Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Thảo Luận Nhóm Nhỏ

Ngày 10 – Thảo Luận Nhóm Nhỏ

by Ban Biên Tập
30 đọc

HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM: Ma-thi-ơ 5:1-12

TUẦN 2: TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

VÀ NHỮNG PHƯỚC HẠNH HỌ NHẬN LÃNH

Phá băng: Hãy mở lòng, và chia sẻ những kinh nghiệm của bạn đối với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài trong tuần qua.

Phân đoạn hôm nay là Khuôn vàng thước ngọc Chúa Giê-su dạy dỗ các môn đồ Ngài. Bài giảng trên núi miêu tả “nhân cách” của công dân thiên quốc và những “phước hạnh” họ nhận lãnh. Những phước hạnh được hứa ban cho họ thật khác biệt hoàn toàn so với quan niệm giá trị của phước hạnh thế gian.

Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Đức Chúa Trời)

 

1. Không giống với đám đông, các môn đồ leo lên một “ngọn núi” để đến với Chúa Giê-su và nghe những lời dạy dỗ của Ngài. Ma-thi-ơ, người kí thuật sách Phúc Âm này, chia đám đông theo Chúa Giê-su thành hai nhóm người. Sự khác nhau giữa hai nhóm đó là gì (4:25, 5:1)?

 

2. Bài giảng trên núi bày tỏ nhân cách của một người được tách biệt ra khỏi đám đông như là một con người thật sự của vương quốc Đức Chúa Trời.

1) Những miêu tả cụ thể về nhân cách ấy là gì (c. 3-8)?

2) Trong thế gian này, “nhân cách của những người (môn đồ) của vương quốc Đức Chúa Trời” không thể che đậy hoặc giấu giếm. Thái độ và phản ứng của thế gian đối với các môn đồ này là thế nào (c. 11)?

 

3. Giải thích tám phước lành dân sự của Đức Chúa Trời sẽ vui hưởng.

1) Hãy viết xuống tám phước lành đó.

2) Phước hạnh đầu tiên và cuối cùng là giống nhau. Phước đó là gì (c. 3, 10)?

 

Câu chuyện của chúng ta (chia sẻ đời sống hàng ngày)

 

1. Chỉ đi theo Chúa Giê-su thôi không khiến một người tự động trở thành môn đồ Ngài. Sự quan tâm cốt yếu của đám đông và các môn đồ là hoàn toàn khác nhau. Đám đông chỉ để ý đến “khả năng của Chúa Giê-su” trong khi các môn đồ đặt lòng họ vào “lời Chúa Giê-su”. Hãy suy gẫm về cách bạn đáp ứng với Lời.

 

2. Bài giảng trên núi bắt đầu với “Những phước lành”. Qua bài giảng về những phước lành, Chúa Giê-su dạy “ai là những người (môn đồ) của nước Đức Chúa Trời” và “những phước hạnh” được hứa cho họ. Với những người nghĩ rằng họ có thể đứng trước Đức Chúa Trời bởi “ý muốn và sức lực riêng”, vương quốc Đức Chúa Trời đòi hỏi “đói khát trong tâm linh”. Bởi vì Đức Chúa Trời chỉ có thể khởi sự cai trị trong một tấm lòng khiêm nhường. Bạn có phải là một thành viên của dân sự đang hưởng những phước lành của Bài giảng trên núi?

 

3. Chúa Giê-su hứa “những phước lành” cho tất cả dân sự của vương quốc Đức Chúa Trời. Giống như trong lời cầu nguyện, “phước lành” nói đến mối quan tâm, hy vọng và giá trị của một người. Đầu năm mới là thời điểm phước hạnh thường được nhắc tới. Bạn đang tìm kiếm phước lành nào trong năm nay? Bạn có đang tìm kiếm phước lành sẽ “thay đổi bạn” hơn là để “thỏa mãn tham muốn” không?

 

 

Tóm tắt:

Lưỡi gươm của Lời sẽ phơi bày và cho biết con người thật của bạn. Ánh sáng của Lời sẽ chiếu rọi và bày tỏ những tội lỗi đen tối nhất của bạn. Khi bạn hoàn toàn đầu phục và hạ mình trước mặt Chúa thì sự tể trị của Ngài sẽ bắt đầu bên trong bạn. Kế đó vương quốc Đức Chúa Trời khởi sự trong lòng bạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng thế gian.

 

Cùng nhau cầu nguyện

Nguyện chúng con công nhận Ngài là Chúa và cẩn thận lắng nghe Lời Ngài trong năm nay.

(Hãy chia sẻ những bài học trong nhóm của bạn với các nhóm khác trong mục “Viết nhận xét” bên dưới).

Bình Luận:

You may also like