Home Chuyên Đề 15 Câu Kinh Thánh Về Sự Hy Vọng Để Nhắc Nhớ Chúng Ta, Chúa Đang Hành Động Để Tìm Kiếm Và Cứu Những Người Hư Mất

15 Câu Kinh Thánh Về Sự Hy Vọng Để Nhắc Nhớ Chúng Ta, Chúa Đang Hành Động Để Tìm Kiếm Và Cứu Những Người Hư Mất

by ibelieve.com
30 đọc

“Thần của Chúa Giê hô va ngự trên ta; vì Đức Giê hô va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục”.( Ê sai 61:1)

“Bởi vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất”. ( Lu ca 19:10)

“ Đức Chúa Giê xu ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được”. ( Ma thi ơ 19:26)

Vậy Đức Chúa Giê xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha’’. ( Giăng 14:6)

“ Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi’ ( Giăng 8:32)

“Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, Và làm cho bước tôi vững bền”. ( Thi thiên 40:2)

“ Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến; hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật”.( Giăng 10:10)

“ Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt”. ( Giăng 6:44)

Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ, Chúa Giê hô va phán vậy. Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rọt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh. Ta sẽ dùng sự công bình mà chăn chúng nó”.( Ê xê chi ên 34:15-16)

“ Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê hô va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm”. ( ca thương 3:22-23)

“ Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho đến kỳ được sao?”. ( Lu ca 15:4)

Nhưng hễ ai đã đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài”.( Giăng 1:12)

“ Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta”. ( khải huyền 3:20)

“ Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong an hem, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê xu Christ”. ( phi lip 1:6)

“ Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có một trăm con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để chín mươi chín con lại trên núi, mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được, thì lấy làm vui mừng về con đó hơn chín mươi chín con không lạc. cũng thể ấy, Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ nầy phải hư mất”.( Ma thi ơ 18:12-14)

Hãy nhớ điều này:

Sự hy vọng của Chúa cho chúng ta mùa này là thế này: Ngài có thể. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho bạn bè của bạn, cho tất cả những người bạn yêu thương mà tấm lòng của họ dường như rất xa. Xin đừng bao giờ bỏ cuộc.

Có thể bạn bè và gia đình chúng ta yêu thương đã không còn khao khát hướng về Ngài, họ đã chọn một con đường khác. Và có lẽ những người khác mà chúng ta yêu quý đã mua vào lời nói dối rằng những thứ khác trên thế gian này có thể đáp ứng cho họ. Mối quan hệ tan vỡ, tổn thương hoặc những lời nói cay nghiệt có thể khiến nhiều người trở nên xa cách. Và đôi khi, dường như có một sự rạn nứt sâu sắc, cảm thấy không thể nào đến gần với tình yêu của Đấng Christ.

Tuy nhiên, bất kể là lý do gì hay người bạn hay người thân của chúng ta xa cách Chúa nhưng điều đó không thay đổi sự thật đảm bảo về tình yêu của Chúa giành cho chúng ta. Sự cứu rỗi của Ngài không bao giờ có giới hạn, và Ngài không bao giờ tỏ ra sự mệt mỏi để gia thêm ân điển của Ngài. Quyền năng của Ngài là vô hạn. Sự tha thứ của Ngài là vô tận.

Chính lý do Đấng Christ đã đến là để tìm kiếm và cứu lấy những gì đã mất. Ngài đến để tìm kiếm chúng ta. Đó là những gì Ngài làm tuyệt vời nhất. Và cánh tay của Chúa to lớn và mạnh mẽ.

Đôi khi, chúng ta mất hy vọng. Chúng ta không thấy mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào. Câu trả lời dường như không đến ngay. Có lẽ chúng ta mệt mỏi vì cầu nguyện và chờ đợi. Hoặc chúng ta lo sợ cho tương lai và sự an toàn vĩnh cửu của những người chúng ta yêu thương nhất trên thế giới này. Chúng ta hiểu thực tế rằng không ai đảm bảo ngày mai ra sao. Gánh nặng có thể kéo tâm hồn chúng ta ra xa, đè nặng tâm trí chúng ta, thật khó để tiếp tục tiến về phía trước trong đức tin.

Nhưng chúng ta đừng cầu nguyện trong một thái độ của sự sợ hãi và lo lắng. Chúng ta có thể cầu nguyện trong lời cầu nguyện mạnh mẽ ở trong thẩm quyền của Chúa Giê xu Christ chúng ta.

Hôm nay hãy yên tâm rằng Ngài đang hành động, thường ở phía sau nơi chúng ta không thể nhìn thấy được. Ngài đang chỉ thị các bước. Chỉ dẫn đường lối. Ngài đang bảo vệ và đang che chắn. Ngài đang bao phủ và chăm sóc. Ngài khao khát tất cả chúng ta sẽ đến với Ngài và sẽ không dừng lại để kéo những người thân yêu của chúng ta đến với Ngài. Ngài nhìn thấy tấm lòng của bạn và nghe những lời cầu nguyện của bạn. Ngài đang hành động mạnh mẽ cho tất cả những người mà chúng ta yêu thương.

Chúc bình an!

Dịch: NyNy
Nguồn: Ibelieve.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like