Home Thánh Kinh Hàng Ngày Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 2 – Chúa Chữa Lành Người Đàn Bà Bị Bệnh Xuất Huyết

Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 2 – Chúa Chữa Lành Người Đàn Bà Bị Bệnh Xuất Huyết

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Ø  Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

1. Câu chuyện này thuật lại việc một người quản lý hội đường tên là Giai-ru đã đến và quỳ xuống nơi chân Chúa Giê-su và cầu xin sự giúp đỡ như thế nào.

1) Sự việc này diễn ra trong bối cảnh như thế nào (c.21)?

2) Ai tìm kiếm Chúa Giê-su, và người đó cầu xin điều gì (c.22-23)?

3) Chúa Giê-su đáp ứng lời thỉnh cầu đó ra sao (c.24)?

2. Người đàn bà bị bệnh xuất huyết được kinh nghiệm quyền năng của Chúa Giê-su.

1) Ai xuất hiện trong cảnh này và tình trạng của người đó thế nào (c.25-26)?

2) Bà đã làm gì, và suy nghĩ nào khiến bà hành động như vậy (c.27-28)?

3) Từ suy nghĩ dẫn đến hành động, bà đã nhận được kết quả gì (c.29)?

3. Chúa Giê-su bày tỏ cho dân sự để nhắc họ nhớ lại sự quan trọng của đức tin.

1) Chúa Giê-su và các môn đệ Ngài nói gì về việc này (c.30-31)?

2) Người đàn bà phản ứng ra sao khi Chúa Giê-su nhìn quanh để tìm kiếm bà (c.32-33)?

3) Chúa Giê-su đã nói gì với bà (c.34)?

Ø  Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ cuộc sống)

1. Giai-ru, một người quản lý hội đường đã quỳ xuống chân Chúa Giê-su, cầu xin Chúa chữa lành cho đứa con gái nhỏ của mình sắp chết. Ông làm vậy vì tin rằng sự sống của con gái ông nằm trong tay Chúa Giê-su. Chúa không từ chối lời cầu xin đó và đi cùng ông để giúp đỡ. Điều này chứng tỏ tấm lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng đã bước ra khỏi đường của Ngài để giúp đỡ những người đang có nhu cầu. Lĩnh vực nào trong đời sống mà tôi cần có  tấm lòng thương xót hơn nữa?

2. Người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm tìm gặp Chúa Giê-su vì bà đang ở trong tình cảnh vô vọng. Bà tin rằng bà sẽ được chữa lành khi chạm vào áo của Chúa và sự thực là bà đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa khi bà làm như vậy. Cách duy nhất để kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời là bởi đức tin. Bởi đức tin chúng ta có thể học biết nhữgn điều mới mẻ và kinh nghiệm được những điều mới mẻ. Hãy chia sẻ với những người khác bất kỳ kinh nghiệm nào bạn có về ân sủng của Đức Chúa Trời khi bạn đặt để đức tin vào trong hành động.

3. Chúa Giê-su nhận biết có một luồng năng lực vừa ra khỏi Ngài và nhìn quanh để xem người đã đụng vào mình. Điều này là bởi Chúa có thể công khai bày tỏ hành động bởi đức tin và chứng tỏ rằng Nước Đức Chúa Trời là một vương quốc đầy quyền năng. Ngài cho mọi người thấy rằng bất kỳ ai cũng có thể dự phần vào Nước Đức Chúa Trời bởi đức tin. Chúa Giê-su ban bình an cho người đàn bà đang run rẩy sợ hãi. Giống như Chúa Giê-su, Đấng đã kêu gọi người đàn bà trở nên con gái của Đức Chúa Trời và chúc phước cho bà với sự bình an, ai là người mà chúng ta cần yên ủi và chúc phước với sự bình an của Chúa?

Ø  Tóm tắt

Người quản lý hội đường Giai-ru được kính trọng và người đàn bà bị bệnh xuất huyết bị xã hội khinh miệt là hai hình ảnh trái ngược, nhưng nan đề của họ đều được giải quyết bởi kết quả của đức tin. Đức Chúa Trời, Đấng giàu lòng thương xót, không bao giờ bỏ qua nhu cầu của họ, trái lại Ngài bày tỏ tấm lòng chan chứa yêu thương của một vị vua trong vương quốc quyền năng. Chỉ có một phương cách duy nhất để dự phần trong vinh hiển của Ngài, đó là đức tin thật.

Ø  Cầu nguyện cùng nhau

1. Xin giúp chúng con có được tấm lòng thương xót, dang rộng vòng tay về phía những người đang cần giúp đỡ.

2. Trong mọi việc, xin giúp chúng con kinh nghiệm được quyền năng của Nước Đức Chúa Trời bằng hành động trong đức tin.

Bình Luận:

You may also like