Home Chuyên Đề 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Ở Trong Trận Chiến Thuộc Linh Và Cách Chiến Đấu Chống Lại Chúng – Phần 3 và hết

5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Ở Trong Trận Chiến Thuộc Linh Và Cách Chiến Đấu Chống Lại Chúng – Phần 3 và hết

by ibelieve.com
30 đọc

Kế Hoạch Chiến Đấu của Đức Chúa Trời dành cho Chúng Ta khi Gặp Trận Chiến Thuộc Linh

Chúa ban cho chúng ta thanh gươm, là Lời Chúa, để chống trả lại những lời dối trá của kẻ thù. Ngài trang bị chúng ta với sức mạnh, khôn ngoan, và sự sáng suốt qua chính Thánh Linh của Ngài để đứng vững trong trận chiến. Ngài mời gọi chúng ta dành thời gian trong sự hiện diện của Ngài, thông qua sự cầu nguyện và thờ phượng, học biết Ngài nhiều hơn.

Khi chúng ta trưởng thành để biết Lẽ Thật của Ngài ngày càng thêm, hiểu biết những gì là thực sự, chúng ta cũng trưởng thành để biết nhiều hơn những gì là giả dối. Chúng ta có thể nhận biết một cách nhanh chóng khi một điều gì đó không đúng. Chúng ta mạnh mẽ hơn để chống lại nó trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu. Ngài không bao giờ để chúng ta tự bảo vệ chính mình trong một thế gian tối tăm này, nhưng nói với chúng ta rằng Ngài luôn luôn ở với chúng ta, chiến đấu cho chúng ta, thậm chí ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy được.

Đây là 7 điều Ngài ban cho chúng ta để đứng vững trước sự tấn công:

1. Món quà Đức Thánh Linh

Chúa đổ đầy chúng ta với sức mạnh, sự khôn ngoan, và sự sáng suốt thông qua chính Thánh Linh Ngài để đứng vững chắc trong trận chiến. Ngài không để cho chúng ta tự bảo vệ chính  mình và chiến đấu bởi sức lực riêng của chúng ta. Chúng ta cần sự tươi mới của Ngài mỗi ngày, chúng ta cần năng lực mà chỉ Ngài có thể ban cho. Mọi tín hữu đều có món quà về Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong họ. Cùng một quyền năng kêu La-xa-rơ sống lại từ sự chết, rẽ biển, phá vỡ các cửa ngục, và nguyên do người què bước đi, là cùng Thánh Linh quyền năng vẫn còn sống và hành động trong chúng ta ngày nay.

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8).

“Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:26).

2. Khí giới của Đức Chúa Trời

Chúa nói chúng ta đừng bước vào ngày mới mà không được chuẩn bị và trang bị cho trận chiến. Ngài phán với chúng ta mặc lấy đầy đủ khí giới để đứng vững trước mưu chước của kẻ thù. Mỗi khí giới đều có một mục đích riêng biệt và được thiết kế cho sự bảo vệ và che chở chúng ta. Giống như một người lính sẽ không bước vào trận chiến mà không chuẩn bị, thì chúng ta cũng nên thực sự sẵn sàng cho các cuộc tấn công mà chúng ta sẽ gặp.

“Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:11-17).

3. Cầu nguyện

Chúa mời gọi chúng ta bước vào một mối quan hệ với Ngài, Ngài muốn chúng ta dành thời gian trong sự hiện diện của Ngài, học biết về Ngài nhiều hơn. Ngài nhắc nhở chúng ta liên tục trong Lời Ngài về tầm quan trọng của sự cầu nguyện và năng quyền được tìm thấy trong đó. Ngài nói chúng ta phải cầu nguyện không thôi. Và thậm chí ngay cả khi chúng ta không biết phải nói gì, Ngài nói chúng ta rằng Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Ngài không bao giờ để chúng ta tự bảo vệ mình trong một thế giới tối tăm, nhưng nhắc nhở chúng ta rằng Ngài luôn luôn ở với chúng ta, chiến đấu cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy được.

“Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18).

“…Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.” (Gia-cơ 5:16).

4. Lời Ngài

Ngài ban cho chúng ta thanh gươm của Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời, để đứng vững trước lời dối trá của kẻ thù. Dùng Lời của Chúa cầu nguyện cùng Ngài, là một vũ khí quyền năng chống lại thế lực ma quỷ. Đó là Lẽ Thật đi vào lãnh thổ kẻ thù. Chúa nói chúng ta rằng Chúa biết đường lối của chúng ta và hiểu những gì chúng ta đang đối diện ngày hôm nay. Điều này xây dựng đức tin của chúng ta và sự tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Nó bảo vệ tấm lòng của chúng ta và sự tập trung tâm trí của chúng ta hướng về Ngài.

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc,(c) có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính.” (II Ti-mô-thê 3:16).

5. Quyền năng của sự ngợi khen

Sự ngợi khen mời gọi Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời. Ngài ở gần chúng ta khi chúng ta ngợi khen Ngài. Và sự ngợi khen cũng là một vũ khí năng quyền. Nó làm cho kẻ thù chạy trốn. Nó đẩy lùi tối tăm xung quanh, và ngăn chặn các sự tấn công và sự nói dối ở trên chúng ta. Ma quỷ sẽ không lảng vảng xung quanh chúng ta nếu chúng ta ngợi khen Chúa của chúng ta, là Đấng sẽ chiến trận thay cho chúng ta. Trong câu chuyện về Giô-sa-phát, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đánh bại kẻ thù một cách kỳ diệu, bởi vì sự vâng lời của dân sự khi hát ngợi khen Ngài.

“Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa gồm quân Am-môn, Mô-áp và người ở núi Sê-i-rơ, và khiến đám quân ấy bị thảm bại.” (II Sử ký 20:22b).

“Còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên.” (Thi thiên 22:3).

6. Vâng phục Đấng Christ

Sự sẵn lòng của chúng ta để vâng lời những lời và các mạng lệnh của Đấng Christ trong một thế giới chủ yếu dạy chúng ta bước đi theo đường lối của mình. Nó thiết lập một tấm gương năng quyền khi nói chúng ta sẵn lòng chết đi ước muốn của mình và sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng nó sẽ không xảy ra một cách tự nhiên. Xác thịt của chúng ta, ước muốn của chúng ta và bản chất tội lỗi sẽ chống lại nó mỗi bước trên hành trình đó. Đó là một sự lựa chọn mỗi ngày để nói chúng ta sẽ cẩn thận với mọi suy nghĩ, chúng ta sẽ vác thập tự giá của mình mỗi ngày và đi theo các đường lối của Đấng Christ, không phải đường lối của mình.

“Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.” (Gia-cơ 4:7).

“Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.” (II Cô-rinh-tô 10:4-5).

7. Huyết Đấng Christ và lời chứng của chúng ta

Chúng ta là những người chiến thắng trong cuộc đời này bởi vì Ngài đã đắc thắng. Và cuộc đời của chúng ta được giấu ở trong Đấng Christ với Đức Chúa Trời. Không kẻ thù hoặc lực cản nào có thể chạm đến linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta đã được tự do bởi dòng huyết của Đấng Christ và quyền năng của sự hy sinh của Ngài qua sự chết trên Thập Tự Giá, chúng ta có một nhận diện mới trong Ngài. Chúng ta được mua chuộc bởi một giá cao, chúng ta không còn là của chính mình nữa, nhưng được che phủ bởi ân điển và sự tha thứ của Chúa Giê-xu. Chúng ta sống trong sự đắc thắng, và không quỷ dữ hoặc bóng tối nào có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta sống ở trong Đấng Christ, Chúa chúng ta. Có Quyền Năng trong Danh Chúa Giê-xu.

“Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con, và nhờ lời làm chứng của họ; Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết.” (Khải huyền 12:11).

“Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 1:18).

Khi chúng ta thuộc về Đấng Christ, thì kẻ thù không bao giờ có thẩm quyền trên đời sống của chúng ta nữa. Chúng ta được an toàn trong đôi tay của Đức Chúa Trời.

Bước tới – can đảm và tự do – không bao giờ bị giữ lại bởi sự sợ hãi hoặc thất bại. Trận chiến thuộc về Đức Chúa Trời, và Ngài chiến thắng trận chiến cuối cùng!

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Ở Trong Trận Chiến Thuộc Linh và Cách Chiến Đấu Chống Lại Chúng- Phần 1

5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Ở Trong Trận Chiến Thuộc Linh và Cách Chiến Đấu Chống Lại Chúng – Phần 2

Bình Luận:

You may also like