Sóng Thời Gian

HoiThanh.Com 

BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 7: Bảy Ấn,...

Tín hữu: Xin mục sư giải thích sơ qua về dấu ấn, tiếng kèn và chén thịnh nộ.

Khi Lòng Vỡ Tan

Con đã sống một cuộc đời vô nghĩa Chẳng nghĩ gì viễn ảnh của tương lai Sẽ về đâu khi hồn lìa khỏi xác? Cũng chỉ là...

Tình Chúa Cao Vời

HoiThanh.com - Đức Giê-hô-va phán “..Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu..” Ê Sai 55:8-9

Bao La Tình Trời

HoiThanh.Com                                                                                                                                                                                                              

Gieo Và Gặt

Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo, .. sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở,...

Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo – Giấc Mơ Của Amy Carmichael

Tiếng trống vang dội suốt cả đêm và bóng tối bao trùm lấy tôi. Tôi không thể ngủ được, nên tôi bật dậy...

Hôn Nhân Hạnh Phúc

 

Vườn Ê-đen Chúa thiết lập hôn nhân

Cho A-đam và Ê-va ngày trước

Ngày hôm nay nguyện xin Chúa ban phước

Cho hôn nhân đôi bạn vẹn ước

Con đường mới dìu nhau tiến bước

Chúa ở cùng chồng vợ vững tin.

Bài Thơ: Trụ Mây và Trụ Lửa

"Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ...

Tình Yêu Của Chúa Giê-xu Trong Nghệ Thuật Sửa Chữa Đồ Gốm Truyền Thống...

Bạn đã bao giờ nghe nói đến một nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản gọi là Kintsugi chưa? Nghệ thuật Kintsugi  (hay còn gọi...