Radio Mana Thuộc Linh – Phần 13: Phước Cho Người Than Khóc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 5:4 Phước cho những kẻ than-khóc, vì sẽ được yên-ủi!Lời ngỏ: Bạn biết không, con người khi được sinh ra đời và lúc...

Năng Quyền Của Lòng Biết Ơn: 21 Câu Kinh Thánh Để Cảm Tạ Chúa

Chúng ta có rất nhiều điều để biết ơn mỗi ngày. Nhưng thực tế là đôi khi những nhu cầu liên tục của cuộc...

Kính Sợ Chúa – Phần 22: Chúa Khát Khao Người Thờ Phượng Thật

Lời Chúa trong Thi-thiên 145:10 và 150:6 có chép rằng: “Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài; Những người thánh...

Thánh Thi 6:1-3 – Xin Chúa Thương Xót, Chữa Lành

Thơ của Ða-vít, Cho Trưởng Ban NhạcDùng với nhạc khí bằng dây, theo điệu nhạc buồn“Chúa ôi,...

Ngài Bị Thương Vì Cớ Bạn

“Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước...

Bạn Có Sẵn Sàng Chịu Khổ Vì Danh Chúa?

Hôm nay là Chúa nhật đầu tháng và tôi cùng hội thánh tôi lại dự tiệc thánh cùng với nhau. Mỗi lần...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 12: Phước Cho Người Nghèo Về Tâm Linh

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:3 3Phước cho những kẻ có lòng khó-khăn, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy!Lời ngỏ: Người Việt Nam chúng ta rất...

Được Khích Lệ và Thêm Mạnh Mẽ Khi Cầu Nguyện Theo Chúa Dạy qua...

Ma-thi-ơ 6: 9-13 và Lu-ca 11: 2-4 là câu chuyện về Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cầu nguyện. Đoạn Kinh Thánh này thường được biết đến...

Kính Sợ Chúa – Phần 17: Cơ Đốc Nhân Tin Kính Tại Nơi Làm...

Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 1:15-17 có chép rằng: “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong...

Đức Chúa Trời Là Nguồn Của Mọi Sự An Ủi

Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã...