Chúa Ban Phước Cho Những Ai Chia Sẻ Đức Tin Của Mình

“Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy...

Dùng Kinh Thánh và Cầu Nguyện Để Giảm Bớt Lo Âu

Nếu bạn đang sống trong thế giới ngày nay, kiểu gì bạn cũng đã từng bị áp lực và sống trong lo âu. Một...

Em-ma-nu-ên Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đừng sợ Ta ở cùng con! Tội lỗi khiến con không thể đến được với Ta nên Ta đã hạ mình xuống thành người để...

Nếu Bạn Muốn Hết Lo Lắng, Căng Thẳng Bạn Cần Học Trông Đợi Chúa

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ...

Phương Cách Để Giảm Bớt Căng Thẳng

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây...

Cảm Xúc Là Món Quà Từ Chúa Và Ngài Muốn Bạn Thờ Phượng Ngài...

Ba Điều Cần Hiểu Về Cảm XúcKinh thánh chép: “Nầy là điều đầu nhất… Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn,...

Tâm Trí Của Bạn Là Một Chiến Trường Đối Với Tội Lỗi, Hãy Kiểm...

Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống...

Còn Cứng Lòng Còn Tai Vạ

Vua Pha-ra-ôn cứng lòng không cho dân I-sơ-ra-ên được thờ phượng Chúa. Chúa phán với ông: -Hãy để cho dân ta được thờ phượng ta...

Hãy Chờ Xem – Những Gì Chúa Sắp Làm Thật Lớn Và Đáng Sợ...

Môi-se vâng lời Chúa quay lại Ai-Cập. Quay lại hoàng cung nơi ông đã từng bị truy đuổi tìm giết. Ông nói với vua...

Hãy Yêu Thương Người Khác Như Chúa Yêu Thương Mình

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13: 7)Bạn phải...