Ngày 12 – Giới Thiệu Sách Ga-La-Ti

SÁCH GA-LA-TI

TẠI SAO BỨC THƯ ĐƯỢC VIẾT.

Phao-lô đã viết bức thư vô cùng quan trọng này bởi vì những Cơ đốc nhân Ga-la-ti đang rời xa lẽ thật của đức tin Cơ đốc (1:6). Họ đã bị dao động bởi những tín hữu Do Thái chất trên họ gánh nặng của phép cắt bì và tuân giữ những điều luật khác của người Do Thái (3:1). Những tín hữu Do Thái này nói rằng chỉ bằng cách ấy mới tận hưởng được trọn vẹn đặc quyền của mối tương giao với Đức Chúa Trời. Phao-lô nhận biết cách sâu sắc nếu họ tuân theo luật lệ Do Thái giáo để thiết lập mối tương giao với Đức Chúa Trời có nghĩa là họ đang chối bỏ một điểm thiết yếu của Phúc Âm; đó là mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời không phải dựa trên việc làm, nhưng bởi đức tin. Trong bức thư, Phao-lô đã giải thích những mối quan hệ của cá nhân ông với hội thánh Giê-ru-sa-lem. Ông cũng giải thích rằng sự tự do thật của Cơ đốc nhân là kết quả của đức tin nơi Chúa Cứu Thế chứ không phải là việc tuân giữ luật pháp để cố gắng làm đẹp lòng Ngài.

TÁC GIẢ.

Thư tín Ga-la-ti do Sứ đồ Phao-lô viết (1:1), chứa đựng những lời dạy dỗ nhiệt thành của ông về đức tin. Sự tranh luận mạnh mẽ bày tỏ cá tính của ông và cho thấy ông vừa là một nhà truyền giáo, đồng thời cũng là một con người dũng cảm, không sợ phải đi một mình một đường. Bức thư cho chúng ta biết nhiều chi tiết về đời sống của ông, điều không hề được nhắc đến trong các thư tín khác.

ĐỘC GIẢ.

Phao-lô đã truyền giảng Phúc Âm cho các độc giả của ông (1:8,9; 4:13) và họ có mối quan hệ vô cùng thân thiết (4:15). Các học giả cho rằng Phao-lô viết thư này cho những tín hữu tại miền Bắc Ga-la-ti, nơi chủng tộc người Ga-la-ti (nguyên đến từ xứ Gaul) định cư và Phao-lô đã ghé thăm trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai. Một số học giả khác lại cho rằng ông đã viết thư cho các hội thánh phía Nam tỉnh Ga-la-ti thuộc La Mã (bao gồm An-ti-ốt, Y-cô-ni, Lít-trơ và Đẹt-bơ), những hội thánh ông đã thiết lập trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất.

NIÊN ĐẠI.

Bức thư được viết khi nào phụ thuộc vào người nhận bức thư đó là ai. Hầu hết các học giả đều tin rằng bức thư được viết cho những người Ga-la-ti miền Nam và điều này có nghĩa là bức thư đã được viết vào khoảng thời gian năm 48 sau CN. Nếu bức thư được viết cho những người Ga-la-ti miền Bắc thì có thể được viết vào khoảng thời gian sau đó một chút, nhưng vẫn là một trong những thư tín đầu tiên của Tân Ước.

NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT.

1. Đây là một bức thư tranh chiến. Phao-lô không chấp nhận thoả hiệp, sử dụng ngôn từ mạnh và sử dụng nhiều phương thức tranh luận khác nhau để làm rõ chủ đề.

2. Đây là một bức thư tràn đầy yêu thương. Bức thư được viết với mối quan tâm sâu sắc và sự chăm sóc tận tâm của một người chăn vĩ đại.

3. Đây là một bức thư ngắn gọn, súc tích. Bức thư được gọi là "bản phác thảo" của thư tín Rô-ma, trong đó chứa đựng cùng một sứ điệp Phúc Âm.

4. Đây là một bức thư đáng nhớ và chứa đựng nhiều điều khắc cốt ghi tâm, ví dụ 2:20; 5:1; 5:22, 23; 6:14.

Bức thư về một Phúc Âm chân thật.

BỐ CỤC.

1. Phao-lô chào mừng các tín hữu độc giả 1:1-5.

2. Phao-lô tuyên bố mục đích 1:6-10.

3. Phao-lô trình bày các chứng cớ 1:11-2:21.

4. Phao-lô triển khai sự tranh luận 3:1-4:31.

5. Phao-lô miêu tả sự tự do thật của Cơ đốc nhân 5:1-6:10.

6. Phao-lô viết lời kết luận 6:11-18.

ÁP DỤNG.

Sự cắt bì không còn là nghi lễ bắc buộc ngày nay, nhưng sứ điệp của Phao-lô vẫn còn có giá trị:

1. Cho những Cơ Đốc nhân nguyên tắc:

Vẫn còn nhiều người cho rằng con người có khả năng đến được với Chúa hay không dựa vào việc người đó giữ gìn luật pháp ở mức độ nào và được tôn trọng ra sao. Phao-lô đã chỉ ra rằng sự tuyên xưng công chính là bởi đức tin, không phải bởi việc làm.

2. Cho những Cơ Đốc nhân yếu đuối:

Chúa Cứu Thế mang đến tự do không có nghĩa Cơ Đốc nhân có thể sống theo ý riêng. Đời sống của người đó không được chứa đựng sự tham lam ích kỷ hay những biểu hiện xác thịt. Người đó phải nhận lãnh trách nhiệm bày tỏ bông trái Thánh Linh trong tính cách, thái độ và các mối quan hệ với xung quanh.

Bức thư cũng dạy chúng ta về hai lẽ thật quan trọng:

1. Về những Cơ Đốc nhân giáo điều, nguyên tắc.

Hội thánh không được phép cho rằng mình có quyền quyết định hay đề ra những nguyên tắc theo chủ ý riêng. Lẽ thật Cơ Đốc phải được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời và không được phép thay đổi. Phao-lô nhấn mạnh, tin vào điều khác với những gì Chúa bày tỏ là vô cùng nguy hiểm vì đó là sai trật và sẽ dẫn đến sự đoán xét. Lẽ thật trước nhất được các đưa ra bởi các sứ đồ, chính vì thế tại Ga-la-ti, Phao-lô nhấn mạnh thẩm quyền sứ đồ trong chức vụ của ông.

2. Về sự hợp nhất của Kinh Thánh.

Nhiều người cho rằng có rất ít liên quan giữa Cựu Ước và Tân Ước, chúng nói về hai Đức Chúa Trời ban cho con người hai mạng lệnh khác nhau. Phao-lô chỉ ra rằng Đức Chúa Trời chỉ có một và sự hợp nhất xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh.

Phần này được trích từ THÁNH KINH ĐẠI CƯƠNG. Sử dụng dưới sự cho phép của Hiệp hội Thánh Kinh tại Anh Quốc.

Ngày 03 – Đức Chúa Trời Dựng Nên Loài Người Và Nghỉ Ngơi

Hoithanh.com - Sự sáng tạo đã đạt đến tột đỉnh khi Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người theo chính hình ảnh của Ngài và ban phước cho loài người. Rồi vào ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ ngơi.

Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” - Châm ngôn 4:23Khi...

Ngày 2 – Cơn Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời

wrath-2Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm hôm nay: Rô-ma 1:18-32
Phân đoạn hôm nay ghi nhận cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên những kẻ chống nghịch và cố tình từ chối Phúc Âm.

Ngày 7 – Lừa Gạt Vị Tiên Tri Đến Từ Giu-đa


ngay 7

Hoithanh.com - Phân đoạn nói về thể nào sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nghịch cùng Giê-rô-bô-am và Bê-tên không thể thay đổi thông qua vị tiên tri đến từ Giu-đa.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

Uy Quyền Của Đấng Sống Trên Cuộc Đời Bạn

Chúa Giê-Xu, Đấng quyền năng, Ngài có uy quyền trên muôn loài vạn vật. Nhưng Ngài không dùng uy quyền của mình để bách...

Ngày 22 – Cây Nho Không Kết Quả

doi_nuiHoithanh.com - Ê-xê-chi-ên ví Giê-ru-sa-lem như một cây nho đúng như nó đã từng được mô tả trong lịch sử và truyền thống (Sáng thế 49:22). Nhiều tiên tri khác liên tưởng cây nho với trái nho nhưng Ê-xê-chi-ên lại không tập trung vào trái mà vào chính cái cây.

Ngày 25 – Hãy An Ủi Dân Ta

 

Hoithanh.com – Chương 1 đến 39 của Ê-sai ghi lại lời tiên tri về sự đoán xét và sự kết tội của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên, trong khi các chương từ 40- 46 ghi lại sự an ủi của Đức Chúa Trời và hy vọng cho Y-sơ-ra-ên.

 

Ngày 14 – Đừng Say Rượu

Phân đoạn ngày hôm nay liên tục cảnh báo việc uống rượu quá nhiều, và nhấn mạnh sự vui mừng, điều con cái lắng...

Ngày 08 – Hai Loại Tranh Chấp

Các Cơ Đốc nhân phải tránh các cuộc tranh cãi đến từ sự khôn ngoan theo xác thịt và thuộc thế gian, và có...