Home Chuyên Đề 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Thực Sự Trân Quý Lời Chúa

5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Thực Sự Trân Quý Lời Chúa

by ChristianToday
30 đọc

Đức Chúa Trời ban cho ta Lời Ngài để dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện ta trong sự công chính, để ta được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành (2 Ti-mô-thê 3:17). Nhưng ta có thật sự trân quý và vâng theo để Lời Ngài biến đổi đời sống mình?

Câu chuyện của Gióp có nhiều điểm đáng kinh ngạc. Khi đối diện với đau đớn khủng khiếp, ông biết điều gì là quí giá nhất. Theo Gióp 23:12, một điều mà Gióp không thỏa hiệp là giá trị của Lời Chúa “Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, Vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi”. Thi thiên 119:11 nói cho ta một điều tương tự: “Con giấu lời Chúa trong lòng con, Để con không phạm tội cùng Chúa”. Hãy tưởng tượng sự khao khát và hết lòng với Lời Chúa lớn đến nỗi bạn yêu hơn ý muốn lòng mình và chứa đựng trong lòng mình – không phải trên kệ sách, không phải trong phòng khách, nhưng mà trong trái tim bạn.

Tiếp thu Kinh Thánh là việc quan trọng nhất của đức tin chúng ta, nhưng bởi những lý do sâu xa hơn cả lý do “Chúa viết ra”. Lời Chúa thêm giá trị cho đời sống ta, tạo ra thay đổi, đem lại phước hạnh và đảm bảo thành công. Đây là 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang trân quý luật pháp Chúa.

1. Bạn lớn lên trong nếp sống thuộc linh

Công Vụ 2:42 nói cho chúng ta cách hội thánh ban đầu trân quý Lời Chúa: “Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện”. Việc cầu nguyện và học Kinh Thánh là các hoạt động căn bản của nếp sống thuộc linh. Tăng trưởng trong những hoạt động này xác nhận chúng ta thực sự trân quý lời Chúa. 

2. Bạn thúc đẩy chính mình vượt quá giới hạn

Một vài hoạt động thuộc linh Chúa không đòi hỏi cụ thể như thông công, kiêng ăn. Nhưng khi chúng ta thực sự đắm chìm trong sự tốt lành của Chúa và khao khát nhận thêm nhiều từ Ngài, không chỉ làm những yêu cầu tốt thiểu, ta còn làm mọi điều để nhận được nhiều hơn từ đấng Christ.

3. Bạn bước đi bởi ân điển, không phải bởi việc làm

Biết lời Chúa là biết rằng ta không thể kiếm được sự yêu mến và ân điển của Đức Chúa Trời. Khi ta không biết Đức Chúa Trời là ai, cách tốt nhất để ta biết là qua Lời Ngài, chúng ta sẽ cố gắng kiếm được sự yêu mến và ân điển của Ngài qua việc làm lành. Nhưng bước đi trong Lời Chúa và trân quý Lời Ngài sẽ dẫn chúng ta đến sự bước đi bởi ân điển và sống bởi ân điển, không phải bởi làm lành.

4. Bạn làm theo lời dạy

Gia-cơ 1:22 nói, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình”. Sự trân quý Lời Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta làm hơn là chỉ đọc và biết, nhưng thực sự khiến chúng ta phải tin đủ để làm theo vì biết rằng Lời Chúa sinh bông trái. Lòng nhiệt huyết với Chúa sẽ luôn dẫn chúng ta đến hành động, khiến chúng ta phải sống theo cách Ngài muốn chúng ta sống.

5. Bạn chia sẻ lời Chúa với người khác

Lời Chúa luôn đem lại đầy tràn sự tốt lành và sự hiện diện của Ngài, và sự tràn đầy đó sẽ tự nhiên đổ ra cho những người xung quanh chúng ta. Một cuộc đời sống bởi lời Chúa và ở trong lời Chúa sẽ tràn ra những người xung quanh qua truyền giáo, môn đồ hóa và khích lệ. Ma-thi-ơ 5:16 nói với chúng ta “Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời”.

Đó là 5 dấu hiệu cho thấy một người đang thực sự trân quý và sống trong lời Chúa. Bạn có những điều này không? Hãy tự xét lòng mình cách chân thật nhé:

– Nếp sống tâm linh của bạn thế nào? Bạn có ngày một trưởng thành hay mãi còn non trẻ hời hợt?

– Bạn có nỗ lực làm vượt những yêu cầu tối thiểu không? Bạn có những hoạt động tâm linh và phụng sự thêm ngoài những hành động tối thiểu trong hội thánh không?

– Bạn bước vào và đồng đi với Chúa nhờ ân điển và tình yêu thương của Ngài, hay nhờ những việc tốt mà bạn làm?

– Bạn có làm theo Lời Chúa không? Hay bạn chỉ nghe hay đọc rồi quên mất?

– Bạn có chia sẻ Lời Chúa với mọi người xung quanh không? Người xung quanh bạn được tác động bởi Lời Chúa qua bạn?

Nếu bạn thấy mình còn thiếu điều gì, hãy tự bổ sung điều đó để đời sống bạn ngày một gần gũi với Chúa hơn và tràn đầy ân điển phước hạnh của Ngài.

Biên dịch: Richard Huynh

Nguồn: ChristianToday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like