ và sức lực duy nhất của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người tìm kiếm Chúa, Đấng mà họ có thể tin tưởng bằng cả cuộc đời và tương lai của họ, thay vì chỉ đơn giản là một vị thần mà họ có thể sử dụng cho mục đích riêng của mình.

Đáng buồn thay, không ai trong chúng ta tự đầu phục. Cần có ân điển của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta quỳ gối hạ mình.

Cầu nguyện

Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì mục đích duy nhất của con khi con tìm kiếm Ngài chỉ là để lợi dụng Ngài mà thôi. Nhờ ân điển của Ngài, xin giúp con có thể tìm kiếm Ngài chỉ đơn giản vì Ngài là Đấng mà con muốn tìm kiếm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like