Home Chuyên Đề Tôi Phải Làm Gì Khi Có Sự Nghi Ngờ Về Sự Cứu Rỗi Và Đức Tin Nơi Đức Chúa Giê xu Christ?

Tôi Phải Làm Gì Khi Có Sự Nghi Ngờ Về Sự Cứu Rỗi Và Đức Tin Nơi Đức Chúa Giê xu Christ?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Khi tôi cố gắng làm chứng về Đấng Christ, phản ứng của mọi người thường làm tôi bối rối, điều này dẫn đến nghi ngờ về sự cứu rỗi của tôi trong Chúa Giê-xu Christ. Điều này có đúng không?

Trả lời:

Nghi ngờ có thể làm con người suy yếu. Sự không chắc chắn thường khiến người nghi ngờ chao đảo. Khi Cơ đốc nhân chân chính nghe các nhà phê bình công kích Kinh Thánh, khiến họ dễ bị nghi ngờ lời Chúa. Khi đối diện với hoài nghi trong thực tại, mọi người có thể đặt ra câu hỏi: “Tôi thực sự được cứu rỗi không”?

Sa-tan sẽ làm mọi thứ có thể để gây hoài nghi về sự cứu rỗi của chúng ta trong Đấng Christ và phá hủy lời chứng ​​của chúng ta. Khi chúng ta thấy mình nghi ngờ những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta, điều đó thường là do chúng ta mở tai và suy nghĩ về những gì người khác nói. Đây là câu chuyện của Ê-va ở thời kỳ ban đầu. Bà đã nghe lời nói của con rắn [Sa-tan]. Nó bẻ cong lời Chúa khiến cho bà Ê-va nhầm lẫn (Sáng-thế Ký 3). Thay vì lắng nghe lời con rắn, đáng nhẽ bà nên nhắc đi nhắc lại mạng lệnh của Chúa và ghi vào lòng lẽ thật lời Ngài. Cơ đốc nhân thường phản ứng giống như bà Ê-va vậy.

Nhiều người ngoại có kỹ năng vặn vẹo lời Chúa và bóp méo chân lý lời Ngài để phù hợp với tinh thần hủy diệt và hành vi thế tục mà họ không sẵn sàng từ bỏ. Đa nghi là một công cụ hiệu quả cho Sa-tan.

Chúa Thánh Linh cũng có thể gieo nghi ngờ vào trong chúng ta khiến chúng ta tự kiểm tra chính mình. Nếu chúng ta không có thời gian nhớ đến việc ăn năn tội lỗi của mình với Chúa và chấp nhận sự tha thứ của Ngài, thì nghi ngờ có thể là một phước lành đưa chúng ta đến với đức tin nơi Ngài.

 “…..Hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ…” (Gia-cơ 1:5,6).

Chính Chúa ban cho chúng ta đức tin để tin cậy Ngài, và chính Đấng Christ là Đấng mang đến sự bảo đảm cho linh hồn chúng ta.

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like