Home Giáo Lý Tin Lành Đức Chúa Trời Có Thật…

Đức Chúa Trời Có Thật…

30 đọc

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất…”
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

Người Việt hay gọi Đức Chúa Trời tức Đấng Tạo Hóa là Ông Trời. Đây là một khái niệm rất bình dân, thiêng liêng, quen thuộc mà ai cũng biết. Nhưng nếu hỏi làm sao để biết Ông Trời có thật thì nhiều người cho đây là câu hỏi khó trả lời. Một tác giả nổi danh người Mỹ đã viết, “Ý tưởng đầu tiên của bạn về Ông Trời là điều quan trọng nhất đối với bạn.” Vì thế biết Ông Trời là ai, Ngài đã làm gì cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta làm gì là điều quan trọng nhất.

Chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời có thật bằng cách sử dụng đôi mắt, trí thông minh và tấm lòng của mỗi người chúng ta.

Đôi mắt của chúng ta. Chúng ta dùng mắt để quan sát. Chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong thế giới xung quanh chúng ta. Vũ trụ bao la nhưng lại trật tự vô cùng. Đây chắc chắn là kết quả của sự hoạch định vẽ kiểu của Đấng Tạo Hóa chứ không phải là hậu quả vô tình của một vụ nổ lớn như một số người thường nói. Quả đất của chúng ta đang ở có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi mùa mỗi vẻ thật tươi đẹp, kỳ diệu và không thay đổi. Loài người chúng ta có thể sống được trên mặt đất vì quả đất không quá lạnh cũng không quá nóng bởi Đức Chúa Trời đã đặt quả đất ở vị trí không gần mặt trời, không xa mặt trăng. Quả đất có vị trí chính xác trong vũ trụ giữa các hành tinh thu hút nhau. Quả đất lại xoay quanh mặt trời với tốc độ chóng mặt mà chúng ta không cảm biết. Chúng ta vui sống và nhìn thấy thế giới tươi đẹp mỗi ngày khi mặt trời mọc lên, chiếu ánh sáng huy hoàng.

Thân thể của chúng ta. Toàn bộ thân thể của mỗi người là một bộ máy hiệp nhất lạ lùng. Đức Chúa Trời quyền phép đã “lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Các nhà khoa học nói rằng trong thân thể của một người đang có 300 ngàn tỉ tế bào mà mỗi tế bào là một nhà máy hoạt động chính xác đúng giờ để nuôi sống thân xác chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Rô-ma, “Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được” (Rô-ma 1:20).

Trí thông minh của chúng ta. Với bộ óc suy nghĩ, chúng ta biết Đức Chúa Trời là thật bởi vì chúng ta biết phân biệt đúng sai. Chúng ta là loài người thông minh, khác hẳn các loài động vật khác. Chúng ta có tình cảm, có lý trí, có linh hồn. Một ngày kia chúng ta phải khai trình các việc mình làm cho Đấng tạo dựng chúng ta. Kinh Thánh xác nhận bên trong mỗi người có tiếng nói của lương tâm. Sách Rô-ma 2: 14-15 chép rằng, “Dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo, thì mặc dù không có luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi. Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ.” Nếu không có Đức Chúa Trời đã ra lệnh và phán xét chúng ta thì thế giới không có đúng sai, chỉ có luật rừng và ai nấy cứ sống theo ý mình tưởng là phải. Đức Chúa Trời ban cho loài người có lương tâm, một ý thức đạo đức ai cũng có. Lương tâm đang hướng dẫn chúng ta sống đúng theo ý Trời. Chính lương tâm làm chứng về Đức Chúa Trời.

Tấm lòng của chúng ta. Cách hay nhất để biết Đức Chúa Trời có thật là khi chúng ta đọc Kinh Thánh và nghe Chúa phán với tấm lòng của chúng ta. Chúa Giê-xu đã phán, “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo Ta.” Người tin Chúa, đã trở thành con cái Chúa thì biết Chúa là thật, một sự hiểu biết rõ ràng vượt ra khỏi cách bình thường là quan sát và lý luận. Họ là chiên nghe tiếng người chăn và nhận biết Ngài cách cá nhân. Ngày nay Chúa thường nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Muốn nghe lời Chúa phán, bạn hãy đọc Kinh Thánh. Chúa thường phán nhỏ nhẹ với lòng chúng ta.

Bạn đã biết Đức Chúa Trời và có kinh nghiệm về Ngài chưa?

Trên thế giới vẫn còn nhiều người chưa biết Chúa. Người đó có thể là bạn. Bạn không thể biết Chúa như đáng phải biết là vì bạn đang có một vấn đề cần được giải quyết trước. Đó là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi đang phân cách bạn với Đức Chúa Trời. Tội lỗi không phải vì bạn đã làm việc gì đó mà xã hội lên án, tội lỗi là vì khi sinh ra bạn đã là tội nhân, bạn mang bản tính tội lỗi do tổ phụ di truyền. Có bao giờ bạn suy nghĩ tại sao bạn được sinh ra trên đời nầy không? Bạn đâu có chọn mình làm người Việt Nam. Bạn đâu có chọn cha mẹ bạn là ai, anh chị em bạn ra sao, bạn sinh ra ở miền nào, đất nước nào, phải không? Ngay cả việc bạn và tôi sinh ra là người nam hay là người nữ cũng là việc diệu kỳ vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Kinh Thánh gọi chúng ta hết thảy là người có tội!

Bây giờ bạn đã làm người. Trước mặt Chúa bạn là tội nhân. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Bạn cần được Chúa tha tội. Bạn cần được hưởng hạnh phúc, bạn cần khôi phục thiên đàng đang bị mất. Bạn cần khôi phục địa vị làm con trai con gái của Đức Chúa Trời.

Khi sống ở Mỹ, tôi đã nghe mục đích đời người được định nghĩa như sau: “Mục đích đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.” Nhưng nếu bạn chưa giải quyết được vấn đề tội lỗi của bạn với Chúa, bạn sẽ không thể nào biết Chúa. Bạn cũng sẽ không thể nào vui hưởng chính mình Chúa. Khi nhận biết Chúa, bạn sẽ kinh nghiệm được sự tha thứ, tự do, bình an, vui mừng, yên tâm và một đời sống có mục đích. Bạn sẽ vui hưởng chính mình Đức Chúa Trời. Ngài là tất cả các phước hạnh mà loài người mong muốn có. Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an.

Đức Chúa Trời sẵn sàng tha tội vì Ngài yêu chúng ta trước.

Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề tội lỗi của loài người trên cây thập tự cách đây hơn 2000 năm rồi. Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời đã vui lòng chịu hình phạt thế chỗ cho bạn. Tội lỗi bạn đã được Chúa tha. Giá chuộc tội cho bạn đã được Chúa trả xong. Bạn không cần phải trả nợ tội, bạn không cần phải chết đền tội nữa. Bạn cũng không cần tu hành, bạn chỉ cần ý thức mình cần được Chúa tha tội, bạn ý thức Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết đổ huyết đền tội cho bạn rồi. Bạn muốn nhận lãnh ơn tha thứ của Chúa, bạn muốn vui hưởng địa vị mới Chúa ban. Từ đó bạn mở miệng kêu Trời. Khi kêu cầu Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giê-xu, bạn sẽ được Chúa Trời tha tội và tuyên bố trắng án. Bạn được tự do hoàn toàn. Bạn thoát ách nô lệ của tội lỗi. Bạn thấy Chúa là thật khi bạn ý thức Chúa đang sống trong lòng của bạn.

Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào?

Rằng Chúa sống trong lòng nầy.

Đây là kinh nghiệm tin Chúa và theo Chúa. Đây là đức tin của tôi. Đây không phải là lý thuyết tôn giáo. Đây là chân lý. Đây là sự sống đời đời. “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy” (Giăng 3:36).

Bạn có muốn tin Chúa không? Bạn có bằng lòng tiếp nhận Chúa vào lòng ngay hôm nay không?

Bạn có thể cầu Trời bằng lời cầu nguyện chân thành.

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con tin Ngài có thật. Con cảm ơn Ngài đã ban cho con món quà sự sống đời đời. Con biết con là tội nhân, không xứng đáng nhận được điều đó. Nhưng Ngài là Đấng yêu thương, đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian để chết đền tội cho loài người trên cây thập tự. Con tin Chúa đã chết vì con và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Giờ đây con xin ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và Chủ của đời sống con. Con tạ ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện chân thành của con. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.”

Chúc mừng bạn về cơ nghiệp đức tin bạn mới tiếp nhận từ Trời. Chúa Giê-xu đã hứa cho người tin nhận Ngài, “Quả thật! quả thật! Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin Ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:47).

Đời sống tăng trưởng thuộc linh là một tiến trình. Bạn cần đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ Trời như là một nếp sống mới. Hãy tìm đến một Hội Thánh Tin Lành tại nơi địa phương bạn đang ở để thờ phượng chung và thông công với anh chị em cùng niềm tin. Bạn cũng hãy nói cho thân nhân và bạn bè biết Đức Chúa Trời và Con Một của Ngài có ý nghĩa gì đối với bạn.

Chúc mừng bạn gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời!

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Nguồn: huongdionline.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like