Home Chuyên Đề 5 Mục Tiêu Đức Tin Mọi Cơ Đốc Nhân Cần Có

5 Mục Tiêu Đức Tin Mọi Cơ Đốc Nhân Cần Có

by ChristianToday
30 đọc

Kinh Thánh nói cho chúng ta biết những ơn huệ của Đức Chúa Trời lại mới mỗi ngày.

Với mỗi ngày mới chúng ta lại được cho một cơ hội để trải nghiệm sự tốt lành của Chúa và quyền năng của Ngài làm biến đổi cuộc đời chúng ta và khiến chúng ta giống Đấng Christ hơn.

Đây là năm mục tiêu đức tin mà mọi Cơ Đốc nhân cần đặt ra để trở nên giống hơn với hình mẫu Đấng Christ

1. Có thêm nhiều Lời Chúa

Một trong những mục tiêu tốt nhất và quan trọng nhất cần đạt là có thêm nhiều lời của Chúa trong lòng ta, chỉ dẫn và biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài.

Khi chúng ta có Lời Chúa giấu trong tim mình, chúng sẽ đem lại những biến đổi kỳ lạ.

Hãy đặt mục tiêu đọc hết Kinh Thánh, suy ngẫm, và giữ trong lòng mình mỗi ngày.

Con giấu lời Chúa trong lòng con, Để con không phạm tội cùng Chúa.” – Thi Thiên 119:11

2. Vâng theo Lời Chúa

Nếu chúng ta muốn yêu mến Chúa Giê-xu Christ, không có cách nào khác hơn là vâng theo lời Ngài nói. Chính Chúa đã nói:

Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.” – Giăng 14:15

Chúng ta không thể chỉ đọc Kinh Thánh và nghe giảng. Chúng ta phải vâng theo Lời Chúa.

3. Làm chủ việc chối bỏ chính mình khi đi theo Chúa

Điều này rất khó. Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa Giê-xu Christ, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là học cách chối bỏ mình.

Không có nghĩa là chúng ta sẽ tự trừng phạt, đánh đập, hoặc bỏ đói chính mình đến chết, mà chúng ta cần phải từ chối chính mình trước mọi thứ sẽ ngăn trở, làm ngã lòng, hoặc làm phân tâm trong bước đường ta đi theo Chúa Giê-xu Christ.

Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” – Ma-thi-ơ 16:24

Bạn cần phải từ bỏ điều gì để đi theo Chúa?

4. Làm chủ việc nói “không” vì những mục tiêu của Chúa

Từ “không” có lẽ là một trong những từ quyền năng nhất khi được sử dụng theo ý Chúa.

Bạn có biết rằng ân điển của Chúa dạy cho chúng ta cách sử dụng nó cách quyền năng nhất?

Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Ân điển đó dạy chúng ta nói “không” với sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời nầy, đang khi chờ đợi niềm hi vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã hi sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác, và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành.” – Tít 2:11-14

Chúng ta hãy chọn lớn lên trong sự thông hiểu và học cách phân biệt giữa phải và trái, và bởi ân điển Chúa học cách nói “không” với tội lỗi.

5. Yêu thương người khác theo cách Chúa muốn chúng ta làm

Cuối cùng, chúng ta hãy lớn lên trong tình yêu thương của chúng ta với người khác.

Những người đã kết hôn hãy ao ước có thể yêu thương người phối ngẫu của mình theo cách Đức Chúa Trời đã yêu mình, và đề cao hôn nhân mình với sự nhiệt tâm và trung tín.

Những người độc thân hãy ao ước có thể yêu thương người khác với tình yêu thương anh em và thánh khiết.

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình. Hết thảy luật-pháp và lời tiên-tri đều bởi hai điều-răn đó mà ra.” – Ma-thi-ơ 22:37-40

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: ChristianToday

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like