Nương Náu Dưới Bóng Cánh Ngài

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng”. - Thi-thiên 91:1 https://youtu.be/BEuPyhPga6U “Nơi kín...

Thi-thiên 42: Mất Mát

“Xưa con đi cùng đoàn dân, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, với tiếng reo mừng và ca ngợi giữa đoàn...

Đừng Sợ Hãi Trong Sự Trì Hoãn Của Đức Chúa Trời

“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm...

Trói Kẻ Mạnh Sức

“Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước;...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 64: Hành trang của sứ giả Nước Trời

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 10:9-159 Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; 10 cũng đừng đem cái bao đi...

Đức Chúa Trời Sẽ Giúp Đỡ Chúng Ta, Hãy Tin Cậy Vào Tình Yêu...

Ai trong chúng ta cũng đều phạm nhiều lỗi lầm trong đời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chẳng hề lấy làm ngạc nhiên khi...

Nhận Diện Chính Mình – Phần 4: Nhận Diện Của Chúng Ta Là Con...

1 Giăng 3:1 – “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng...

12 Câu Kinh Thánh Khích Lệ Trong Thời Gian Khó Khăn

Để được hướng dẫn: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của...

Cầu Nguyện Theo Thi Thiên: Cuộc chiến với chính mình

Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng con, Đấng hằng có đời đời. Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, trổi cao hơn các...

Thói Quen Hạnh Phúc: Thoải Mái Trong Ân Sủng Của Chúa

“…Không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là...