Home Chuyên Đề 14 Lý Do Tham Gia Sứ Mạng Truyền Giáo

14 Lý Do Tham Gia Sứ Mạng Truyền Giáo

by thetravelingteam.org
30 đọc

Đôi khi tôi tự hỏi, cũng như mọi người, “Công việc của tôi có cần thiết không?” Là một người vận động mọi người tham gia vào công tác truyền giáo xuyên văn hóa, tôi thấy mình phản ánh, học hỏi, và thích nghi với nhiều đối tượng, nhu cầu, quan điểm khác nhau – cho dù đó là một hay một nghìn người. Có nhiều động lực được Chúa sử dụng để khơi dậy sự quan tâm của mọi người và khiến họ trở thành một phần trong Sứ mạng. Sau đây là 14 lý do để tham gia công tác truyền giáo thế giới (chỉ vì tôi chưa nghĩ đến lý do thứ 15).

1) LỜI HỨA (SÁNG-THẾ KÝ 12:1-3)

Vì Đức Chúa Trời đã hứa ban phước cho mọi dân tộc (hoặc mọi nhóm dân) trên thế giới. Còn động cơ hay sự khích lệ nào hơn là chúng ta có thể nhận biết rằng những Sứ mạng (chúc phước cho mọi dân tộc với Phúc Âm) là mục đích chắc chắn của Đức Chúa Trời.

2) GIÁ CHUỘC (KHẢI-HUYỀN 5:9)

Vì Đức Chúa Giê-xu đã chuộc mọi người trên đất từ mọi chi phái, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc, mọi nước bằng chính huyết Ngài. Như Hội thánh Moravians đã được thúc giục bởi sự cứu chuộc này, chúng ta cũng nên lặp lại những gì 2 nhà truyền giáo đến từ hội thánh này nói ở Ấn Độ, “Nguyện Chiên Con nhận được phần thưởng xứng đáng với sự hi sinh của Ngài!” Nói cách khác, Đức Chúa Giê-xu đã mua chuộc họ, phần việc của chúng ta chỉ là nhóm hiệp họ lại trong Ngài.

3) VÌ “MÙA GẶT THÌ THẬT TRÚNG” (MA-THI-Ơ 9:37)

Đây là phần dành cho những chuyên gia xử lý số liệu. Ngày nay, với khoảng hơn 6.5 tỷ người trên thế giới thì có hơn 4 tỷ người chưa có mối quan hệ với Đấng Christ. Đáng buồn là trong số 4 tỷ người hư mất, có hơn 2.4 tỷ người không có một cơ hội nào để được nghe đến sứ điệp Phúc Âm – thiếu những nhà truyền giáo, thiếu tài nguyên… Nếu số người này được xếp thành một hàng thẳng, họ có thể bao quanh Trái Đất 25 lần. Phần lớn những người này sống trong khu vực mang tên “Cửa sổ 10/40”. Mùa gặt thật trúng!

4) “SONG CON GẶT THÌ ÍT” (MA-THI-Ơ 9:37)

Đây có lẽ là những gì chạy qua đầu tôi trong phần lớn những lần tôi đứng lên để nói. Chỉ có 1 trong số 20.000 Cơ đốc nhân mang Phúc Âm ra khỏi 4 bức tường nhà thờ. Còn gì tệ hơn thế nữa? Trong số những nhà truyền giáo xuyên văn hóa trên thế giới, bạn sẽ hi vọng rằng phần lớn trong số họ sẽ làm việc tại những nơi có nhu cầu lớn nhất. Tuy nhiên, chỉ có 2.5% trong số 430.000 nhà truyền giáo đang làm việc trong cửa sổ 10/40. Cần thêm con gặt!

5) VÌ SỐ PHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI HƯ MẤT (RÔ-MA 1; GIĂNG 3:18; GIĂNG 14:6)

Bây giờ, đến phần khó tiếp nhận hơn, nhưng tôi tin Kinh Thánh chỉ ra rằng không có cách nào khác để một người có thể được cứu ngoài công việc của Đấng Christ, qua việc đặt đức tin nơi danh Ngài. Điều này có nghĩa không phải bởi một tôn giáo nào, không phải vì không được nghe cụ thể về Đấng Christ (qua công tác truyền giáo) và không phải vì họ chết trước khi được nghe. Kinh Thánh không chừa lỗ hổng cho những người đang sống trong sự thiếu hiểu biết. Mọi người đều sinh ra trong tội lỗi, Thập tự giá có ý nghĩa cứu rỗi thực sự, và Sứ mạng là cần thiết để mọi người được nghe và được cứu. Nếu điều này khiến bạn bị sốc, bạn có thể đã bị ảnh hưởng bởi sự bàn tán của số đông trong nhà thờ. Trong Rô-ma 1, những tạo vật thực hiện chính xác những gì Chúa thiết kế – nó lên án con người, khiến họ không có lý do bào chữa cho việc không nhìn biết Đấng Tạo Hóa – nhưng nó không bày tỏ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Điều này làm cho Sứ mạng không chỉ quan trọng, mà còn cấp thiết.

6) TÍNH CẤP THIẾT CỦA SỨ ĐIỆP PHÚC ÂM

(Rô-ma 10:14-15, Công-vụ 8 (Phi-líp) và 10 (Cọt-nây)) – Phần này nối liền với lý do ở trên. Khi ai đó đến với Đấng Christ của Kinh Thánh, có liên quan với một người rao giảng. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng Chúa sẽ kéo mọi người trên thế giới lại gần với Ngài mà không cần sai ai đi. Chúa có thể, nhưng đây không phải cách Ngài chọn để thực hiện. Hội thánh là phương tiện Chúa chọn. Viên hoạn quan Ê-thi-ô-pi đang đọc sách Ê-sai (Cựu ước) và Đức Thánh Linh đưa Phi-líp đến, một sứ giả của Chúa đến để giải bày Đấng Christ cho ông. Một thiên sứ hiện đến với Cọt-nây, một người kính sợ Chúa. Nhưng Phi-e-rơ vẫn phải được sai đến nhà Cọt-nây để giải nghĩa Tin Lành cho ông trước khi ông được cứu. Tại sao thiên sứ không nói cho Cọt-nây luôn? Sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và công sức cho Phi-e-rơ – nhưng Đức Chúa Trời đã chọn sử dụng một con người. Sứ mạng và truyền giáo là cần thiết. Tôi hi vọng mỗi chúng ta đều nói sứ điệp này cho mọi người xung quanh – họ phải được nghe.

7) HÌNH MẪU CỦA HỘI THÁNH (Công vụ 1:8, 10, 15, Rô-ma 15:20)

Hội thánh đầu tiên đã cho chúng ta một hình mẫu để bước theo. Họ ra đi, gửi những nhà truyền giáo của họ như Phao-lô và Ba-na-ba, đến với dân ngoại chưa được Phúc Âm chạm đến trên thế giới.

8) SỨ MẠNG NÀY CÓ MỘT NGÀY HOÀN TẤT (Khải huyền 7:9, Khải huyền 21:24-26)

Hiện thật khó khăn khi theo lập luận này. Nếu có người đã mô tả hình ảnh nước thiên đàng trong tương lai – thì đến một ngày sứ điệp Phúc Âm sẽ được rao ra trên khắp mọi dân tộc là điều chắc chắn. Vì chúng ta thấy hình ảnh vô số người đứng trước ngai đến từ mọi chi phái, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc – chúng ta phải bắt đầu với sự hoàn tất Đại Mạng Lệnh trong tâm trí, thực hành lẽ thật Đức Chúa Trời đang sử dụng chúng ta để hoàn thành nó.

9) VÌ CHÚNG TA SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM (Ê-xê-chi-ên 33)

Đây là phần sẽ khiến bạn nhìn nhận lại cuộc đời mình. Dân sự của Đức Chúa Trời, phước lành cho mọi dân tộc, sẽ phải chịu trách nhiệm khi không cảnh báo cho mọi người về sự nguy hiểm cận kề. Cơ đốc nhân có phải chịu trách nhiệm cho sự khước từ tham gia Đại Mạng Lệnh? Đó có thể là một mất mát rất lớn cho nhiều Cơ đốc nhân vì đã không sử dụng những gì Chúa ban cho để chúc phước cho nhiều dân tộc khác.

10) “VÌ AI ĐÃ ĐƯỢC BAN CHO NHIỀU, THÌ SẼ BỊ ĐÒI LẠI NHIỀU” (LU-CA 12:47-48)

Đây là cách đánh giá của Chúa Giê-xu. Nó giống như một công thức toán học về những phước lành và sự vâng phục. Trách nhiệm của chúng ta tỉ lệ thuận với những gì chúng ta đã nhận được – sự hiểu biết, những phước lành, những khả năng của chúng ta… Được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều.

11) VÌ ĐÂY LÀ Ý NGHĨA CỦA HỘI THÁNH (Rô-ma 1:5, Ga-la-ty 3:14-15, 2 Cô-rinh-tô 5:17-20)

Bạn đã được Đức Chúa Trời lập nên để mang phước hạnh của Đấng Christ đến mọi dân tộc, y như Ngài đã hứa (Sáng-thế ký 12). Đức Chúa Giê-xu đã chuộc họ (Khải-huyền 5:9) và giao phó cho chúng ta nhiệm vụ nhóm hiệp họ lại vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

12) VÌ LỊCH SỬ ĐANG CHỜ ĐỢI LỜI HỨA ỨNG NGHIỆM (MA-THI-Ơ 24:14)

Tôi không biết chắc nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nếu Chúa Giê-xu đã hứa rằng mọi dân tộc sẽ được chạm đến và sứ điệp Phúc Âm sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân… thì hồi kết sẽ đến. Dòng lịch sử dường như đã được sắp đặt theo dòng chảy của Sứ mạng này. Thật thú vị!

13) “VÌ SỰ NHẬN BIẾT VINH QUANG ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” VẪN CHƯA “ĐẦY DẪY KHẮP ĐẤT NHƯ NƯỚC ĐẦY TRÀN BIỂN” (HA-BA-CÚC 2:14; THI-THIÊN 72:19, 86; Ê-SAI 11:9)

Có đến hơn 10 lần Kinh Thánh nói đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ “đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển”. Chúa tạo dựng nên con người để thờ phượng Ngài, nhưng sự thờ phượng đó đã bị nhiều thứ khác lấy bớt. Sứ mạng là đưa những người chưa từng thờ phượng Đức Chúa Trời trở về thờ phượng Ngài, bởi vì “dân sự đông đảo, ấy là sự vinh hiển của vua” (Châm-ngôn 14:28). Như John Piper đã nói, “Sứ mạng tồn tại vì không có sự thờ phượng. Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn.”

14) ĐẠI MẠNG LỆNH CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-XU (MA-THI-Ơ 28:18-20; CÔNG-VỤ 1:8, 13:47; GIĂNG 20:21)

Và cuối cùng – vì Đức Chúa Giê-xu đã ra lệnh. Như Ngài đã phán trong Giăng 14:21, “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta”, hay trong thư I Giăng 3:24, “Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy”. Tôi hi vọng tất cả chúng ta có thể đồng đứng trước Ngài và được nghe Ngài phán, “Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm” (Ma-thi-ơ 19:17).

NCMV dịch

Nguồn: Thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like