Lịch Sử Truyền Giáo: Giáo Sỹ C.T. STUDD

“Nếu Đấng Christ là Đức Chúa Trời và chịu chết vì tôi, thì chẳng có sự hy sinh nào là quá lớn mà tôi...

Kế Hoạch Truyền Giáo của Ying Kai – Phần 2 và hết: Phương pháp...

Ying Kai là giáo sĩ đã khởi đầu Phong Trào Mở Hội thánh Mới trong một nước ở Châu Á, kết quả đó là...

Kế Hoạch Truyền Giáo của Ying Kai – Phần 1: Huấn luyện để trở...

Cô Grace, vợ tôi và tôi làm giáo sĩ ở Châu Á được 21 năm với tổ chức truyền giáo quốc tế của Hội...

Lịch Sử Truyền Giáo: Phụ Nữ Trong Cánh Đồng Truyền Giáo

Khi đã đi hết con đường, vẫn còn phải cuốc bộ hai ngày mới đến nơi người Balangao sinh sống. Hai nữ truyền giáo...

Bài Làm Chứng Của Thầy Dạy Kinh Koran Gặp Được Chúa Giê-Xu: Phần...

Hai ngày sau, ánh sáng đó lại hiện ra cùng tôi và tôi lại nghe tiếng nói gọi tên tôi: “Yusufu.” Bỗng dưng miệng...

Bài Làm Chứng Của Thầy Dạy Kinh Koran Gặp Được Chúa Giê-Xu: Phần...

Nếu ông Athman ở Sansibar vẫn còn sống, thì cho đến lúc ông quay về với Chúa vào năm ông 80 tuổi, ông vẫn...

Thông Điệp Phúc Âm Tại Buổi Truyền Giảng Ở Mexico Của Mục Sư Franklin...

Trong bài đăng trên Facebook gần đây, nhà truyền giáo Franklin Graham đã chia sẻ về sự đáp ứng với sứ điệp phúc âm...

Tại Sao Sự Chết Của Chúa Giê-xu Lại Đặc Biệt?

Câu hỏi: Tại sao sự chết của Chúa Giê-xu lại quan trọng hơn cái chết của bất kỳ người nổi tiếng nào khác? Từ xưa...

Nhà Truyền Giáo Luis Palau Được Vinh Danh Là Một Trong Số Những “Người...

Năm 1999, số người tham dự lễ hội đức tin hai ngày của Luis Palau tại Porland đã vượt quá 90.000 người. Vào ngày...

“Tôi Thực Sự Chỉ Muốn Hướng Về Chúa Giê-xu”: Willie Robertson Của Duck Dynasty...

Robertson đã rất ngạc nhiên khi nhiều người nhận ra anh khi anh đi bộ dọc theo đường Martin Luther King, Jr. Dr., vốn...