Home Dưỡng Linh Thi Thiên 8: Loài người là gì mà chúa nhớ đến?

Thi Thiên 8: Loài người là gì mà chúa nhớ đến?

by Sưu Tầm
30 đọc

“Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi thiên 8:3-4)

Con đầu lòng của chúng tôi ra đời một tuần trước khi tôi chuẩn bị ra khơi trên một khu trục hạm đến Việt Nam. Chỉ sau bảy ngày ở với gia đình, con tàu của chúng tôi đã lên đường. Đôi lúc, trong khi đang thi hành nhiệm vụ, nghĩ đến  mình đã làm cha khiến tôi thấy thật khó khăn.

Mặt khác, Đức Chúa Cha luôn đặt chúng ta trong tâm trí của Ngài. Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Mặc dù chúng ta không thường nghĩ mình đáng quý trọng vậy, nhưng con người chúng ta vẫn ở trên đỉnh vinh quang của sự sáng tạo. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (Sáng 1:27). Nhưng tội lỗi của họ làm mờ nhạt hình của Ngài trong họ. Hình Ngài không bị xóa sạch, nhưng chắc chắn đã bị hư hại.

Tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hiểm trở của Cao nguyên Scotland, vẻ cuồng bạo của New England nor’easters và nhiều vì sao vô hạn vào ban đêm trên biển lớn. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ mang hình Ngài bày tỏ vinh hiển của Chúa nhiều hơn. Sự sáng tạo mang dấu tay của Chúa; chúng con mang hình ảnh của Ngài.

Câu hỏi của tác giả Thi Thiên hết sức khiêm nhường và tôn cao một cách kỳ diệu: Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến…? Tất cả chúng ta đều được tạo ra trong hình ảnh của Chúa. Và mặc dù sự nổi loạn của tội lỗi tác động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, Chúa vẫn nhìn thấy điểm giống nhau của Ngài trong chúng ta. Con của Ngài đã đến để cứu chuộc và phục hồi chúng ta. Chúng ta càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:10). Thật là một phước lành khi Chúa quan tâm đến những người dựng lên như hình Ngài!

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, chúng con xưng nhận tội lỗi của mình đã làm ảnh hưởng thê thảm đến hình Ngài trong chúng con. Cảm tạ Chúa đã chuộc lấy và phục hồi chúng con trong Chúa Giê-su. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today.reframemedia.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like