Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Mỗi Ngày – Lời Cầu Nguyện Cho Tình Yêu Đích Thực

Cầu Nguyện Mỗi Ngày – Lời Cầu Nguyện Cho Tình Yêu Đích Thực

by Crosswalk.com
30 đọc

Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” – 1 Giăng 4:8

Tình yêu của Đức Chúa Trời cho bạn và tôi thật nồng nàn, thánh khiết và vượt quá mọi điều mà chúng ta đã từng kinh nghiệm, Ngài chấp nhận chúng ta như chính con người thật của chúng ta. Sự tốt đẹp của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, quá khứ và những sai sót của chúng ta đều trần trụi trước mặt Ngài, tuy nhiên là một quý ông và một người Cha hoàn hảo, Ngài rửa sạch, thay đổi, dạy dỗ và nuôi nấng chúng ta một cách dịu dàng. Ngài nhắc nhở chúng ta về giá trị và sự đẹp đẽ của mình khi là con trai con gái của Ngài. Ngài muốn tha thứ, ban phước và bảo vệ chúng ta. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu Agape vô điều kiện.

Không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Tin tức tốt lành ở đây là: Tình yêu của Ngài chẳng hề hư mất bao giờ. (1 Cô-rinh-tô 13:8) Chúng ta cũng có thể yêu như vậy – không phải bằng năng lực hay ý chí của bản thân, mà chính Đức Thánh Linh sẽ giúp chotình yêu của Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong tấm lòng của mỗi chúng ta. (1 Giăng 4:12) Chúng ta càng biết Chúa sâu nhiệm bao nhiêu cũng như hiểu được tình yêu đầy gian khổ, có chủ tâm của Ngài dành cho chúng ta và cho người khác, chúng ta càng dễ dàng yêu thương người khác như một hành động vâng phục đầy yêu thương đối cùng Đức Chúa Trời mình.

1 Giăng 4:20 nói thế này: “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.”

Tất nhiên. Làm sao chúng ta có thể bất chấp mạng lệnh của Chúa rằng hãy yêu thương những người mà Ngài đã đặt để trong đời sống của chúng ta mà vẫn tuyên bố rằng mình yêu Ngài? Sự vâng phục của chúng ta đối với Lời của Đức Chúa Trời xuất phát từ tình yêu và sự tôn kính của chúng ta đối với Ngài, Đấng đã ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có để chúng ta có thể tiếp tục ban cho và yêu thương nhau như Ngài đã làm với chúng ta vậy.

Chỉ khi chúng ta yêu Chúa trước hết thì chúng ta mới có thể phát huy hết khả năng của mình trong việc yêu thương những người khác như bạn bè, anh chị, con gái, vợ chồng và cha mẹ. Khi chúng ta lớn lên trong tình yêu của mình dành cho Chúa và trong sự hiểu biết về tình yêu của Ngài, chúng ta bắt đầu thay đổi. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy và yêu thương mọi người theo những cách khác nhau.

Trên thực tế, chúng ta chỉ nhận ra tình yêu đích thực khi vật đổi sao dời, khi những tia sáng cuối cùng cũng tắt ngấm và mọi người rời bỏ mình. Yêu thương là khi chúng ta hy sinh, dẫu biết rằng chúng ta sẽ chẳng nhận lại được gì. Chúng ta nhẫn nại, nhân từ, không đố kỵ, không khoe khoang, làm theo 1 Cô-rinh-tô 13 yêu thươngtrong lòng cũng như qua cách hành xử mà không mong đợi sự đáp trả hay đền đáp. Chúng ta phó sự sống mình trong tình yêu thương.

Câu Kinh Thánh gốc hôm nay, 1 Giăng 4:8 nói rằng, “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời, Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” Tôi hy vọng bạn tìm được tình yêu đích thực. Tôi hy vọng bạn và tôi ngày càng trở nên gần gũi với Chúa nhiều hơn để chúng ta có thể bắt đầu một cách tự nhiên “tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thành” ( 1 Ti-mô-thê 1:5b ). Nguyện bạn và tôi được đầy dẫy tình yêu của Chúa, đến nỗi tình yêu đó có thể tuôn tràn qua cho hết thảy những người mà chúng ta gặp. Tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ hư mất, vì chính Ngài là tình yêu đích thực và Ngài không bao giờ thất bại trong việc yêu chúng ta.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương con từ rất lâu trước khi con yêu Ngài. Xin xác chứng tình yêu của Ngài dành cho con để con có thể biết rõ hơn về tình yêu ấy và chia sẻ nó cho những người xung quanh con. Chúa là Đấng tốt lành, và tình yêu của Ngài thật hoàn hảo cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê -xu, Amen.

Dịch: Nyphung

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở công tác và ý kiến xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like