Ngày 17 – Phước Hạnh Cho Người Chờ Đợi Chúa

Hoithanh.com - Sau khi cảnh báo về sự hủy diệt sẽ đến khi họ đặt sự tin cậy nơi những điều ngốc nghếch, phân đoạn tiếp tục nói về phước hạnh sẽ đến với những ai biết chờ đợi Chúa.

Ngày 26 – Đời Sống Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Hoithanh.com - Các Cơ Đốc nhân nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng từ “A-men” (11:36) phải thờ phượng Đức Chúa Trời với điều làm Ngài đẹp lòng.

Ngày 25 – Những Người Phục Vụ Tại Đền Thờ

pvuHoithanh.com - Chúng ta cần chăm sóc người trong hội thánh để nhóm người lãnh đạo kế cận có vai trò gánh vác công việc đức tin sẽ gia tăng cả về số lượng và sức mạnh.

Ngày 16 – Vượt Sông Giô-Đanh Vào Xứ Ca-Na-An

Hoithanh.com - Sông Giô-đanh đã cản đường đi của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng họ có thể vượt qua sông cách an toàn và vào xứ Ca-na-an với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Ngày 31 – Chúa Giê-su Và Bê-ên-xê-bun

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 12:22-30
jesus and beelzebub Những người Pha-ri-si chỉ trích công việc của Chúa Giê-su, nhưng Chúa Giê-su bác lại lời chỉ trích của họ và công bố với họ rằng công việc Ngài được hoàn thành nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời.

Ngày 18 – Sự Hủy Diệt Ê-Đôm Và Sự Phục Hồi Y-Sơ-Ra-Ên

Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt Ê-đôm, những người hả hê trước sự khủng hoảng của Gia-cốp, anh em của họ, và tham gia...

Ngày 05 – Một Người Nghèo Nhưng Thanh Liêm

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy chúng ta một số điều, trong đó có đời sống liêm khiết của một người nghèo,...

Ngày 28 – Lời Cầu Nguyện Của Giô-Na

Đức Chúa Trời đã sai một con cá lớn đến với Giô-na, người đã ngã xuống biển sâu, và đã cứu ông. Giô-na ở...

Chúa Trang Bị Chúng Ta Cho Một Đời Sống Phục Vụ

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa...

Ngày 20 – Na-Ô-Mi Và Ru-Tơ Trở Về Tay Không

Dù rằng Na-ô-mi bảo cô trở về ba lần, Ru-tơ vẫn quyết định đi với Na-ô-mi và hứa với bà, cô sẽ tận hiến...