Thi Thiên 121 – Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là...

Cầu Nguyện Cho Đất Nước

“Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người,...

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 4: Mạnh sức bởi định mệnh của chúng...

Châm ngôn 29: 18 có chép như này: ”18 Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ;

Thi Thiên 103 – Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc và đội mão...

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!... Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh...

Khi Bạn Cảm Thấy Yếu Sức

“Phước cho người nào được sức lực trong Chúa” – Thi-thiên 84:5 (BTT)Bạn có đang mệt mỏi chăng? Có...

Nghe Tiếng Chúa Cách Rõ Ràng

“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.” (Thi thiên 37:7 BHĐ)Mới đây, cả thành phố Cremona...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 29: Động cơ cầu nguyện

Lời ngỏ:Có nhiều người đã tự hỏi: khi cầu nguyện với Chúa thì bắt buộc phải vào phòng...

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 3: Mạnh sức chính mình thông qua sự...

Thi thiên 139: 13; 16 đã chép như vậy  13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi,

Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 8: Cách thực...

Cách Soạn Một Bản Hướng Dẫn Cầu Nguyện:1. Trước hết, bạn đừng viết những lời cầu nguyện, chỉ ghi những...

Thi Thiên 46 – Chúa gọi chúng ta đến nơi nghỉ an và yên...

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì...