Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Sự Chống Đối Vì Cớ Đấng Christ

Ngày 23 – Sự Chống Đối Vì Cớ Đấng Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 23       SỰ CHỐNG ĐỐI VÌ CỚ CHÚA GIÊ-SU

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 10:16-23

Những Sự Bắt Bớ
16 “Nầy, Ta sai các con đi như đàn chiên giữa muông sói. Vì thế, hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu.

17 Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho các hội đồng và đánh đòn các con tại các hội đường.

18 Các con sẽ bị điệu đến trước mặt các thống đốc và vua chúa vì cớ Ta, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại quốc.

19 Khi bị bắt, các con đừng lo cách nói thế nào hay sẽ nói gì, vì lúc ấy sẽ được ban cho lời đáp.

20 Vì không phải tự các con nói ra, nhưng Đức Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con.

21 Anh em sẽ tố cáo nhau để giết nhau. Cha tố con, ngay cả con cũng chống lại cha và gây cho cha bị giết.

22 Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi.

23 Khi các con bị bắt bớ ở thành phố này, hãy trốn sang thành phố khác. Vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành phố Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

chiukhovichrist

Hãy nhớ rằng, Đấng Christ luôn là một người lính tiên phong chịu khổ!

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 17-20 Chúa Giê-su là Đấng sẽ ban cho chúng ta những lời phải nói khi bị chống đối. Các môn đồ sẽ gặp đau khổ và bị mang tới trước mặt các vua và nhà cầm quyền. Nhưng họ không phải sợ hay lo lắng về điều gì cần phải nói. Đức Chúa TrờiThánh Linh. Hãy nương dựa nơi Đức Thánh Linh cách dạn dĩ trong mọi hoàn cảnh. sẽ cho họ biết cần phải nói gì thông qua Đức

Câu 21, 22 Đức Chúa Trời giải cứu những ai đứng vững đến cuối cùng khi họ bị bắt bớ về cớ Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời đang bảo vệ bạn. sẽ không để cho thậm chí một sợi tóc trên đầu chúng ta bị tổn hại trong ngày bắt bớ và sẽ bảo vệ dân Ngài – những người rao giảng Tin lành. Đừng sợ hãi gì cả nếu các thành viên trong gia đình bạn bắt bớ hoặc tất cả mọi người ghét bạn vì cớ

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 16 Con cái của nước Đức Chúa Trời cần phải khôn như con rắn và thanh khiết như bồ câu vì họ có thể phải đối diện với kẻ thù nghịch bất cứ lúc nào trong thế gian này. Sự khôn ngoan và thanh khiết là quà tặng đến từ Cha (Gia-cơ 1:17), và chỉ có thể được ban đến qua Lời của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta phải luôn luôn được ôm ấp bởi lời cầu nguyện và bởi Lời. Hãy chống trả sự ác trong thế gian này.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con chịu đựng những đau khổ không thể tránh được khi rao giảng Phúc Âm.


Có khi nào bạn suy nghĩ mình đang là chiên của Chúa giữa bầy sói
hay là sói giữa bầy chiên của Ngài hay không???
(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận:

You may also like