Home Chuyên Đề Chúa Có Đưa Điều Ác Đến Với Con Cái Của Ngài Không?

Chúa Có Đưa Điều Ác Đến Với Con Cái Của Ngài Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Câu hỏi: Chúa có đưa điều ác đến với con cái của Ngài không?

Trả lời:
Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối. Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. (Gia-cơ 1:16-17)

Một trong những cách “bị lừa dối” tồi tệ nhất dành cho những người yêu dấu của Chúa là tin rằng Cha Thiên Thượng của họ đưa điều ác đến với họ. Từ “lừa dối” trong tiếng Hy-lạp là “Planao” nghĩa là: gây cớ để đi ra khỏi sự an toàn, lẽ thật hoặc đức hạnh; đi lạc đường, bị lừa dối, phạm tội, bị dụ dỗ, đi lang thang, đi ra khỏi con đường. Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa không đưa điều ác đến với dân sự của Ngài. Kiểu người cha nào làm điều ác với con cái của mình? Đó là một người cha ngược đãi.

Chúa Giê-xu phán, “Vậy nếu các ngươi vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?” Huống chi? Là vô cùng nhiều. Điều này khích lệ bạn nhận lấy thẩm quyền Chúa ban cho bạn để ra lệnh cho các hoàn cảnh trở lại đúng với ý muốn của Chúa và nói với điều xấu xa phải ra khỏi nơi mà nó đang ở. Bởi Chúa, “trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch” phán rằng Ngài sẽ không ban phước cho bạn hôm nay và rủa sả bạn vào ngày mai. Chúa là tốt lành và Ngài chỉ làm điều tốt.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: John Hollar

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like