Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8)Tất cả các loài vượn cáo nhỏTất cả các...

Sự Tử Tế

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không...

Sai Lầm Nhất Của Tôi Trong Cương Vị Mục Sư

Với cương vị một mục sư, bạn đã mắc sai lầm nào nhất?Nhìn chung, tôi tin rằng các vị mục sư là một...

Lịch Sử Truyền Giáo: Phụ Nữ Trong Cánh Đồng Truyền Giáo

Khi đã đi hết con đường, vẫn còn phải cuốc bộ hai ngày mới đến nơi người Balangao sinh sống. Hai nữ truyền giáo...

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Cho Đế Quốc A-si-ry và...

Đây là sự chọn lọc từ những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến thành cổ Ni-ni-ve, vốn từng là thủ đồ...

Truyện Thiếu Nhi: Thờ Thần Tượng Là Xấu Sao?

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất...

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách I-II Ti-mô-thê Và Tít

I-II Ti-mô-thê và Tít là những sách gần gũi và thực tế nhất trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô đã viết lại những lời...

Mục Sư Và Tiên Tri

"Khi nói đến vấn đề giảng, chúng ta luôn luôn bị xâu xé giữa một người mục sư và một người tiên tri. Một...

Chuyện Gì Xảy Ra Với Giu-Đa? – Phần 2 và hết: Câu hỏi cho...

Ba câu hỏi dành cho chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ về câu chuyện buồn, kỳ lạ của Giu-đa, và những câu hỏi được...

Chuyện Gì Xảy Ra Với Giu-Đa? – Phần 1: Liệu Giu-Đa Có Thể Lên...

“Vì Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì...