Home Dưỡng Linh Bạn Đã Được Chọn và Được Yêu

Bạn Đã Được Chọn và Được Yêu

by Rick Warren
30 đọc

“Ngay cả trước khi Ngài dựng nên thế giới, Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong Đấng Christ để trở nên thánh khiết và không có lầm lỗi nào ở trong mắt Ngài. Chúa đã quyết định trước để nhận chúng ta làm con nuôi trong gia đình của Ngài bằng cách đem chúng ta lại với chính Ngài qua Chúa Giê-xu Christ. Đây là điều Chúa đã muốn làm, và điều đó đã đem lại cho Chúa một niềm vui rất lớn” (Ê-phê-sô 1:4-5).

Mọi người đều muốn ba điều này hơn bất cứ điều gì khác: được yêu thương, được chấp nhận, và được chọn lựa.

Những sự khao khát này có ngay cả ở trong những người không sẵn sàng thừa nhận nó.

Nhưng có tin vui cho bạn: Bạn không cần phải tìm kiếm sự yêu thương và chấp nhận nữa. Bạn đã được chọn, được yêu, và được chấp nhận bởi Chúa Giê-xu Christ. Được lựa chọn là chìa khóa để thiết lập giá trị bản thân của bạn.

Mọi người đều muốn được chọn—từ trong những giờ ra chơi ở thời niên thiếu của bạn cho đến những nơi làm việc và đời sống tình yêu của bạn khi trưởng thành.

Kinh Thánh chép trong Ê-phê-sô 1:4-5, “Ngay cả trước khi Ngài dựng nên thế giới, Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong Đấng Christ để trở nên thánh khiết và không có lầm lỗi nào ở trong mắt Ngài. Chúa đã quyết định trước để nhận chúng ta làm con nuôi trong gia đình của Ngài bằng cách đem chúng ta lại với chính Ngài qua Chúa Giê-xu Christ. Đây là điều Chúa đã muốn làm, và điều đó đã đem lại cho Chúa một niềm vui rất lớn”.

Chúa đã tạo nên toàn thể vũ trụ bởi vì Ngài muốn có một gia đình. Toàn bộ lý do vũ trụ tồn tại là vì Chúa muốn có con cái để yêu thương.

Theo câu Kinh Thánh này, Chúa đã chọn bạn khi nào? Chúa đã chọn bạn trước khi thế giới được tạo dựng nên! Trước khi Chúa chọn sáng tạo nên vũ trụ, Ngài đã chọn bạn rồi. Thực ra, đó là lý do tại sao Chúa quyết định dựng nên vũ trụ. Chúa muốn có một nơi để bạn có thể sống. Trước khi Chúa chọn một cây cối nào, Ngài đã chọn bạn. Trước khi Chúa chọn các đại dương, Ngài đã chọn bạn. Trước khi Chúa chọn mỗi hòn đá đang tồn tại, Chúa đã chọn bạn.

Đó là một ý tưởng tuyệt vời—ngay cả trước khi Ngài chọn sáng tạo nên mặt trời, mặt trăng và các vì sao, Chúa đã biết bạn và chọn để yêu thương bạn. Đó là nền tảng của bản chất con người của bạn.

Không có ai muốn được chọn lựa sau cùng. Nhưng bạn không bao giờ là sau cùng ở trong suy nghĩ của Chúa. Bạn luôn luôn là đầu tiên ở trong tâm trí của Ngài. Chúa chọn bạn, Chúa yêu bạn, và Chúa chấp nhận bạn. Bạn có thể yên nghỉ trên những lẽ thật này ngày hôm nay.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like