Home Dưỡng Linh Chuẩn Bị Sẵn Sàng

Chuẩn Bị Sẵn Sàng

by Inspiration Ministries
30 đọc

“Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài”. – Mác 1:2-3 BHĐ

Sự chuẩn bị là một bước vô cùng quan trọng trong sự thành công của bất kỳ một dự án kinh doanh nào. Việc bạn cần làm trong quá trình chuẩn bị ở đây, đó có thể là trải qua một quá trình đào tạo nghiêm nhặt, nghiên cứu tình hình, hoặc mài giũa thông điệp của mình. Chuẩn bị ở đây cũng có thể là dành thời gian để phát triển một chiến lược tốt nhất, sẵn sàng cả về mặt thể chất cũng như về mặt tinh thần, thu thập các nguồn lực cần thiết và nhận biết thời điểm thích hợp để hành động.

Giăng Báp-tít đã bày tỏ nguyên tắc này thông qua chức vụ của mình. Rất đơn giản, ông được kêu gọi để trở thành người “dọn đường”. Và Chúa Giê-xu cũng bày tỏ nguyên tắc này. Ngài đã chờ đợi để mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm hành động là khi Giăng Báp-tít bị bắt bỏ tù. Tại thời điểm đó, Chúa Giê-xu phán rằng “giờ đã trọn” (Mác 1:14-15). Đó chính là thời điểm để Ngài bắt đầu hành động.

Kinh Thánh chép rất rõ, Đức Chúa Trời Ngài quan tâm đến thời điểm. “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó. Sự thật là, “mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó (Truyền đạo 3:1, 11).

Chìa khóa để chúng ta nhận lãnh phước lành đầy trọn nhất của Chúa chính là cần phải hành động đúng thời điểm – thời điểm của Chúa. Điều quan trọng là phải chờ đợi cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng. Làm thế nào để chúng ta biết đúng thời điểm? Như Chúa Giê-xu đã bày tỏ, đúng thời điểm có nghĩa là đồng điệu với Đức Chúa Trời, nhạy bén với sự dẫn dắt của Ngài và là một người cầu nguyện. Đúng thời điểm còn là lắng nghe và sẵn sàng hành động khi Ngài nói rằng hoàn cảnh này là đúng, là chính xác và mọi thứ đã được chuẩn bị.

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn nhạy bén với thời điểm của Ngài. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị cho sự kêu gọi của Ngài. Hãy luôn luôn lắng nghe Thánh Linh của Ngài. Hãy luôn luôn tìm cách để sẵn sàng và sẵn lòng.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, con cầu xin Ngài hướng dẫn con và cho con biết Ngài muốn con làm gì ngày hôm nay. Xin Ngài giúp con chuẩn bị sẵn sàng. Xin Ngài mài giũa tâm trí và tấm lòng con. Xin Ngài ban cho con những kỹ năng con cần. Con cầu xin trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Dịch: Agnes Le

Nguồn: Inspiration.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like