Home Chuyên Đề Bài Học Từ Môn Đồ Si-Môn Xê-Lốt

Bài Học Từ Môn Đồ Si-Môn Xê-Lốt

by Sưu Tầm
30 đọc

Si-môn Xê-lốt là ai? Si-môn Xê-lốt là một trong những môn đệ của Chúa Giê-xu. Nói chung, một người “xê-lốt” là bất cứ ai nhiệt thành ủng hộ một nguyên nhân cụ thể nào đó. Vì chữ “xê-lốt” có nghĩa nhiệt thành, phấn khích.

Trong bối cảnh của Tân Ước, những người Xê-lốt là một đảng nhiệt thành vì sự độc lập của người Do Thái và vứt bỏ sự cai trị của đế quốc La Mã. Họ hy vọng sẽ thực hiện được điều này bằng cách kích động nhân dân nổi loạn, đẩy người La Mã khỏi Israel và thiết lập một nền quân chủ thần quyền theo luật pháp Môi-se. Họ cũng được biết là nhắm tấn công vào những người Do Thái có thiện cảm với La mã. Cả sử gia Josephus và sách Talmud đều có cái nhìn tiêu cực về chủ nghĩa cuồng tín của đảng Xê-lốt.

Si-môn Xê-lốt được nhắc đến bốn lần trong Tân Ước, ở những nơi mà tên của các môn đệ được liệt kê, nhưng ngoài điều này, không có thông tin nào về anh ta được đưa ra (Ma-thi-ơ 10: 4; Mác 3:18; Lu-ca 6:15; Công vụ 1 : 31). Ma-thi-ơ 10: 4 liệt kê anh ta là Si-môn, người Ca-na-an. Thuật ngữ Ca-na-an  ở đây là một thuật ngữ chính trị, không phải là một tham chiếu đến quê hương của anh. Người ta thường cho rằng anh ta được gọi là Si-môn Xê-lốt, bởi vì, khi Chúa Giê-xu gọi anh ta, anh ta là một thành viên của phong trào chính trị Xê-lốt.  Nếu vậy, việc tiếp tục sử dụng chỉ danh nầy không giải quyết được việc anh ta có tiếp tục sốt sắng vì sự độc lập của người Do Thái khi bắt đầu làm môn đệ.

Trong mọi trường hợp, chúng ta có thể giả định rằng các ưu tiên của anh ấy đã được thay đổi khi anh ấy tuân theo lời dạy của Chúa Giê-xu, trong đó bao gồm việc “trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa” (Ma-thi-ơ 22,21), và nhấn mạnh vào vương quốc của Đức Chúa Trời, là vương quốc không phải của thế giới này và không được thiết lập bằng cách sử dụng bạo lực và vũ lực (Giăng 18:36).

Si-môn cũng đã được Chúa Giê-xu thông báo rằng ngôi đền thờ sẽ bị phá hủy và Jerusalem sẽ hoàn toàn bị người ngoại bang tràn ngập (Lu-ca 21:5-6, 20-24). Thánh Kinh giữ biệt danh Xê-lốt của anh, có lẽ đơn giản là một cách để phân biệt anh ta với Si-môn khác (người sau này được biết đến với tên Phi-e-rơ). Có lẽ, trong những năm sau đó, anh ta nổi tiếng là sốt sắng vì phúc âm. Truyền thống nói rằng Si-môn Xê-lốt đã giảng phúc âm ở Ba Tư và cuối cùng đã bị giết vì từ chối dâng sinh tế cho thần mặt trời.

Thật thú vị khi lưu ý rằng Chúa Giê-xu đã gọi một môn đệ khác là Ma-thi-ơ, một người thu thuế (Ma-thi-ơ 9:9) và là người trực tiếp làm thuê cho đế quốc La-mã hoặc cho các quan chức Do Thái cai trị dân với quyền của người La mã ban cho. Ma-thi-ơ, nhân viên thuế vụ và Si-môn Xê-lốt, đứng ở hai đầu đối chọi nhau của trường chính trị La-mã. Vì có lòng trung thành lớn hơn với Chúa Giê-xu, họ là anh em và đồng công cho phúc âm. Thật không may là ngày nay, nhiều tín hữu dường như chạy theo thế giới hơn là với Đấng Christ, hội thánh, phúc âm và nước Đức Chúa Trời. Bài học từ Si-môn khích lệ chúng ta bỏ đi những hiểu biết cũ kỹ, những quan điểm đã bám rễ lâu dài để nhận lấy những hiểu biết thật từ Chúa và sống rao truyền danh Ngài.

Nguồn: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like