Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Đức Chúa Giê-xu Đuổi Tà Linh

Ngày 13 – Đức Chúa Giê-xu Đuổi Tà Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Mác 5:1-20

Người Bị Quỷ Ám Và Đàn Heo

1 Đức Giê-su cùng môn đệ Họ đến bờ biển bên kia thuộc địa phận của người Giê-ra-sê. 2 Một người bị tà linh ám từ nghĩa địa chạy ra đón khi Ngài vừa bước ra khỏi thuyền. 3 Hắn sống nơi mồ mả, dù dùng dây xích cũng không ai xiềng hắn được. 4 Đã nhiều lần bị cùm, bị xích, song hắn bẻ xích phá cùm, chẳng ai trị nổi. 5 Suốt ngày đêm hắn lang thang nơi nghĩa địa và trên đồi hoang, la hét và lấy đá rạch mình.

6 Khi thấy Đức Giê-su từ đằng xa hắn chạy đến quỳ lạy Ngài, 7 kêu lớn lên rằng: “Lạy Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có làm gì đến Ngài đâu? Tôi cầu Trời xin Ngài đừng hành hạ tôi;” 8 vì Đức Giê-su vừa bảo rằng: “Hỡi tà linh, hãy xuất khỏi người này.” 9 Rồi Ngài lại hỏi: “Tên mầy là gì?” Quỷ đáp: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông.” 10 Quỷ nài xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Bấy giờ có đàn heo rất đông đang ăn trên đồi, 12 các quỷ van nài Ngài: “Xin cho chúng tôi đến nhập vào bầy heo kia.” 13 Ngài cho phép. Các tà linh xuất khỏi người bị ám và nhập vào bầy heo ước chừng hai ngàn con, cả bầy lao đầu qua bờ đá, rơi xuống biển chết chìm hết. 14 Những kẻ chăn heo chạy trốn và đồn tin này khắp thành phố và thôn xóm gần đó. Dân chúng đến để xem việc gì đã xảy ra. 15 Khi họ đến cùng Đức Giê-su và thấy người bị quỷ ám đang ngồi đó, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì sợ hãi. 16 Những người chứng kiến thuật lại cho họ nghe việc đã xảy đến cho người bị quỷ ám và bầy heo. 17 Họ nài xin Ngài lìa khỏi địa phận mình. 18 Khi Ngài bước lên thuyền, người vốn bị quỷ ám xin theo Ngài, 19 nhưng Ngài không cho, lại bảo: “Con hãy về nhà, đến với họ hàng thân thuộc và thuật cho họ nghe mọi việc Đức Chúa Trời đã làm và thương xót con.” 20 Người ấy đi khắp vùng Mười Thành kể lại những việc mà Đức Giê-su đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc.


SUY GẪM:

C.2-13 Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, Đấng tể trị quyền năng khiến tà linh sợ hãi. Tuy nhiên, khi ma quỷ xưng Ngài là “Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao”, chúng không hề ăn năn trong đức tin mà đó là lời oán giận chống đối sự đến của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 8:29). Chúa Giê-su phơi bày tà linh như một đạo binh (trong quân đội La Mã giống như một quân đoàn gồm 3.000 đến 6.000 người), và khiến chúng rơi xuống biển. Cho dù có bao nhiêu ma quỷ và quyền lực gian ác tấn công chúng ta, hãy cứ tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng sẽ quản trị tất thảy bọn chúng.

C.14-20 Mọi người chia thành hai phe khi chứng kiến quyền năng của Chúa Giê-su được bày tỏ trong việc đuổi tà linh. Có một số người tức giận vì họ bị thiệt hại về kinh tế và muốn đuổi Chúa Giê-su đi. Mặt khác, đối với người đã được giải phóng khỏi tà linh, lại mong muốn trở thành môn đệ của Ngài. Họ phản ứng khác nhau bởi vì họ có những điều ưu tiên khác nhau. Điều ưu tiên trong cuộc sống của tôi là gì?

Cầu nguyện Trong ân sủng của Ngài, xin khiến con yêu thương từng người mà con bắt gặp khi con đi rao giảng Phúc Âm.

Bình Luận:

You may also like