Bản Tính Của Chúa: Nếu Em Là Chúa

Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt...

Giấc Mơ Kỳ Lạ Của Tôi

Tối nào tôi cũng mơ một giấc mơ, nhưng giấc mơ tối đêm qua thật kỳ lạ đối với tôi. Bởi vì khi...

Truyện Thiếu Nhi: “Sứ Mạng”

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”  (Mác 16:15)

Sự Cứu Rỗi Là Một Món Quà Không Phải Bỏ Công Có Được

“Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào”....

Truyện Thiếu Nhi: Tính Ích Kỷ

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Giăng 3:16-17)

Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Những Người Hòa Giải

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9)

Cây Hương Nam Của Chúa

Mỗi chúng ta đều là một “cây hương nam của Chúa” – loại cây mà chính tay Chúa trồng và chăm sóc, và chỉ...

Truyện Thiếu Nhi: Phước Cho Người Nào Chịu Bắt Bớ

“Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa...

Đặt Mua Sách ‘Câu Chuyện Phục Sinh?’ Của Tác Giả Doris Ong Qua Trang...

Bạn có muốn biết một nửa còn lại của câu chuyện này không? Hứa hẹn là sẽ thú vị lắm đây....

Truyện Thiếu Nhi: Danh Xưng Của Chúa Giê-Xu

“Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu...