Thực Trạng Phát Triển Tin Lành Ở Tây Nguyên


Những Con Số Thống Kê: Tin Lành Phát Triển Vượt Bậc Tại Tây Nguyên:

1.Trước đây, khi cách dân tộc thiểu số Tây Nguyên sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài họ đều thờ đa thần với vô số nghi lễ cúng thần. Mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên đều gắn liền với thần linh. Cồng chiêng cũng là vật thiêng mà trong chúng đều có thần linh trú ngụ. Tiếng chiêng là thanh âm kết nối cuộc sống thực tại của con người với thế giới thiêng liêng của thần linh. Bởi vậy, lễ nghi, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chính là linh hồn cho sự tồn tại sống động của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Nhưng tình hình đó đã có nhiều thay đổi. Sự du nhập của các tôn giáo thế giới vào cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã đưa đến cho họ những quan niệm mới, thay đổi so với quan niệm truyền thống. Mỗi khi quan niệm “nhất thần” đã thay cho lễ nghi đa thần là tiếng cồng, tiếng chiêng cũng thưa dần. Tất nhiên, tùy theo quan niệm, đức tin, đặc điểm cách thức hành đạo của mỗi loại tôn giáo thế giới mà mức độ tác động của nó đối với hệ thống tín ngưỡng, lễ tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cũng khác nhau...

Trước hết, chúng ta có thể quan sát sự phân bố tôn giáo theo tỷ lệ dân cư trên địa bàn Tây Nguyên với sự hiện hữu chủ yếu của Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo, Cao đài và một số rất ít tôn giáo khác. Đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên chỉ theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành hoặc Phật giáo. Họ không theo đạo Cao Đài hay Hòa Hảo. Riêng Đắk Nông cũng không có đồng bào dân tộc thiểu số nào theo Phật giáo.

Nếu như năm 1999, trên địa bàn Tây Nguyên số đồng bào theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo và Cao Đài chiếm 28,4% dân số thì 5 năm sau tỷ lệ đó là 33,9% và cho đến tháng 6-2009, tăng lên 34,9%. Tỷ lệ chung này có tăng nhưng không cao bằng tỷ lệ đó trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Năm 1999, tỷ lệ đồng bào dân tộc ít người có đạo (chủ yếu là Thiên Chúa giáo và Tin Lành) chiếm 27,4% tổng số dân tộc có đạo trên địa bàn. 5 năm sau, tỷ lệ đó đã là 34% và chưa đến 5 năm tiếp theo đã chiếm tới 37,9% (trong khi dân số chỉ chiếm 30%)

Trong số 5 tỉnh Tây Nguyên, 10 năm trở lại đây là Kon Tum và Lâm Đồng là hai địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành tăng cao nấht, đặc biệt trong giai đoạn 1999-2004. Tỷ lệ đó ở Lâm Đồng còn tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn 2004-2009. Điều này dễ dàng lý giải vì đây là hai địa bàn có tỷ lệ đồng bào thiểu số theo Tin Lành thấp nhất so với ba tỉnh còn lại vốn đã có tỷ lệ rất cao và tăng mạnh từ nhiều năm trước đó.

Khảo sát sự phân bố của ba loại hình tôn giáo chủ yếu trên địa bàn là Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Phật giáo chúng ta còn thấy sự chênh lệch rất lớn về tỷ lệ và mức độ phát triển khác nhau của ba tôn giáo này.

Nếu như trên toàn địa bàn Tây Nguyên năm 2004 có 11,9% dân số theo Phật giáo thì năm 2009 giảm xuống còn 11,4%. Tỷ lệ này của đồng bào các dân tộc thiểu số 0,4% cho năm 2004 và 0,6% tại thời điểm tháng 6-2009. Mặc dù tỷ lệ tín đồ theo đạo Phật có tăng trong đồng bào dân tộc thiểu số nhưng vẫn ở mức rất lớn so với Thiên Chúa giáo và nhất là so với Tin Lành. Những con số sau đây không những cho thấy sự chênh lệch mà còn cho thấy mức độ gia tăng đáng kể lượng tín đồ Tin Lành trong các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong những năm gần đây. Năm 2004, có 15% dân số trên địa bàn là tín đồ Thiên Chúa giáo, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 14,3% trong số ấy. Năm 2009, tỷ lệ tương ứng là 15,9% (số dân trên địa bàn) và 16,2% (đối với các dân tộc thiểu số). Trong khi đó năm 2004, số tín đồ Tin Lành trên địa bàn Tây Nguyên chỉ chiếm 6,5% dân số thì đến năm 2009 tăng lên 7,2% dân số. Điều đáng nói là sự tăng trưởng đó chỉ tập trung trong đồng bào các dân tộc ít người: năm 2004 tín đồ Tin Lành là người dân tộc thiểu số chiếm 19,3% số tín đồ của tôn giáo này, đến năm 2009 tỷ lệ này đã tăng lên 21,1%. Một điểm rất đáng lưu ý nữa là: nếu số tín đồ Thiên Chúa giáo là người dân tộc thiểu số chỉ chiếm 31% thì tỷ lệ đó của đạo Tin Lành là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất cao: Gia Lai 98,3%; Đắk Lắk 90,5%... Như vậy năm 2009 với tổng số 362.689 người theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên thì hầu hết trong số họ là người các dân tộc thiểu số, gấp 6,5 lần số tín đồ Tin Lành trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào thời điểm 1954.

Hiện nay, gần ¼ số dân của 11 dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Nếu cộng cả Thiên Chúa giáo thì tỷ lệ đó là 37,2%.

Nhà Thờ Tin Lành Đà Lạt được xây dựng từ năm 1929

Vì Sao Tin Lành Phát Triển Ở Tây Nguyên: Phù Hợp Với Xã Hội

2. Một câu hỏi rất được quan tâm đó là vì sao đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo đạo Tin Lành nhiều và với tốc độ nhanh như vậy? Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy câu trả lời trong các tài liệu về mục đích lợi dụng của các thế lực chính trị trong thời kỳ đất nước bị chiến tranh. Nhưng sự lý giải này liện có còn phù hợp khi Tin Lành ở Tây Nguyên phát triển nhanh hơn trong thời kỳ đất nước đã hòa bình và ngay trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện tượng xã hội bao giờ cũng bắt rễ từ chính cơ sở xã hội. Dù ở góc độ tôn giáo học hay văn hóa học, khách quan mà nói, đều không thể phủ nhận sự đáp ứng của tôn giáo này trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Hay nói chính xác hơn, Tin Lành chỉ có thể xâm nhập và phát triển trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên khi họ tìm thấy ở tôn giáo này sự phù hợp với quan niệm truyền thống vốn đã ăn sâu ngàn đời trong họ. Không như thế khó có một loại quan niệm thay thế (hay cảm nhận ban đầu có thể làm phai mờ) được “tâm thức cố hữu” của những con người Tây Nguyên bản địa vốn trung thực, chất chân, hiền lành...

Có lẽ cũng cần nói thêm là hãy khoan tìm nguyên nhân trình độ học vấn để trả lời cho lý do vì sao nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số theo Tin Lành. Vì một điều tưởng như nghịch lý nhưng lại rất thuận là trình độ học vấn càng thấp con người ta càng bảo thủ, càng nhiều sức ì níu giữ quan niệm, lễ tục quá khứ đã ăn sâu trong máu. Đó là chưa nói hiện nay tỷ lệ người có học, được học ở các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cao hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước. Một điểm cũng cần lưu ý nữa là những người theo Tin Lành ở Tây Nguyên chủ yếu là lớp trẻ và trung niên (thế hệ cận kề và tiếp nối bảo tồn và phát huy di sản văn hóa).

Để có cái nhìn khách quan và đầy đủ, hầu mong giải thích thuyết phục hơn về tốc độ phát triển của Tin Lành ở Tây Nguyên cũng như để thấy được sự tác động của tôn giáo này đối với Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên chúng tôi cho rằng không thể không tìm hiểu thêm về Tin Lành từ góc độ nhân học...

Đạo Tin Lành (Phúc Âm/Tin Mừng/Tin tức tốt lành) ra đời ở Tây Âu từ thế kỷ XVI. Nó là kết quả của sự vận động xã hội mà trong đó chủ nghĩa nhân văn đang bùng phát mạnh mẽ (sau đêm trường trung cổ) giữ vai trò chủ đạo với những báo hiệu thay thế của phương thức sản xuất mới, tiên tiến là chủ nghĩa tư bản đang đến với mọi nẻo đường Tây Âu. Đạo Tin Lành du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX nhưng mãi đến năm 1911, Hội thánh Tin Lành đầu tiên của Việt Nam mới được xây dựng ở Đà Nẵng.

Do quan niệm Tin Lành là kết quả của phong trào cải cách tôn giáo mà cụ thể là cải cách Kitô giáo nên suốt một thời gian dài người ta cho rằng Tin Lành như là một sự phát triển hay một sự “tách ra” của/ từ Thiên Chúa giáo. Trong các tài liệu nghiên cứu cũng như ngay trong giáo trình ở bậc Đại học người ta nhấn mạnh Tin Lành và Thiên Chúa giáo gần như giống nhau hoàn toàn và chỉ khác nhau ở một số điểm, như quy mô về cấu trúc nhà thờ; quan niệm về thờ tượng, ảnh; quan niệm khác nhau về Đức Mẹ Đồng Trinh; cách thức thành lập và vị trí của giáo hội cũng như sự khác nhau giữa linh mục và mục sư... (cũng xin nói ngay là những điểm không giống nhau này không đưa lại sự khác biệt của hai tôn giáo này khi đặt nó trước sự tác động đối với lễ tục truyền thống của một cộng đồng mà nó xâm nhập).

Thực ra, Tin Lành không phải là “một nhánh”, “một nhóm” hay đơn thuần chỉ là sự “cải cách” của Thiên Chúa giáo. Cần phải nhìn nhận đúng Tin Lành là sự trở lại Hội Thánh ban đầu thời Chúa Giêsu. Tin Lành là sự hành động của những người tin Chúa theo đúng tinh thần trong thời kỳ  Chúa Giêsu xuất hiện (tức thế kỷ đầu Công nguyên). Sở dĩ có sự trở lại đó vì vào cuối thế kỷ XV, đầu thế kỷ XVI người ta đã phát hiện Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã đã làm nhiều điều sau lạc so với Kinh thánh, không theo đúng đường lối Chúa, thực hiện không đúng nghi thức thờ phụng và cách thức truyền giảng mà Chúa Giêsu đã phán dạy trong Kinh thánh (nhất là từ sau thế kỷ thứ IV).

Đạo Tin Lành tôn trọng tư hữu, đề cao tự do cá nhân (tự do trong đức tin, tâm linh và tự do trong cuộc sống). Điều này đã tạo ra thích ứng và phù hợp với các cộng đồng trong thời kỳ công xã tan rã, là hiệu ứng dễ tiếp nhận trước sự chuyển biến của xã hội Tây Nguyên khi mà kinh tế thị trường đang thay thế dần kinh tế tự cung tự cấp, khép kín của công xã.

Đạo Tin Lành là tôn giáo của tình thương và lòng bác ái (Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết về lòng bác ái đáng trân trọng của Chúa Giêsu). Tín đồ Tin Lành sẵn sàng chia sẻ, tương trợ với những bạn hữu khốn khó và xem đây là một tiêu chí của đời sống đạo. Sự giúp sức, nâng đỡ bằng tinh thần và của cải vật chất đã giúp không ít người vốn còn nhiều khó khăn như đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên cải thiện cuộc sống là điều đã làm cho họ rất quan tâm. Sự giúp đỡ đôi khi dồi dào làm cho người ngoài dễ nghi ngờ thiện chí của hành động đó nên nói khác đi và điều này vô tình tạo ra sự ngăn cách ngày càng lớn vì khác nhau về quan niệm.

Nếu Thiên Chúa giáo bắt buộc phải xưng tội với linh mục, thiên huệ mà Chúa ban cho được thông qua giáo hội, thông qua linh mục... thì người theo Tin Lành chỉ ăn năn với Chúa và tin tưởng chắc chắn rằng thiên huệ mà Chúa ban cho họ là trực tiếp bởi lòng thành và đức tin của họ chứ không phải xin ai và thông qua ai cả. Mọi việc con người, cá nhân Tin Lành tự tương giao với Chúa và ơn phước mà họ được Chúa ban là trọn vẹn. Với quan niệm sự cứu tinh chỉ đạt được nhờ lòng tin cá nhân và dựa vào ý muốn của Chúa, Tin Lành đã giải phóng nhận thức khỏi những ràng buộc của thế giới đa thần, phân tán quyền năng, thức tỉnh trong họ những tình cảm và tự do cá nhân – cái mà vốn trước đây bị ràng buộc chặt chẽ bởi công xã.

Đạo Tin Lành là một tôn giáo đặc biệt đề cao lý trí trong đức tin (quyền phép của Đức chúa Trời để cứu mọi kẻ tin). Sự cứu rỗi hay nhu cầu giải quyết các nan đề trong cuộc sống chỉ đến bởi đức tin và sự cầu nguyện chứ không phải vì những luật lệ hoài nghi. Vì vậy, cách thức hành đạo Tin Lành đơn giản, không cầu kỳ, rườm rà như các tôn giáo khác. Đây cũng là một điều thuận lợi nữa để Tin Lành dễ dàng phát triển ở Tây Nguyên.

Trong quan niệm truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, Giàng (tức là Trời) là vị thần tối tượng. Chính quan niệm này đã đưa đến cho họ sự gặp gỡ trong đức tin khi các nhà truyền giáo Tin Lành nói rõ hơn Trời cũng chính là Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Trời là Chúa của muôn chúa, là  Vua của muôn vua, là Đấng Tể Trị. Để nhận được quyền năng và ơn phước của Chúa thì phải có đức tin tuyệt đối và trọn vẹn nơi Chúa. Đã tin nơi Ngài thì việc thờ cúng các thần linh khác không những trở nên thừa mà còn làm mất đi quyền năng và đời sống trong Chúa; không được hưởng ơn phước của Chúa. Vì vậy, mỗi khi đã theo Tin lành thì người ta không còn quan tâm đến lễ nghi, đến việc thờ cúng các thần linh khác. Thậm chí nếu còn làm những việc đó thì sẽ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách lớn trong cuộc sống. Ngay cả việc làm hình tượng (như tượng nhà Mồ chẳng hạn), thờ hình tượng, các dấu hiệu thần linh trong các nghi lễ... cũng sẽ ảnh hưởng đến đức tin. Theo quan niệm Tin Lành thì hình tượng là các biểu hiện khác nhau của Sa tan, ma quỷ mà thôi... (Kinh Thánh dạy rằng: “Hình tượng là công việc do tay người làm ra, hình tượng có miệng mà không nói, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà không ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi... phàm kẻ nào làm hình tượng mà nhờ cậy nơi đó, đều giống nó”. Thi thiên 115:4-8).

Các tín hữu sắc tộc ở Tây Nguyên

Một Không Gian Văn Hóa Mới

3. Như vậy chúng ta có thể thấy khi đồng bào các dân tộc ít người Tây Nguyên chưa có một tôn giáo độc tôn thì sự xuất hiện của Tin Lành mà ở đó người ta tìm thấy lòng yêu thương con người, tinh thần bác ái, sự giúp đỡ cộng đồng và những cảm nhận về quyền năng, phép lạ Chúa giải quyết các vấn đề của cuộc sống con người như một nhu cầu chung thì đó là lý do chính và trước hết để họ đến với Tin Lành. Nhưng với những quy định và quan niệm khắt khe để giữ trọn đức tin nơi Chúa đã tác động đến tập tục, lễ nghi và quan niệm truyền thống cộng đồng. Khi mà gần ¼ đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên không còn tin vào các vị thần linh, không thực hiện các lễ nghi truyền thống, không còn thấy trong cồng chiêng còn có thần linh trú  ngụ thì âm thanh cồng chiêng hẳn sẽ “nhỏ hơn” và không gian văn hóa truyền thống của thanh âm ấy khó tránh khỏi bị thu hẹp. Chúng tôi nhấn mạnh chữ “truyền thống” (của không gian văn hóa cồng chiêng) sẽ bị thu hẹp, vì muốn lưu ý rằng văn hóa cồng chiêng sẽ chẳng mất đi. Văn hóa cồng chiêng vẫn tồn tại và phát triển, nhưng vị trí của nó trong đời sống sinh hoạt, đối tượng tín ngưỡng của nó đã được chuyển đổi. Mục đích tâm linh của cồng chiêng cũng không giống truyền thống. Âm thanh cồng chiêng trong cộng đồng Tin Lành là nơi nguyện cầu, chứa đựng ý nghĩa tương giao của người dân với Đức Chúa Trời. Như vậy, cấu trúc lễ hội văn hóa truyền thống đã thay đổi. Đó có thể là một không gian văn hóa cồng chiêng mới bên cạnh một không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên truyền thồng – là di sản văn hóa của nhân loại...


Đinh Văn Hạnh
Tạp chí Xưa và Nay - Số 370 Tháng 12/2010
Tags:
Nhận xét (41)
 • Manh rc  - Cam ta on Chua ba ngoi
  Con ngoi khen Chua la Dang chi cao, cam on Chua vi Ngai da goi con va ca dong bao va nguoi Viet Nam chung con, xin Danh Chua duoc vinh hien doi doi tren dan toc con va dat nuoc con....! Amen
 • giesu yeu em  - 
  con cảm ơn chúa vô cùng vì ngài đã không quên chúng con mà còn yêu thương con người tội lỗi của chúng con , ngài đã không quên đi những người dân sống ở tây nguyên mặc dầu họ chỉ là những dân tộc ít người , xin chúa hãy tiếp tục phấn hưng trên dất tây nguyên nhiều hơn nữa.amen
 •  - 
  cam on Chua wi con da bit chua va dan toc con cug bit chua.xin Chua o cung chung con cho den tan the.
 • pham van khanh  - cam ta Chúa
  qua bai vien tren, toi cam Ta on Chua vo cung, vì Ngai doi den dan toc cua toi, dac biet Ngai cho con mua phan hung o nhung toc thieu so. toi uoc ao mot ngay dan toc Kinh cua toi cung se duoc cuu nhu vay. Muon that het long!
 • mngatruoljang  - 
  Thanks God . Xin Ngài tiếp tục phấn hưng những tấm lòng trên miền cao nay . Emanuel
 • mngatruoljang  - 
  cảm ơn Chúa . Ngài đã yêu thương dân tộc con. Dẫu trải qua bao thăng trầm đức tin vẫn lớn mạnh. Xin Chúa Ngài tiếp tục thăm viếng, dứt dáu mỗi tấm lòng trên miền cao . Amen
 • dieu thi huong  - huong ...dai hoc tn.. con cai Đức Chúa Trời
  con tạ ơn chúa . quyền năng của Ngài đã bày tỏ trên chính con và dân tộc con .Nguyện xin chúa tiếp tục phấn hưng trên đất nước Việt Nam chúng con .để mỗi chúng con điều nhận được ơn cứu rỗi từ nơi Ngài và tình yêu vô biên của chúa đối với chúng con .con tạ ơn Chúa nhiếu lắm.amen.
 • younggi siu  - 
  toi cung cam ta on chua da cho cac con mot nha tho tinh lanh va luon mong anh vn co gang di nha tho thuong xuyen chaocac ban thanks minh la younggi plei thoh ga b xa chu don huyen chu chup tinh gia lai toi yeu cac ban nhieu lam
 • Y Kin  - Cam ta Chua
  Duc Chua Troi da lam nhung dieu ky dieu den voi dan toc Jarai tai gialai phat trien rat manh. Nhieu nha tho duoc xay dung len va so tin huu cung tang truong rat manh den nay da gan 70.000 tin huu tin nhan Chua Cuu The jesus. Haleluya! Cam ta Duc Chua Troi Ba Ngoi.
 •  - re: Hoi Thanh dan toc phat trien
  [quote=Duc Nguyen]Doc bai viet, toi tu hoi tai Hoi Thnah nguoi Kinh khong phat trien manh nhu hoi thanh cuac cac nguoi dan toc. Da co ai nghien cuu ve van de nay chua?[/quote] - Người dân tộc Tây Nguyên thật thà, ngây thơ: \" Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.\" ( Ma-thi-ơ 19 : 14 ) - Người Kinh khôn ngoan theo đời nầy : \" Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham cùa mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.\" ( I Giăng 2 : 16 ) Võ Văn Lượng, HT Gainesville, Georgia, USA
 • Richel BKrong  - Cam ta on Chua!
  Halêluya cảm tạ chúa! xin chúa thánh hoá mỗi tấm lòng của anh em chúng con,để rồi anh em chúng con sốt sắng hơn trong công việc nhà Ngài.Xin chúa cũng ban ơn cho người viết bài này!
 • ha phuc  - 
  cam ta chua vi ngai da mang on cuu roi cho muon loai
 • Linh bu Dang  - (Cham ngon 3:16) JL 20/11.
  Cam ta Chua vi Chua da yeu thuong nhung ke co toi nhu chung con.Ngai da tham vieng dan toc con.Xin Ngai hay luon theo doi moi cong viec con,den vieng tham gia dinh con nhu Ngai da vieng tham dan toc Ngai,va dung con trong cong viec nha Ngai.GBU.AMEN!
 • yohan y  - thank god for all
  Ta on Chua vi su thuong xot cua Ngai tren dan toc con .Tinh yeu thuong cua Ngai that lon lao.xin cau nguyen them nhieu cho dan toc con .Emanoel
 • Nguyen Quang Minh  - 
  Ta on Chua. Chua da lam viec lon giua cac dan toc tay nguyen. Toi rat vui va uoc mong it nhat 1 lan trong doi duoc den tham va cung tho phuong Chua voi cac anh chi em cacdan toc o tay nguyen. Xin kinh chao moi nguoi. Gui den moi nguoi loi chao tham than tinh trong tinh yeu thuong cua Chua cuu the Jesus
 • aten -buon pa  - cam ta chua
  cam ta chua vi tinh yeu cua ngai ma con duoc vui thoa ,binh an chua oi con cam on ngai vi tinh yeucua ngai rat lon doi voi con ,neu ko co chua chac con ko co ngai hom nay .chua oi con biet ngai luon yeu thuong chung con va che cho cho chung con.chua oi cam ta chua da cho con duoc tham gia vao bai cau nguyen nay con xin chua hay thuc duc tam long cua anh chung con de biet ve chua nhieu hon.con cam ta on ngai vo cung _amen
 • ksor h huong  - 
  haleluya..xin chúa thánh hoá mỗi tấm lòng của anh em chúng con ở vùng đất này
 • ksor h huong  - 
  Cảm tạ ơn chua vì lòng thương xót mà Ngài jành cho dân tộc chúng con.Amen
 • chi en  - ta on chua
  toi rat mung khi toi doc dc trang nay toi tiep tuc cau ngyuen cho wue houngbtoi dc chua phuc hung amen
 • yuong san  - 
  that cam ta chua vi su ban cho cua ngai la khong xiet ke,tay nguyen se dc phan hung ha le lu ya
 • ngo thanh lam  - 
  halelugia cam ta duc chua troi toan nang ngai da thuong xot va tham vieng dan toc vn chung ta noi chung va dan toc tieu so tay nguen noi rieng. cau xin chua se sai nhieu con gat di khap moi mien tren que huong vietnam nhung canh dong lua dang chin vang de gat nhung bo lua vao kho nha ngai .chua jesus christ den de cuu nhung nguoi hu mat.ai keu cau danh jesus du hoan canh the nao va noi dau ngai cung cuu giup.amen .boi mau chua jesus christ con duc chua troi do tren thap tu gia tai doi gogota ma daN TOC VIETNAM DUOC CUU HALELUJIA THAT DUNG VAY:
 • k\'chon dacha  - đây là tin lành của ĐCT cho mọi kẻ tin
  ĐCT sẽ làm điều vĩ đại hơn nữa. Tây nguyên sẽ được phấn hưng. các dân tộc sẽ được cứu. đó là ý muốn của ĐCT, không chỉ người sắc tọc cao nguyên. Halelugia! tôi không ngừng cầu nguyện cho dân tộc tôi và Tây Nguyên phấn hưng
 • hop  - 
  cam ta chua
 • hanh  - cam on chua
  cam on chua da soi sang huong dan tac gia viet bai that chinh xac chac chan ngai se co chuong trinh cho su phuc hung tren dat nuoc viet nam halelugia
 •  - 
  cam ta Chua vi moi dieu ki dieu ma ngai da lam khong chi o tay nguyen ma khap dat nuoc vn. Chua dag tham vieng vn, nguyen ngai dung hoi thanh de phuc hung dat nuoc than yeu cua chung ta...
 • dân tộc tôi cưu mang 20 năm na  - 
  Duc Nguyen - Hoi Thanh dan toc phat trien Doc bai viet, toi tu hoi tai Hoi Thnah nguoi Kinh khong phat trien manh nhu hoi thanh cuac cac nguoi dan toc. Da co ai nghien cuu ve van de nay chua? Ban Duc Nguyen men! Theo toi kinh nghiem trong chuc vụ hầu việc Chúa với các sắc dân tộc 20 năm qua. Vì trước mắt Chúa dân tộc Kinh hay dân tộc thiểu số cũng chỉ là một linh hồn như nhau thôi, nhưng thực chất Tin Lành phát triển mạnh ở trên anh em dân tộc là bởi tấm lòng. Tấm lòng của người chăn bầy cần phải có tâm tình hòa đồng với anh em dân tộc trong mọi hình thức sinh hoạt, trong cuộc sống phải đổng chịu khổ với anh em, phải như người cha, mẹ thương con cái mình vậy, người phải tin quyền năng Chúa Thánh Linh và luôn trao dồi phát triển ân tứ đó trên anh em. \" Vì Tin Lành là quyền phép cứu mọi kẻ tin\" Hội Thánh tôi không có tư cách pháp nhân, nhưng tạ ơn Chúa Hội Thánh tôi Chúa luôn làm phép lạ trên anh em dân tộc nhiều người tưởng chừng như đã chết nhưng! được Chúa chửa lành, Chúa biến đổi đời sống kẻ nghiện ngập, Chúa cứu các ông thầy phù thủy, Chúa bắt phục kẻ hay bắt bớ... Nhờ đó mà Hội Thánh tôi Chúa cho luôn phát triển không ngừng trên các buôn làng dân tộc. Nhưng phải HY SINH, TRẢ GIÁ THÌ MỚI LẬP ĐƯỢC HỘI THÁNH CHÚA.
 • Duc Nguyen  - Hoi Thanh dan toc phat trien
  Doc bai viet, toi tu hoi tai Hoi Thnah nguoi Kinh khong phat trien manh nhu hoi thanh cuac cac nguoi dan toc. Da co ai nghien cuu ve van de nay chua?
 • khangsleep@yahoo.com  - god love me
  hoi thanh van con qua nhung bien co day kho khan
 • y isamuel bya  - That ta on chua
  hoi thanh tin lanh o tay nguyen da trai qua bao thoi ky, vay ma van phat trien dc, that do la quyen nang Chua. amen
 • hien  - re: Cảm tạ Chúa!
  xin cam ta dang chi ton on cao cua ngai va su nhan tu ngay da dem den the gian nay de cuu lay nhung linh hon hu mat xin cam ta on chua vi ngay da sai thien su ngay den voi nhung dong bao viet nam von la cung long nay da duoc biet den danh ngau nguyen danh ngai duoc ton cao doi doi amen.
 • letandao  - Xu hướng phát triển của \"văn hóa phi vật thể cồng
  \" hãy dùng đàn cầm và đàn sắt, chập chỏa mã la kêu rên mà ngợi khen Chúa,, hãy lấy những bài ca mới mà ngợi khen Đức Giê-hô-va...\" Vậy thì không có cớ gì mà Cơ Đốc Nhân chúng ta không sử dụng những cồng chiêng mà Chúa ban cho để đem vào phục vụ Ngài. Chúa thật tốt thay, Ngài biết rõ nhu cầu của chúng ta được tươi mới luôn trong thờ phượng Chúa. Nên Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều ấy. Cảm ơn Ngài. Một điều ý nghĩa hơn nữa đố là Cơ Đốc Nhân chúng ta biết sử dụng văn hóa truyền thông của dân tộc mình mà ngợi khen vinh hiển danh Chúa, và qua đó sự chúc phước của Chúa sẽ tuôn tràn trên dân tộc Việt Nam ta. Amen
 • Nguyen Hong An  - Shalom
  Cảm tạ Chúa vì những công khó của anh em chúng con đã không bị vô ích. Cảm ơn những nhà truyền giáo đã không ngại hiểm nguy và gian khó để lên Tây Nguyên nói về Chúa cho đồng bào ở đó. Con cầu nguyện Chúa xức dầu cho họ, ở cùng họ, ban cho họ sự can đảm để họ có thể đương đầu với mọi khó khăn. Nguyện xin Chúa thêm sức mới cho họ. Con cũng cầu nguyện cho anh chị em chúng con ở Tây Nguyên và bất cứ anh chị em nào tin Chúa thuộc các sắc tộc: xin Chúa ở cùng họ, dẫn dắt đời sống của họ và giữ gìn họ cho tới ngày gặp Chúa.Nguyện xin Chúa cung chu cấp cho anh chị em con những điều có cần trong cuộc sống.Nguyện danh Ngài luôn được vinh hiển qua đời sống của chúng con. Nguyện Nước Ngài được đến, Ý Ngài được nên. Nguyện một ngày không xa, tất cả mọi người dân Việt nam yêu quý của chúng con đều được nghe về Tin Lành và trở lại với Ngài. Xin Chúa thương xót và phấn hưng dân tộc Việt Nam của chúng con. Amen!
 • mathew pham  - cam tuong
  Cam on Chua, cam on tac gia, ban bien tap hoi thanh.com da co mot bai viet trung thuc ve dao tin lanh. Day cung la mot bai viet chinh xac de giup cho Nhan dung de chia xe loi Chua cho dong bao Viet Nam chua biet Chua o ben My. Chua se do tran day on phuoc cua Ngai tren que huong Viet Nam minh, dan toc Viet Nam se duoc cuu, dat nuoc Viet Nam minh se phon thinh. Do la dieu chac chan khi mot dan toc duoc Duc Chua Troi soi dan.
 • y thi  - 
  Cam ta on Chua vi Ngai da lam nhung dieu la lung tren mien dat Tay Nguyen .xin chua Ngai tiep tuc phan hung cac Dong Bao o mien dat nay .
 • Ya Huy  - Lạy chúa có con đây!
  Cảm tạ chúa! Xin Chúa chúc phước cho người viết bài này
 •  - Gieo Lời Chúa
  Cảm ơn HT.com đã tìm và đăng một bài viết rất hay ( nặng ký). Lời chúa đã gieo ra sẽ không trở về luống không đâu. Nhiều người sẽ đọc, sẽ thấy và hiểu dần về Đạo Chúa tốt lành thể nào. Dân tộc Việt Nam chắc chắn được cứu, huyết Chúa đổ ra và sự chết của Ngài không bao giờ vô ích đâu. Việt Nam yêu dấu của chúng ta đang được Đức Chúa Trời thăm viếng. Lạy Chúa Ngài cứu dân tộc con. Cũng đêm vưa rồi tại Moscow chúng tôi co đêm cầu nguyên và đã quỳ gối cùng nhau cầu nguyện cho Việt Nam, chúng tôi lầm điều đó hàng tháng đã hơn 15 năm nay rồi. Cảm tạ Chúa Ngài biết Việt Nam yêu dấu của chúng con cần Ngài tể trị biết bao. Cảm ơn Chúa và một lần nữ cám ơn HT.com.
 • Quynh  - 
  \"Con tin rằng trong 1 ngày không xa Đức Chúa Trời sẽ làm 1 cơn mưa phấn hưng trên đất nước VN yêu dấu của chúng con.\" Chính xác. Nothing is impossible with God.Luke 1:37 Thân chào trong Chúa Jesus Christ.
 • Sunshine  - 
  Bài viết hay và có tính học thuật cao. Tác giả có cái nhìn khách quan về xã hội học, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, và truyền thống của đồng bào Tây Nguyên cũng như đạo Tin-lành. Thumps up!
 • Khai Thi  - 
  Cảm ơn HT.com đã cho độcgiả đọc một bài nhận định về Tin-lành khá trung thực. Trưòng Sơn
 • Emmanuel-Thanh  - Cảm tạ Chúa!
  Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm nên phép lạ để qua đó những người cứng lòng nhất của thế gian nhờ đó mà nhìn thấy quyền năng và phép lạ của Chúa. Con tin rằng trong 1 ngày không xa Đức Chúa Trời sẽ làm 1 cơn mưa phấn hưng trên đất nước VN yêu dấu của chúng con. Không những 1 người nhìn thấy mà chúng con muốn rằng triệu triệu đồng bào từ người Kinh cho đến tất cả các dân tộc đều nhìn nhận Ngài là Chúa là Vua của tấm lòng mỗi người....Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao...Amen
 • người quan sát  - Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọ
  Tin Lành đáp ứng cho mọi đối tượng. Từ người dân tộc ở Tây nguyên cho đến giới trí thức ở thành phố. Các nhà truyền giáo đã gặt hái nhiều kết quả ở Tây nguyên. Thực ra đây là công tác của Đức Thánh Linh. Chúng ta chưa thấy nhiều trí thức ở thành phố tiếp nhận Phúc Âm. Điều này thách thức mỗi chúng ta phải có một hành động cụ thể cho công tác truyền giáo.Phải làm một việc nào đó để góp phần đưa người khác đến với Đấng Christ.Khi chưa có một làn sóng người đông đảo tiếp nhận Phúc Âm thì lỗi này thuộc về mỗi người chúng ta.

Viết nhận xét


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: