Giấc Mơ Kỳ Lạ Của Tôi

Tối nào tôi cũng mơ một giấc mơ, nhưng giấc mơ tối đêm qua thật kỳ lạ đối với tôi. Bởi vì khi...

Chặt Đứt Gốc Rễ Của Sự Lo Lắng

Tàn dư của rượu say thật kinh khủng, nhưng tôi có thể chịu đựng được.Sự mệt mỏi cảm nhận được rõ ràng, nhưng tôi...

Truyện Thiếu Nhi: “Sứ Mạng”

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”  (Mác 16:15)

Bài Thơ: NHÌN LÊN

Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi; đó là một tảng đá rất lớn. (Mác 16:4)

Lịch Sử Truyền Giáo: Giáo Sĩ Helen Roseveare

“Nếu Đấng Christ là Đức Chúa Trời và Ngài chết thay cho tôi, thì không có của lễ nào đủ lớn để xứng...

Ba Lý Do Bạn Không Nên Lo Sợ Về Tương Lai

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới tiến bộ vượt bậc về khoa học – kỹ thuật, giáo dục phát triển,...

Huyền Nhiệm Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-9 & I Cô-rinh-tô 15:45-58 DẪN NHẬP: Khác với các Tôn giáo khác, Cơ đốc giáo chúng ta rất hãnh...

Bài Thơ: Con Đường Thập Tự

Con vẫn bước trên con đường Chúa chọn.Con đường mang tên thập tự cùng Cha.Dù gian nan con vẫn nguyện sắt...

Bài Thơ: Chúa Vĩ Đại Hơn…

"Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha"....

Tấm Vải Liệm Thành Turin Kể Gì về Sự Thương Khó Phục Sinh của...

Một bức ảnh nói lên ngàn lời. Hãy tưởng tượng, sau khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, nếu ai...