Nhật Thực Và Động Đất Trong Kinh Thánh

Mục sư Nguyễn Duy Tân Ngày 21 tháng 8 năm 2017, hàng triệu người Mỹ đã trông đợi để đón xem biến cố NHẬT THỰC...

Tại Sao Người Không Có Đuôi? – Phần 2: Những con chim sẻ của...

Thật tội nghiệp cho những người ngây thơ cả tin ─ chỉ từ mấy con chim sẻ mà suy luận thành cả một lý...

Trả Lời Các Câu Hỏi Về Sách Sáng Thế Ký – Phần 4: Sự...

Câu hỏi mà tôi nhận được hầu như mỗi tuần là làm sao chúng ta có thể có các ngày trước khi có mặt...

Tại Sao Người Không Có Đuôi? – Phần 3 và hết: Cái đuôi và...

Nhưng hãy trở lại với câu chuyện về cái đuôi của con người. Thuyết tiến hóa thích câu chuyện này, vì đây là dịp để...

Bài học từ Hawking – Phần 1: Vũ Trụ Tự Tạo Ra Nó Từ...

Một người rất đặc biệt, Stephen Hawking, đã ra đi đến một thế giới khác . Người đời nhớ ông không chỉ vì những...

Những Gì Mọi Người Không Nói Với Bạn Về Một Nhà Truyền Giáo

Không phải tất cả mọi thứ đều không tốt, tôi hứa với bạn đó. Tôi biết nhiều phương tiện...

Bài học từ Hawking – Phần 2 và hết: Chúa Sáng Tạo Ra Vũ...

Tại sao những câu hỏi về nguồn gốc không thể trả lời được bằng khoa học? Bởi vì vấn đề nguồn gốc thuộc về nguyên...

Những Điều Kỳ Diệu Xảy Ra Trong Những Chuyến Bay Lên Mặt Trăng Của...

Chương trình không gian Na Sa Hoa kỳ - Apolo dự kiến thực hiện 20 chuyến bay. Chuyến bay đưa người lên mặt trăng...

Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Sách Sáng Thế Ký – Phần 14: Có...

Câu hỏi kỳ này là: răng khôn có chứng minh sự tiến hóa là có thật không? Vâng, Jack Cuozzo là một nha sĩ...

Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Sách Sáng Thế Ký – Phần 16: Có...

Đã có một số tranh cãi xoay quanh câu hỏi này giữa các nhóm người tin vào thuyết sáng tạo trong 10 năm qua....