Hê-rốt, Nhà Độc Tài Đa Nghi Và Sợ Hãi

Mác 6:14-29Câu chuyện Giăng Báp-tít bị vua Hê-rốt Antipas chém đầu trong ngục là một câu chuyện buồn...

Có Phải Chúa Không Nhìn Vào Những Việc Chúng Ta Làm Mà Là Con...

Câu hỏi: Tôi yêu Chúa và cố gắng làm nhiều điều tốt trong cuộc đời. Tôi luôn cập nhật tin tức và cố gắng đáp ứng...

Một Cậu Bé Mù Nhờ Giúp Đỡ, Nhưng Có Ai Không?

2 tấm bảng, nhưng kết quả khác nhau.Một cậu bé mù ngồi trên bậc thềm của một tòa nhà với...

Bài Thơ: ÂN ĐIỂN CHÚA

Hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. (2 Ti-mô-thê 2:1)

Đức Tin và Khoa Học – Phần 2: Khoa học suy luận – Điều...

Một trong những công việc mùa hè của tôi thời là sinh viên là làm phụ tá cho một nhà khảo sát địa chất...

Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 6: Cách người lính...

Trường Cầu Nguyện và những buổi huấn luyện cầu nguyện khác có thể rất quan trọng trong việc giữ vững những tường thành...

Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Hay Khích Lệ Để Mọi Người Thấy...

Câu hỏi: Càng lớn tuổi tôi càng nhìn nhận vấn đề một cách tiêu cực nhưng trong lòng tôi vẫn muốn trở thành một...

Bài Thơ: Ra Khỏi và Bước Vào

Anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng...

Cứ Gieo Và Đến Một Thời Điểm Hạt Giống Sẽ Nảy Mầm

Có hai bố con đi xuống phố Waikiki (Honolulu) để phát truyền đạo đơn cho một chiến dịch truyền giáo địa...

Đức Tin Và Khoa Học – Phần 1: Khoa học thực nghiệm và ý...

Tôi đứng trong bãi đậu xe của nhạc viện Assiniboine với tấm bằng Cử nhân khoa học ngành Vật Lý mới tinh trên...