Home Dưỡng Linh Điều Gì Cản Trở Đức Tin Vững Mạnh

Điều Gì Cản Trở Đức Tin Vững Mạnh

by Hong An
30 đọc

“Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta.”1 Sa-mu-ên 17:47

Câu chuyện về vua Đa-vít trong sách 1 Sa-mu-ên cho biết, ông đã phải chiến đấu chống lại “bốn người khổng lồ” trước khi đối đầu với Gô-li-át. Nhưng những “người khổng lồ” đó không phải là những gã khổng lồ bằng xương bằng thịt, mà là những tên khổng lồ trong tâm trí.

Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta sẽ không phải đối đầu với những tên khổng lồ lớn như Gô-li-át, nhưng những thử thách cũng sẽ đủ lớn để khiến chúng ta hoảng sợ, hoặc gây cản trở, khiến chúng ta không thể trở thành người mà Chúa muốn chúng ta trở thành để hoàn tất những khải tượng, những sự kêu gọi mà Ngài đặt để trong lòng chúng ta.

Người khổng lồ đầu tiên đối đầu với ước mơ của chúng ta chính sự trì hoãn

Không có ước mơ hay dự định nào có thể được hoàn thành ngay lập tức. Chúa ban cho bạn một khát khao vào ngày này, nhưng Ngài sẽ không làm trọn sự khao khát đó ngay ngày hôm sau. Có thể sẽ mất nhiều năm sau bạn mới thấy được ước mơ của mình được làm trọn. Sẽ luôn một thời kì phải chờ đợi.

Trong trường hợp của vua Đa-vít, cha ông đã cố ngăn ông thực hiện ước mơ của mình. Sau khi Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua, Gie-sê đã bảo ông trở lại tiếp tục chăn chiên!

Khi chương trình của Chúa mâu thuẫn với chương trình của một người nào đó, sẽ có sự trì hoãn. Nhiều người sẽ cố gắng ngăn cản bạn – đôi khi là cả những người yêu thương bạn nhiều nhất. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ làm trọn công việc của Ngài vào đúng thời điểm.

Người khổng lồ thứ hai bạn phải đối đầu đó là sự nản lòng

Gô-li-át tạo nên không khí sợ hãi khắp Y-sơ-ra-ên, và mọi người đều tin chắc là mình sẽ bại trận.

Bạn đang lắng nghe ai nói với mình rằng điều này điều kia là không thể? Ai là người tước đi giấc mơ của bạn, và nói rằng “điều này điều kia sẽ không bao giờ thành hiện thực”?

Đừng hoảng sợ trước những sự ngăn trở và đừng nản lòng. Đừng sợ thất bại nhưng hãy nhờ cậy Chúa, Đấng sẽ mở đường cho bạn bước qua mọi rào cản, mọi sự trì hoãn.

Người khổng lồ thứ ba chặn đường bạn là sự không chấp thuận

Trường hợp của Đa-vít, chính anh của ông đã nghi ngờ những động cơ thúc đẩy của ông và không chấp thuận cho ông giao chiến với Gô-li-át.

Khi Chúa ban cho bạn một mơ ước mà mọi người khác sợ, nhưng bạn cứ theo đuổi bằng mọi giá, rồi bạn sẽ bị đánh giá sai, bị nhạo báng, bị hiểu lầm. Bạn cần phải quyết định xem điều nào quan trọng hơn đối với bạn – sự chấp thuận của người khác, hay sự chấp thuận của Chúa.

Người khổng lồ thứ tư bạn có thể đối diện là sự nghi ngờ

Không một người nào dầy dặn kinh nghiệm trong chiến trận hơn vua Sau-lơ. Và ông nói với Đa-vít rằng ông thật điên rồ khi nghĩ rằng một cậu bé có thể chiến đấu với một chiến binh như Gô-li-át.

Trong cuộc sống cũng sẽ có những chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó nói rằng bạn không thể làm việc nọ việc kia. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Khi tôi viết quyển “Sống Theo Mục Đích”, tôi nhận được một lá thư từ người biên tập nói rằng: “Quyển sách này sẽ không thành công đâu. Chẳng ai đọc nổi 40 chương cả.” Tuy nhiên những người có kinh nghiệm không phải lúc nào cũng đúng.

Điều này sẽ xảy ra tương tự khi chúng ta bước đi trong sự kêu gọi, hoặc bước đi theo những gì chúng ta đang tin. Sẽ có rất nhiều điều cản trở chúng ta, nói với chúng ta rằng việc này sẽ chẳng làm được, việc kia là không thể. Nếu chúng ta cho phép mình để những lời nói này chi phối chúng ta sẽ thất bại. Đừng xoay qua bên hữu, cũng đừng xoay qua bên tả, hãy bước đi và hướng mắt lên Đức Chúa Trời, Đấng thành tín khôn ngoan, sẽ dẫn chúng ta đi. Hãy trông cậy Chúa mà bước đi cách mạnh mẽ.

“Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; Ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ran gay thẳng. Thật, Ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu.” – Ê-sai 42:16

Biên soạn: Hồng Ân

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like