Browsing: chống đối

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

chiukhovichrist0Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:16-23

Phân đoạn hôm nay nói về sự bắt bớ và thù nghịch mà các môn đồ Chúa Giê-su sẽ đối diện khi họ rao truyền Phúc Âm.
Một bài học vô cùng quan trọng trong hành trình theo Chúa của bạn!

 

Dưỡng Linh
0

Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, (Êphêsô 4:2) 

Một ngày nọ sau bài thuyết giảng, một người đàn ông tiến đến và la to một cách chung chung với tôi,  “Tôi không tin vào ông Chúa Trời, tôi không tin vào ông Chúa Cứu-thế, và tôi cũng chẳng tin vào quyển Kinh-thánh.”