Home Dưỡng Linh Đấng Có Thời Điểm Hoàn Hảo

Đấng Có Thời Điểm Hoàn Hảo

by Sưu Tầm
30 đọc

Khi những điều chúng ta hy vọng phải mất quá nhiều thời gian mới trở thành hiện thực, chúng ta có thể đâm ra thất vọng, nản lòng và trách Chúa. Sự trì hoãn này, mặc dù có vẻ đau đớn, nhưng đó là sự khôn ngoan của Chúa đang hành động vì lợi ích của chúng ta chứ không phải chống lại chúng ta. Những giấc mơ chưa thành không đồng nghĩa với việc Ngài từ bỏ chúng ta mà thay vào đó, là biểu hiện của tình yêu thương Ngài.

Đó có thể là cách Ngài bảo vệ chúng ta khỏi những điều không theo ý muốn của Ngài hoặc để đức tin của chúng ta nơi Ngài gia tăng hơn nữa. Hãy xem “sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh chị em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh chị em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.” (Gia-cơ 1:2-4)

Trong tấm lòng của bạn, có những mong ước nào mà bạn đã cầu nguyện từ rất lâu rồi chăng? Sự chờ đợi có thể thử thách không chỉ tính kiên nhẫn mà còn cả lòng tin của chúng ta nữa.

Tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta có thể nhớ là chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời có thời điểm hoàn hảo. Ngài đã ấn định thời điểm thích hợp cho mọi sự và Ngài làm cho mọi sự tốt đẹp đúng vào thời điểm của chúng (Truyền-đạo 3:11). Không tạo vật nào có thể che giấu được trước mặt Ngài vì mọi sự đều trần trụi và phơi bày trước mắt Ngài (Hê-bơ-rơ 4:13), bao gồm cả tấm lòng của chúng ta.

Ngài biết chúng ta muốn gì nhưng điều Ngài muốn ban cho chúng ta là những gì tốt nhất và là điều mà Ngài biết chúng ta thực sự cần. Nếu điều gì phù hợp với ý muốn của Ngài, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, thông qua đường lối hoàn hảo của Ngài vào thời điểm hoàn hảo của Ngài, ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải chờ đợi một ít lâu.

Đây là lời hứa của Chúa: Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho con cái Ngài (Thi thiên 84:11). Nếu Ngài từ chối ban cho chúng ta điều gì, thì ấy là vì Ngài biết điều đó không thật sự tốt cho chúng ta hoặc nếu chúng ta có được điều đó ngay bây giờ chúng ta sẽ không mang lại vinh hiển cho Ngài.

Nguyện chúng ta thấy được vẻ đẹp của việc thuận theo thời điểm của Chúa trong mọi sự. Vì nếu Ngài bắt chúng ta chờ đợi, không phải vì Ngài muốn chúng ta đau khổ, nhưng để chúng ta được biến đổi bởi tình yêu của Ngài. Để trong mỗi ngày chờ đợi và hy vọng ấy, chúng ta được nếm thử và cảm nhận được lòng nhân từ cùng sự thành tín của Ngài. Ngài đang chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho con cái Ngài vì Ngài yêu chúng ta rất nhiều.

Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28)

Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/thelettererph

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like