Ngày 03 – Cái Bồn Rửa, Dầu Thánh Và Hương Thánh

Phân đoạn ngày hôm nay giới thiệu cái bồn rửa, dầu và hương, những đồ vật cuối cùng trang bị cho Đền Tạm, và...

Ngày 05 – Những Người Đồng Công Của Đức Chúa Trời

Về mặt thuộc linh, dân sự của Hội Thánh Cô-rinh-tô giống như trẻ sơ sinh, hiểu sai vai trò của những người rao giảng...

Ngày 06 – Tội Lỗi Và Sự Trừng Phạt (1)

Các tội lỗi được ký thuật trong chương 20 đã được đề cập đến trong chương 18 và 19, nhưng phân đoạn này nêu...

Ngày 27 – Luật Lệ Đối Với Thầy Tế Lễ

Hoithanh.com - Những người Lê-vi phải thực hiện việc thờ phượng Đức Chúa Trời, cụ thể hơn, các thầy tế lễ từ dòng dõi Xa-đốc được đưa vào trong sân và được lệnh dâng các của lễ trên bàn thờ. Họ được lệnh phải vâng lời và làm việc trong đền thờ.

Ngày 06 – Giữa Sự Khủng Hoảng Và Phước Hạnh

Hoithanh.com - Do nạn đói ở Ghê-ra và chính sai lầm của mình, Y-sác đã phải đối diện với một sự khủng hoảng trong cuộc đời ông. Tuy vậy, như Đức Chúa Trời đã làm cho Áp-ra-ham, Ngài biến sự khủng hoảng của Y-sác thành một phước lành.

Ngày 2 – Hãy Hiệp Một Cách Hoàn Toàn

hiep1Hoithanh.com - Các tín hữu là các tôi tớ của Chúa được báp-tem bởi thập tự giá của Chúa Jêsus Christ và đã tiếp nhận Chúa Jêsus, chứ không phải Sa-tan, làm Chúa của mình. Vì thế, thân thể của Đấng Christ không thể bị phân rẽ và không ai có thể nhận sự báp-tem trong bất cứ danh nào, ngoại trừ danh của Chúa Jêsus

Ngày 23 – Giê-hô-gia-đa Và Giô-sê-ba Trung Thành

buoi_chieuHoithanh.com - Khi A-tha-li tiêu diệt hậu duệ nhà Đa-vít để truyền bá sự thờ phượng Ba-anh, Giô-sê-ba và Giê-hô-gia-đa đã bí mật cứu sống Giô-ách để kế nghiệp dòng dõi hoàng tộc của Đa-vít.

Ngày 02 – Những Lãnh Đạo Chúa Tin Cậy

beachHoithanh.com - Đức Chúa Trời phán cùng Mi-ri-am và A-rôn là những người thách thức thẩm quyền thuộc linh của Môi-se – nơi phát xuất thẩm quyền

Tại Sao Lại Phải Chôn Mình Trong Sự Khổ Sở Trong Khi Bạn Có...

“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.Cũng hãy vui...

Ngày 09 – Trận Chiến Giữa Hội Thánh Và Sa-tan

Hoithanh.com - Con rồng đỏ lớn hoặc con rắn xưa đã thất bại trong việc giết Con (hạt giống của người nữ, Sáng Thế ký 3:1, là bắt đầu của Phúc âm). Sau đó nó bắt bớ người nữ và lại bị thất bại. Rồi đến lúc nó bắt bớ hậu duệ của người nữ (hạt giống của bà), nhưng con rắn cũng đã bị thất bại trên thiên đàng.