Home Dưỡng Linh Ngày 4: Cầu Nguyện Cho Con Được Cứu Rỗi  

Ngày 4: Cầu Nguyện Cho Con Được Cứu Rỗi  

by Sưu Tầm
30 đọc

Rồi một ngày nào đó, các con sẽ lớn và không còn nhiều cơ hội để chúng ta dạy dỗ về đức tin cho con như lúc thuở bé. Điều quan trọng và trên hết, chúng ta muốn con mình hiểu biết Chúa Giê-Su và nhận Chúa là Cứu Chúa của đời sống mình. Có như vậy, chúng ta mới an tâm là tương lai đời đời của chúng được bảo đảm, chúng ta biết khi chúng qua đời, mình sẽ gặp lại chúng trên Thiên Đàng.

Dù con bạn ở lứa tuổi nào, cũng không bao giờ là quá sớm hoặc quá trễ để bắt đầu cầu nguyện cho sự cứu rỗi của chúng. Chúng ta muốn con mình mở cửa lòng cho Chúa Giê-Su và kinh nghiệm được nước Đức Chúa Trời, cả trong đời này lẫn mãi mãi về sau. Nếu bạn không cầu nguyện cho tương lai đời đời của con mình, thì chúng không thể có được điều mà bạn muốn chúng có. Khi con chúng ta đã tiếp nhận Chúa, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho mối quan hệ giữa chúng với Ngài vì chắc chắn chúng ta không muốn con mình rơi vào trường hợp con khi con còn nhỏ thì bước đi với Đức Chúa Trời nhưng tới tuổi thiếu niên hoặc thành niên thì bỏ Ngài. Lời cầu xin liên tục của chúng ta là xin Chúa đổ Thần Linh Ngài trên con cái chúng ta.

Kinh Thánh nền tảng: “Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2: 3-4) Chúng ta cùng cầu nguyện.
“Lạy Chúa, Con xin dâng [tên các con] trước mặt Ngài và cầu xin Ngài giúp các con hiểu sâu sắc Ngài là ai. Xin mở lòng của các con và cho các con sớm nhận Ngài là Cứu Chúa của đời mình. Xin cho các con của con được đầy dẫy Thánh Linh và nhận biết Ngài trong từng lãnh vực cuộc sống của chúng và chọn đi trong đường lối Ngài luôn luôn. Xin giúp [tên các con] hoàn toàn tin rằng Chúa Giê-Su đã chết trên thập tự giá vì chính con để con có được sự sống đời đời và sự sống sung mãn hiện tại. Xin cho các con hiểu được sự tha thứ của Chúa là trọn vẹn để con không sống trong mặc cảm tội lỗi và bị lên án.

Con cầu xin Chúa cho các con sống cuộc đời có kết quả, mỗi ngày hiểu biết Chúa nhiều hơn. Xin Chúa đổ Thánh Linh Ngài trên [tên các con] và giúp các con luôn biết ý muốn Ngài và bước đi cách đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi Chúa dành cho các con và đảm bảo về sự sống đời đời.

Trong danh Chúa Giê-xu, con cầu xin cho các con sẽ không nghi ngờ hoặc đi lạc khỏi con đường Ngài đã dành cho các con suốt cuộc đời chúng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-Su Christ. Amen.”

✍️ [Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like