Home Dưỡng Linh Lời Cầu Nguyện Của Gia-Bê

Lời Cầu Nguyện Của Gia-Bê

by Crosswalk.com
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/kfPaBhSHhi4

Kinh Thánh có rất nhiều ví dụ về những lời cầu nguyện để dạy cho chúng ta cách trông cậy Chúa và kêu cầu Ngài. Lời cầu nguyện của Gia-bê thực sự truyền được cảm hứng và đầy thách thức giúp chúng ta đến gần được Đức Chúa Trời qua những sự  cầu nguyện của mình.

Trong II Ti-mô-thê 3:16-17 cho chúng ta biết rằng: “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

Gia-bê đã không sử dụng lời cầu nguyện theo một công thức để đạt được một điều gì đó từ Đức Chúa Trời, thay vì vậy ông đã kêu cầu Chúa giúp ông làm trọn mọi lời hứa của Đức Chúa Trời!  Hãy cùng nhau đi sâu tìm hiểu và nhìn xem lời cầu nguyện trong Cựu Ước này có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay như thế nào khi chúng ta tìm kiếm sự chu cấp và dẫn dắt của Chúa trên đời sống của chúng ta.

Lời cầu nguyện của Gia-bê, I Sử kí 4:10:

“Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ-cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù-giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu!’  Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.”

NĂM BÀI HỌC GIA-BÊ DẠY CHO CHÚNG TA KHI CHÚNG TA CẦU HỎI CHÚA.

1. Điều đầu tiên Kinh thánh nói cho chúng ta về Gia-bê đó là ông khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Gia-bê đã tuyên bố uy quyền và vị trí trước nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc đời ông. Khi bạn cầu nguyện, hãy bắt đầu bằng sự nhận biết ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI!

2. “Chớ chi Chúa ban phước cho tôi” Gia-bê không chỉ công nhận Đức Chúa Trời là một và duy nhất, mà ông còn nhận biết rằng tất cả mọi sự phước hạnh chỉ đến Đức Chúa Trời mà thôi.  Bạn có đang chạy theo những lời hứa và phước hạnh viển vông mà thế giới này đang cố gắng lôi kéo bạn vào không? Bạn có đang cố đấu tranh cho sự giàu có thịnh vượng bằng sức lực riêng của mình không? Khi bạn cầu nguyện, hãy cầu nguyện với một tấm lòng tập trung hoàn toàn vào phước hạnh của Đức Chúa Trời.

3. “mở bờ-cõi tôi rộng lớn” – Nhiều người cho rằng Gia-bê chỉ đơn giản là đang đề cập đến bờ cõi đất đai theo nghĩa đen khi ông cầu hỏi Chúa mở rộng bờ cõi của mình. Tuy nhiên, nếu như nhìn vào dòng dõi của Gia-bê lúc bấy giờ, chúng ta có thể hiểu được rằng ông đang không chỉ đơn giản đề cập đến giới hạn của sự giàu có và thịnh vượng nhưng ông đề cập đến sự ảnh hưởng của nước Đức Chúa Trời. Ông khao khát sự mở rộng bờ cõi thuộc linh để làm cho nhiều thêm và dành lại được nhiều thế hệ cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  Bạn có cần đòi lại hoặc phục hồi lại những phần “đất” mà Satan đã cướp mất của bạn không?  Khi bạn cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa mở rộng bờ cõi thuộc linh của bạn và cầu xin Ngài hành động nhiều hơn qua cuộc đời bạn.

4. “nguyện tay Chúa phù-giúp tôi” – Gia-bê khao khát Chúa tại mọi thời điểm trong ngày. Ông hiểu biết về quyền năng của bàn tay Đức Chúa Trời  gìn giữ và dẫn dắt ông đi đúng hướng.  Phước hạnh sẽ trở thành sự rủa sả nếu như những điều đó không đến từ sự tiếp trợ và dẫn dắt của chính Chúa.  Khi cầu nguyện, bạn hãy đừng chỉ xin phước hạnh và sự tiếp trợ, nhưng hãy cầu xin rằng tay Chúa sẽ đưa bạn đi qua bất kì một khó khăn và thử thách nào xảy đến trong cuộc đời bạn. VÀ ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ PHƯỚC HẠNH LỚN NHẤT.

5. “giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu!” – Cái tên Gia-bê có nghĩa là “sinh ra trong sự đau đớn”.  Mẹ của ông đã đặt tên này cho ông vì sự đau đớn bà phải chịu đựng khi lâm bồn!  Khi Gia-bê cầu nguyện, ông đã phản đối lại ý nghĩa của tên gọi chính mình và loại bỏ sự xấu hổ mà chính cái tên đó đã trùm lên cuộc đời ông.  Khi cầu nguyện, hãy đến với Chúa với sự tổn thương trong lòng và sẵn sàng để Ngài biến đổi sự yếu đuối của bạn trở nên vinh hiển cho Ngài. Amen.

Hồng Ân dịch

Nguồn: Crosswalk.com 

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like