Home Văn Phẩm Bài Thơ: DẤU CHÂN

Bài Thơ: DẤU CHÂN

by Thanh Hữu
30 đọc

Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. (Thi-thiên 85:13)

Đường trần có những dấu chân,
Của người đi trước vĩ nhân anh hào.
Những người đạo đức tài cao,
Những người nghệ sĩ siêu sao một thời.

Dấu chân người bước trên đời,
Chỉ là cát bụi sương rơi sáng chiều.
Ngày nay thần tượng bao nhiêu,
Ngày mai hạ bệ như diều đứt dây.

Cứu Chúa, Đấng chẳng đổi thay, 
Ngài là độc nhất chẳng ai so bằng.
Ngài là Thượng đế quyền năng,
Dấu chân Ngài đến, còn hằng ngàn năm.

Dấu chân vào máng cỏ nằm, 
Dấu chân phục vụ ở trong gia đình.
Dấu chân nhận Chúa Thánh Linh, 
Dấu chân rao giảng Tin Lành cứu ân.

Dấu chân tha thứ tội nhân,
Dấu chân chữa bịnh hồn thân bao người. 
Dấu chân vượt sóng biển khơi,
Dấu chân đuổi quỉ bằng lời quyền năng.

Khiêm nhu phục vụ ai bằng,
Hạ mình rửa sạch, lau chân môn đồ?
Vác thập tự đến đồi cao,
Hy sinh chịu chết giữa bao khổ hình.

Dấu chân sống lại quang vinh, 
Hà hơi ban xuống Thánh Linh cho người. 
Thăng thiên trở lại nước trời,
Cầm quyền tể trị muôn đời càn khôn.

Dấu chân Ngài vẫn hằng còn,
Chúa ơi, dìu bước giúp con linh trình.
Bước theo dẩn dắt Thánh Linh,
Chờ ngày gặp Chúa hiển vinh muôn đời.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like