Home Lời ChứngCầu Thay Ngày 8: Cầu Nguyện Cho Đời Sống Tâm Linh Của Con

Ngày 8: Cầu Nguyện Cho Đời Sống Tâm Linh Của Con

by Sưu Tầm
30 đọc

Thế gian có lắm điều khiến con chúng ta lơ là những điều thuộc về Đức Chúa Trời, nên ma quỷ sẽ đến với từng đứa trẻ, cám dỗ, dọa dẫm xem chúng có sa vào lưới mình không. Nhưng chúng ta cần làm phần việc của mình là dạy dỗ, chỉ bảo, kỷ luật, và đào tạo con mình trong đường lối Đức Chúa Trời.

Đó là khi chúng ta đọc chuyện tích Kinh Thánh cho chúng, khi chúng ta dạy chúng cách cầu nguyện và tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và sẽ làm mọi điều Ngài nói. Khi chúng ta giúp chúng kết bạn với những người tin kính. Khi chúng ta cho chúng thấy rằng bước đi với Đức Chúa Trời mang lại niềm vui và thỏa lòng, thay vì chán nản và gò bó.

Khi chúng ta cùng cầu nguyện với chúng và cầu nguyện cho chúng về mọi điều, thì con chúng ta sẽ thấy đói khát những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng sẽ biết rằng những điều thuộc về Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu; chúng sẽ được Đức Chúa Trời kiểm soát thay vì bị xác thịt làm chủ. Chúng sẽ khao khát đường lối Ngài, kính sợ Ngài và sống tốt hơn. Ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu cầu nguyện cho con bạn kính sợ Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài cùng Lời Ngài, và trau dồi tấm lòng khao khát tìm kiếm Ngài. Điều này có thể là yếu tố quyết định con bạn sẽ sống vùng vẫy triền miên trong xác thịt hay là sẽ sống thỏa mãn và phước hạnh trong Thánh Linh.

 Kinh Thánh nền tảng: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi.” (Thi Thiên 86:11-12)

Chúng ta cùng cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì con được biết đến Chúa và có cơ hội để dạy dỗ cho các con của con về Ngài. Con xin Chúa cho  [tên các con] luôn gia tăng niềm khao khát về Ngài, khao khát dành thời gian với Chúa trong sự cầu nguyện, ngợi khen và thờ phượng. Xin Chúa dạy các con sống bằng đức tin và được Thánh Linh dẫn dắt, sẵn sàng làm mọi điều Ngài dạy chúng làm.

Chúa ơi, con xin Chúa giúp để các con luôn yêu mến Chúa và tìm biết ý muốn Chúa trong mọi sự, biết nói “vâng” với những điều thuộc về Đức Chúa Trời và nói “không” với những điều của xác thịt. Khi [tên các con] học Lời Ngài, xin Chúa giúp để các con nhớ và ghi khắc Lời Chúa trong lòng và đủ năng lực để làm theo lời đó.

Khi các con học cầu nguyện, xin cho chúng cũng biết lắng nghe tiếng Ngài. Con cầu xin cho mối quan hệ giữa các con với Chúa sẽ không bao giờ hâm hẩm, lạnh nhạt hoặc nông cạn nhưng luôn gần gũi và thắm thiết như hai người bạn. Con xin Thánh Linh Chúa làm cho lòng của các con hướng về những điều thuộc về Đức Chúa Trời và luôn khao khát Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-Su Christ. Amen.”

✍️ [Trích dẫn theo tài liệu “Năng lực trong lời cầu nguyện của cha mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like