Ngày 01 – Giu-Đa Và Ta-Ma

Hoithanh.com - Ta-ma, vợ của con trưởng nam của Giu-đa, Ê-rơ góa chồng, không có con cái. Theo phong tục, nàng đã cố gắng để thụ thai với Ô-nan, con thứ hai của Giu-đa, nhưng đã không thành công. Nàng đã trở về nhà cha mình là một người vợ góa.

Hãy Chờ Xem – Những Gì Chúa Sắp Làm Thật Lớn Và Đáng Sợ...

Môi-se vâng lời Chúa quay lại Ai-Cập. Quay lại hoàng cung nơi ông đã từng bị truy đuổi tìm giết. Ông nói với vua...

Ngày 18 – Hãy Tự Kiềm Chế

sa-macHoithanh.com - Trong vòng tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, có một số người mù quáng về ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế và trở nên những kẻ lười biếng vô trách nhiệm; Phao-lô kết thúc bức thư với lời cảnh báo và cầu nguyện cho họ.

Ngày 15: Sống Thánh Khiết Và Trong Sạch – 30 ngày cầu nguyện cho...

Trẻ con được dạy sống trong sạch và thánh khiết thường có nét mặt đặc biệt rạng ngời, hấp dẫn và lôi cuốn.Chúng ta...

Ngày 22 – Lời Thề Thiếu Suy Nghĩ Của Sau-Lơ

Trong khi đánh trận với dân Phi-li-tin, vua Sau-lơ đã đưa ra lời thề thiếu suy nghĩ ngăn cản không cho người của mình...

Ngày 09 – Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Thành Tín Và Đầy Lòng Thương...

thanhtinHoithanh.com - Phân đoạn hôm nay giải thích tại sao Đấng Christ đã đến và mặc lấy hình hài xác thịt (2:10-18), và so sánh đời sống Đấng Christ với chức vụ của Môi-se (3:1-6).

Ngày 22 – Ánh Mắt Nhân Từ Của Chúa

Việc Hội đồng Công luận chất vấn Đức Chúa Jêsus không chỉ chứng minh cụ thể hơn rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a,...

Ngày 27 – Sự Tiết Dịch Từ Một Người Nữ

Không có sự phân biệt giữa người nam và người nữ trong việc theo đuổi sự trọn vẹn và sự thánh khiết. Một thành...

Ngày 29 – Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Sụp Đỗ

sup_doHoithanh.com - Phần đầu và cuối chương 15 nói về các vua Giu-đa; phần giữa nói về năm vua Y-sơ-ra-ên. Các vua Giu-đa vui mừng với luật pháp khá ổn định, song các vua Y-sơ-ra-ên phải đối diện với những cuộc nổi loạn không dứt.

Ngày 26 – Họ Sẽ Không Bị Bỏ Rơi

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 51:1-10

hanging_gardens_of_babylon-2Hai khía cạnh về ý muốn của Đức Chúa Trời được miêu tả cách đối xứng nhau. Một mặt là việc dấy lên các nước xung quanh chống lại Ba-by-lôn, và mặt khác là sự giải cứu an toàn cho dân sự của Ngài.