Home Dưỡng Linh Thi Thiên 9:1-3 – Khi Chúa Hiện Diện

Thi Thiên 9:1-3 – Khi Chúa Hiện Diện

by Ân Điển
30 đọc

Con sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA;

Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.

Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài;

Con sẽ ca tụng danh của Ngài.

Khi Chúa xuất hiện, kẻ thù của con lùi bước,

Chúng vấp ngã và bị hủy diệt. (Thi Thiên 9:1-3)

Bạn có bao giờ thấy Chúa xuất hiện và chứng kiến sự hiện diện của Chúa chưa? Cho dù Chúa là Đấng Thánh khiết đến nỗi Chúa phải giấu mặt, vì nếu không chúng ta sẽ chết bởi sự hiện diện của Ngài, Chúa vẫn tỏ bày cho con người trải qua dòng lịch sử bằng nhiều cách khác nhau. Chúa đã hiện ra và ở giữa dân sự khi họ lưu lạc trong đồng vắng, ban ngày qua trụ mây và ban đêm qua trụ lửa. Chúa đã hiện ra với Áp-ra-ham qua 3 người khách đặc biệt đến loan tin Sa-ra vợ ông sẽ có con khi tất cả mọi hy vọng đã mỏi mòn. Chúa đã hiện ra trong nhân dạng một người mà ông Gia-cốp vật lộn suốt cả đêm trước khi can đảm ra làm hòa với anh trai mình là Ê-sau. Chúa đã hiện ra cho ông Môi-se bằng ngọn lửa cháy không hề tàn trong bụi gai, mở đầu cho một sự giải cứu dân tộc diệu kỳ và hành trình vào đất hứa đầy gian khổ. Chúa đã hiện ra trong lò lửa hực để giải cứu 3 người bạn của ông Đa-ni-ên … Mỗi lần Chúa hiện đến là mỗi lẫn người ta kinh nghiệm được quyền năng giải cứu diệu kỳ. Trong kinh nghiệm của Đa-vít, tác giả của bài Thánh Thi 9, cũng là một bài hát ca ngợi đầy tin cậy và hy vọng: Khi Chúa xuất hiện, kẻ thù của con lùi bước, chúng vấp ngã và bị hủy diệt. Bạn biết không, Chúa thật đã cứu Đa-vít khỏi tay của biết bao kẻ thù, từ vua Sau-lơ mất hết cả lương tri bởi lòng ghen tị cho đến Áp-sa-lôm đứa con ruột muốn chiếm đoạt ngôi vua, rồi người Phi-li-tin, Mô-áp, A-ram và Ê-đôm…

Hoàn cảnh khó khăn, bản chất yếu đuối, sự cám dỗ, thử thách có thể là những kẻ thù rất mạnh, rất lớn muốn tiêu diệt sự sống tâm linh của chúng ta. Nhưng sự có mặt của Chúa sẽ ngăn chận hết những thế lực đó, thay đổi tình thế, thêm sức mạnh, giải cứu khỏi thử thách cám dỗ và ban đắc thắng cho chúng ta. Chúa đang ở đâu trong đời sống bạn? Ngài xuất hiện lờ mờ đâu đó đằng sau cuộc sống mà tiền bạc, địa vị, bận rộn, con cái và bao nhiêu thứ trên đời đang chi phối bạn? Hay Chúa đang chiếu sáng rạng rỡ vì được đặt ưu tiên số một trong cuộc đời bạn? Hỏi là đã trả lời. Chúa có thể hành động mạnh mẽ hay không còn tùy thuộc vào việc chúng ta có tin cậy và mong ước Ngài hành động hay không. Đa-vít cũng cho chúng ta lời giải đáp trong Thi Thiên 56:9 “Ngày nào con kêu cầu, các kẻ thù con sẽ thối lui. Con biết điều đó, vì Đức Chúa Trời bênh vực con.“ Vâng, sự kêu cầu của bạn chính là năng lực làm lay chuyển cánh tay đại quyền đại năng của Đức Chúa Trời sẽ hành động để bênh vực và khiến bạn chiến thắng.

Bạn đang ở trong một thời đại mà chỉ có sự hiện diện của Đức Chúa Trời mới giúp bạn chiến thắng được con quỉ vô tín đang hành động mạnh mẽ trong tâm trí của những con người hiện đại, chủ nghĩa vật chất đang chi phối cuộc sống của mỗi một cá nhân, và sự sa đọa của văn hóa đang làm công việc hủy hoại của nó khắp nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng ta.

Bạn có ước mong kinh nghiệm được sự hiện diện đầy vinh quang rạng rỡ của Chúa trên đời sống mình và trên Hội Thánh của mình không? Bạn có muốn được gió thiêng từ trời thổi xuống ào ào trên mình và lửa của Thánh Linh đậu trên mỗi người trong Hội Thánh của bạn như thuở ban đầu không? Bạn có muốn thấy những thế lực ngăn cản người ta đến với Chúa bị đánh đổ, dân tộc chúng ta vô số người sẽ được quyền năng Chúa bắt phục, mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi không? Tôi chắc rằng không ai trong chúng ta trả lời không cả!

Nguyện sự ước ao nầy sẽ dẫn bạn tới phòng cao, tới các núi cầu nguyện, bởi bạn ơi chỉ có sự hiện diện của Chúa mới có thể làm nên chiến thắng nầy. Cầu nguyện chính là điều Chúa muốn chúng ta làm nhiều hơn hết để được ban cho Đức Thánh Linh (Lu-ca 11:13), để nhiều con gặt được sai ra đi trong đồng lúa đã chín vàng của Ngài (Lu-ca 10:2).

Bạn không nhớ sao, gió của Chúa đã đến, lửa của Chúa đã thắp lên, Thần Linh của Chúa đã được đổ ra bởi những ngày đó, có khoảng 120 người đã tập trung trên phòng cao để cầu nguyện (Công Vụ. 1:15). Lễ Ngũ Tuần năm đó là ngày khai nguyên cho Hội Thánh bền vững đến đời đời mà các cửa thế gian không thể thắng nổi. Sự kiện Thánh Linh được đổ ra không giới hạn chỉ trong ngày Lễ Ngũ Tuần năm đó. Lịch sử Hội Thánh trải các thời kỳ minh chứng rằng khi nào và nơi nào người ta khát khao, dấy lên phong trào cầu nguyện, thì ở nơi đó mọi người lại kinh nghiệm được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Phải, Chúa đã đổ sự hiện diện đầy dẫy của Ngài như một ân sủng trên hết thảy mọi người để Chúa được vinh hiển và nhiều người được biết đến danh Ngài và được cứu.

Phúc Âm của Chúa Giê-xu phải được ra giảng bằng quyền năng của Đức Chúa Trời qua sự hành động mạnh mẽ siêu nhiên của Đức Thánh Linh như thế đó! Lúc đó, bạn sẽ nhận ra mọi nỗ lực, cố gắng của con người thật nhỏ nhoi và mong manh chẳng đáng gì trước năng lực vô hạn mà Chúa thực hiện để làm cho công việc Chúa được vững bền. Một linh hồn quí hơn cả thế gian, cho nên để một linh hồn và nhiều linh hồn được cứu cần có năng lực siêu nhiên qua sự hành động của Đức Thánh Linh.

Một vị mục sư đang hầu việc Chúa trong một Hội Thánh mà ở đó nhiều dấu kỳ, phép lạ diễn ra khiến nhiều người biết đến danh Chúa và chạy đến để thờ phượng Ngài, chia sẻ rằng: Cho dù lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa, đi nhà thờ đều đặn, phục vụ Chúa hết lòng, nhưng thật sự chỉ kinh nghiệm được mới gần đây việc “đứng trong sự hiện diện của Chúa.“ Ở đó, ông chứng kiến được vinh hiển của Chúa bày tỏ một cách sinh động, mầu nhiệm, tuyệt vời. Ông và đội ngũ làm việc của ông được Chúa dẫn dắt và được sự đáp lời bội phần hơn của Ngài. Nhiều người bởi đó đã tin nhận Chúa, nhiều Hội Thánh được thành lập, phước hạnh của Chúa làm thay đổi quan niệm sống, biến đổi từ tội nhân thành thánh nhân để phục vụ Chúa.

Hãy cùng tôi cầu nguyện

Lạy Chúa dấu yêu, con ước mong sao được ở trong sự hiện diện của Chúa để thấy vinh quang Ngài tỏ ra. Vì Chúa ơi, chỉ khi Chúa xuất hiện thì mọi kẻ thù đang hành hại chúng con mới lùi bước, té ngã và bị hủy diệt. Trước ngày chiến thắng cuối cùng, lúc Chúa tể trị trên đất và tất cả thế lực thù nghịch đều bị tiêu diệt con vẫn tin rằng Chúa đang ở với chúng con. Xin bày tỏ sự hiện diện quyền năng và vinh hiển Ngài và cứu rỗi dân tộc chúng con. Con nguyện nói được như Đa-vít: Con sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; Con sẽ ca tụng danh của Ngài. Amen!

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like