Home Chuyên Đề Làm Sao Tôi Biết Được Tương Lai Của Mình Là Gì?

Làm Sao Tôi Biết Được Tương Lai Của Mình Là Gì?

by Billy Graham
30 đọc

CÂU HỎI: Tôi đang học cấp ba, và chúng tôi đang định viết một bài luận văn về những gì chúng tôi muốn làm trong 20 năm tới. Tôi giờ không có một ý tưởng gì cả. Làm sao tôi có thể biết được tôi sẽ ở đâu và làm gì trong 20 năm tới?

TRẢ LỜI: Ở một chừng mực nào đó thì bạn đã đúng; chúng ta có thể đoán được tương lai của mình, nhưng chỉ Chúa mới biết điều gì sẽ thực sự xảy ra. Như Kinh Thánh chép: “Vì người chẳng biết điều chi xảy đến; ai có thể nói trước được các việc sẽ xảy ra làm sao?” (Truyền đạo 8:7)

Nhưng để tôi thử thách bạn hãy làm thật nghiêm túc bài giáo viên đã giao, và dùng nó như một cơ hội để nghĩ thật kĩ về cuộc đời bạn và nơi bạn hướng đến. Bạn thấy đấy, giáo viên bạn không yêu cầu bạn dự đoán về nơi bạn sẽ ở trong 20 năm tới, mà chỉ nói: bạn muốn làm gì sau này. Chúng không phải cùng một điều giống nhau.

Tuy nhiên, tôi không biết bạn trả lời điều này như thế nào – nhưng câu trả lời cho câu trả hỏi quan trọng nhất bạn nên đưa ra sẽ là trong 20 năm tới bạn muốn làm mọi thứ mà Đức Chúa trời muốn bạn làm. Bạn thấy đấy, bạn không tình cờ ở đây. Chúa đặt bạn ở đây là có lý do, và niềm vui cuộc đời tuyệt vời nhất đến từ việc tìm ra kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của chúng ta.

Bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay bằng cách quay trở về với Chúa Giê-xu và mời Ngài vào cuộc đời của bạn. Đó là bước khởi đầu quan trọng nhất bạn sẽ thực hiện. Sau đó bạn hãy xin Ngài giúp đỡ bạn tìm ra được những khả năng và những món quà mà Ngài ban tặng cho bạn, và hướng dẫn tương lai của bạn. Kinh Thánh chép rằng: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá cẩn nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo con.” (Châm ngôn 3:5-6)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Billy Graham

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like