Home Dưỡng Linh Tăng Trưởng Thuộc Linh: Thay Thế Các Thói Quen Cũ Bằng Thói Quen Mới

Tăng Trưởng Thuộc Linh: Thay Thế Các Thói Quen Cũ Bằng Thói Quen Mới

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy thực thi những điều này và chú tâm vào đó, để mọi người đều thấy con tiến bộ.” (I Ti-mô-thê 4:15 – BDM)

Trong khi bạn được ban cho một bản chất hoàn toàn mới vào thời điểm chuyển đổi, bạn vẫn còn những thói quen, nếp sống, và hành động cũ, là những điều cần được gỡ bỏ và thay thế.

Buông bỏ những nỗi sợ ngăn trở bạn tăng trưởng. Lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta, nhưng nó thường làm chúng ta khốn khổ trước. Nỗi sợ hãi của những gì mà chúng ta có thể khám phá ra nếu chúng ta thành thật đối mặt với những khiếm khuyết trong tư cách của mình tiếp tục cầm giữ chúng ta sống trong ngục tù của sự phủ nhận. Chỉ khi Chúa được phép soi ánh sáng chân lý của Ngài trên những lỗi lầm, thất bại, và thiếu sót của chúng ta, chúng ta mới có thể bắt đầu sửa đổi chúng. Đó là lý do tại sao bạn không thể tăng trưởng mà không có thái độ khiêm nhường và chịu học hỏi.

Đừng đánh giá hay nhận diện con người của bạn căn cứ trên những khiếm khuyết của bạn. Chúng ta thường hay nói: “Đó chính là con người của tôi…” và “Tôi là vậy đó.” Mối lo lắng vô thức là nếu tôi bỏ đi thói quen của mình, đau buồn của mình, mặc cảm của mình, thì tôi sẽ là ai? Sự sợ hãi này chắc chắn có thể làm chậm sự phát triển của bạn.

Thói quen tốt cần thời gian để phát triển. Hãy nhớ rằng tính cách của bạn là tổng hợp tất cả những thói quen của bạn. Bạn không thể nói rằng bạn có tính chính trực trừ khi bạn có thói quen là lúc nào cũng luôn luôn thành thật. Những thói quen của bạn xác định tính cách của bạn.

Hãy nhớ rằng: Bạn phải thực hành mỗi ngày những thói quen mà những thói quen đó sẽ làm bạn ngày càng trở nên giống Đấng Christ hơn. “Chú tâm vào đó, để mọi người đều thấy con tiến bộ” (I Ti-mô-thê 4:15b – BDM).

Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like