Home Dưỡng Linh Cơ Đốc Nhân và Việc Ăn Uống trong Ngày Tết

Cơ Đốc Nhân và Việc Ăn Uống trong Ngày Tết

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.” – I Cô-rinh-tô 10:31 (BTT)

Dịp Tết tồn tại những cám dỗ dễ khiến Cơ đốc nhân buông thả đời sống thuộc linh mà sống thỏa hiệp với thế gian. Ta sợ rằng nếu như mình không ăn thứ này hoặc uống thứ kia thì người khác sẽ không hài lòng, làm không khí mất vui, hay sẽ là ảnh hưởng với việc thăng tiến trong công việc. Ta tự dối mình rằng: “Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Chúa sẽ hiểu lòng tôi mà tha thứ cho tôi thôi.”

Đa-ni-ên và ba bạn ông được vua Nê-bu-cát-nết-sa chọn huấn luyện trong ba năm để phục vụ trong cung vua. Họ được ban cho đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, song Đa-ni-ên nhất quyết từ chối những vật thực hẳn đã dâng lên cho các hình tượng. Ông bày tỏ thẳng thừng với vị quan phụ trách việc ăn uống của mình rằng những điều đó khiến mình ô uế. Ông yêu cầu chỉ ăn rau và uống nước. Lời yêu cầu của Đa-ni-ên là sự khẳng định về lòng tin của mình với Chúa trước mặt người khác dù chỉ trong việc ăn uống. Ông tin cậy Đức Chúa Trời ban phước trên rau mà mình và các bạn ăn mỗi ngày. Với niềm tin trong sạch và chắc chắn, Đức Chúa Trời bạn phước cho họ: “Mười ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn.” Đa-ni-ên 1:15 (BTT).

Kinh Thánh đã cảnh báo chúng về việc ăn đồ cúng hình tượng và việc say sưa:

 “Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng đó có ra gì chăng? Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế ma quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ.” – I Cô-rinh-tô 10:19-21 (BTT)

“Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Ê-phê-sô 5:18 (BTT)

Một số Cơ đốc nhân chọn cách viện cớ sức khỏe hoặc tìm cách lảng tránh mà không mạnh dạn nói thật rằng: “Vì tôi tin Chúa nên tôi không ăn đồ cúng.” “Vì tôi tin Chúa nên tôi không uống rượu bia.” Họ sợ người khác không hiểu và phán xét mình mà vô tình quên mất địa vị làm con cái Chúa. Trong Phi-líp 2:15 (BTT) có chép: “Anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.” Chính việc bày tỏ đức tin qua việc ăn uống cũng là khi hạt giống được gieo ra để những người chưa tin Chúa có cơ hội được biết đến danh Ngài.

Bạn có sẵn sàng công bố đức tin qua việc ăn uống mà không sợ phải trả giá vì quyết định của mình? Bạn có tin rằng Chúa đứng về phía bạn như Ngài đã đứng cùng Đa-ni-ên khi ông dạn dĩ công bố đức tin qua việc ăn uống? Liệu bạn chọn nói thật hay là viện cớ cho đức tin của mình? Bạn muốn làm hài lòng người thế gian hay làm hài lòng Chúa?

Hãy cầu nguyện cùng tôi

“Con tạ ơn Chúa vì một năm vừa qua Chúa đã giữ gìn con và ban phước cho con. Nguyện Ngài ở cùng con suốt một năm mới và dạy con đi theo đường lối Chúa. Xin cho con biết giữ mình trong dịp Tết này và luôn nhận thức được địa vị là con cái Ngài. Xin Chúa giúp con hoặc ăn hoặc uống đều không phạm tội cùng Ngài hay làm điều gì gây cớ vấp phạm đến anh em con. Ngài ban sức trong sự yếu đuối của con để con cũng mạnh dạn công bố đức tin mình dù chỉ qua việc ăn uống. Con tin rằng Chúa đứng về phía con như Ngài đã đứng cùng Đa-ni-ên khi con làm đẹp lòng Ngài. Con mong muốn sống một đời sống mà người thế gian nhìn và thấy Chúa là tốt lành.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like