Home Dưỡng Linh THIÊN CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI

THIÊN CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Độc giả kính mến

Lời Chúa trong KInh Thánh có chép:

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. (Giăng 3:16-18)

Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi rằng Chúa có yêu mình không? Bạn đã tự hỏi liệu điều đó có đúng không? Khi thử thách tăng lên, khiến bạn nản lòng, lịch làm việc dày đặc khiến bạn mệt mõi hoặc khi bạn chỉ đơn giản là cảm thấy không được yêu thương, thì tốt hơn là nên tìm đến Kinh Thánh – lẽ thật của Đức Chúa Trời – để giúp bạn nhớ rằng Chúa yêu thương bạn.
.Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Khải-huyền 21:4 

Thiên Chúa thương nhân loại đảm bảo cho tất cả những người tin Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ được vô Thiên đàng.khi người đó lìa trần ( lâm chung). Vì vậy, khi chúng ta rơi vào tình trạng chán nản, không tin tưởng hoặc tâm linh bạn đang trải qua kinh nghiệm đồng vắng, hãy nhớ lại câu chuyện Kinh Thánh hôm nay để giúp bạn nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương nhân trong có bạn và tôi. Bởi vì sự thật là, Thiên Chúa yêu bạn và tôi. Hãy được khích lệ nhé, hỡi các bạn của tôi. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.(Giăng 3:16)”

Lời Chúa trong Kinh Thánh lại có chép: “Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao,bởi vì người biết danh ta; người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người; giải cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.” (Thi Thiên 91:14-16)
Có nhiều câu chuyện về cuộc đời của những con người có thật, lấp đầy các trang Kinh Thánh mà bạn và tôi có thể tìm, đọc, thu thập, để tìm kiếm sự khích lệ hay chỉ đơn giản là thưởng thức. Xuyên suốt mỗi câu chuyện này đều có chủ đề về tình yêu – -tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người.
Tình yêu của Đức Chúa Trời qua việc tạo dựng loài người

Một cái nhìn thoáng qua về câu chuyện của sự sáng tạo nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta.
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” Sáng-thế Ký 1:27-28

Thật dễ dàng để bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng trong việc nhận diện chính mình, phải không nào? Chúng ta nhìn vào gương và cau mày trước hình ảnh phản chiếu của mình. Chúng ta nhìn lướt qua chân, tay hoặc phần bụng của mình và tự hỏi tại sao cơ thể chúng ta lại không được lý tưởng như người khác. Xã hội ngày nay thường chú trọng đến vẻ bề ngoài, khiến chúng ta quên mất bản thân mình là tác phẩm tuyệt đẹp được tạo ra từ chính bàn tay của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta từ chối yêu bản thân mình và bỏ qua lẽ thật chắc chắn về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta..

Nhưng sự sáng tạo nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa bao gồm cả hình ảnh phản chiếu của chúng ta. Chúng ta được tạo ra theo hình và tượng Ngài cùng với phước lành và khả năng sinh bông trái. Đức Chúa Trời phán trong Sáng-thế Ký 1:31 rằng tất cả những gì Ngài đã tạo ra đều là tốt lành. Nếu tìm hiểu sâu hơn trong Kinh Thánh, chúng ta thấy trong 1 Giăng 4:8 rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúng ta được kết nối với tạo vật của Ngài. Chúng ta được yêu thương bởi chính Đấng đã tạo ra chúng ta.

Trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ Ngài phải rời thế gian nầy để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng. Giăng 13:1 

Khi Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ, ngài bảo đảm với họ rằng ngài yêu “những người thuộc về mình” cho đến cuối cùng. Đó là sự thành tín mà bạn và tôi có thể dựa vào Thiên Chúa hôm nay.Thiên Chúa của chúng ta yêu, và Ngài yêu chúng ta và nhân loại cho đến cuối cùng..

** Mong rằng tôi và các bạn sẽ cầu nguyện với Thiên Chúa như vầy: “Chúa ơi con luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Thiên Chúa sẽ yêu thương thế gian trong dó con cũng như lo toan cho tất cả những ai bằng lòng tin nhận Chúa làm Cứu Chúa cho cuộc đời mình”

A-men

Bình Luận:

You may also like