Làm Thế Nào Để Có Thể Yêu Những Người Không Đáng Yêu?

Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể yêu những người không đáng yêu? Tôi nhớ rằng Chúa Giê-xu bảo chúng ta yêu...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 3: Sự Bình An Của...

“... bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an.” CÔ-LÔ-SE 1:20 Việc đem bình an đến trên đất thật không dễ dàng, và kể...

Tôi Phải Làm Sao Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân Tốt Hơn?

Câu hỏi: Đức tin hiện tại của tôi có lẽ giống như lúc 10 năm trước- không mạnh hơn, cũng không yếu hơn. Tôi...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 2: Sự Sỉ Nhục Của...

“... Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.” HÊ-BƠ-RƠ 12:2 Thập tự giá đã trở nên...

12 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Từ Sứ Đồ Phao-Lô – Phần 1

Đôi khi cầu nguyện cũng giống như ném phi tiêu – đều phải nhắm mắt vậy. Bạn quăng những lời nói lên trời cao...

Sự Cứu Rỗi Qua Thập Tự Giá – Phần 1: Sự Cần Thiết của...

“Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời.” Công Vụ 2:23 Toàn bộ niềm tin Cơ...

Tại Sao Tôi Lại Đồng Ý Làm Những Điều Mà Tôi Biết Là Sai?

Câu hỏi: Tại sao tôi khó có thể nói " không" với những người bảo tôi làm điều mà tôi biết đó là sai...

3 Dấu Hiệu Nhận Biết Bạn Đang Bị Ma Quỷ Cám Dỗ

Đức Chúa Trời muốn mọi Cơ Đốc nhân lớn lên trong sự khôn sáng để có thể làm đúng trong mỗi quyết định. Ngài...

Làm Thế Nào Để Lên Tiếng Về Tội Lỗi Của Người Khác

Có bao giờ bạn bị một người nào đó biết về tội lỗi của bạn và gọi riêng bạn ra nói về điều đó?...

Hãy Xin Chúa Giúp Trước Khi Hôn Nhân Của Bạn Bị Đổ Vỡ

Câu Hỏi: Vợ tôi và tôi li thân lần này là lần thứ năm. Trước đó, cứ khi tôi cầu xin vợ quay lại...