Home Văn Phẩm CHO XIN LÀM MỘT QUE DIÊM

CHO XIN LÀM MỘT QUE DIÊM

by Độc Giả
30 đọc

Cho xin làm một que diêm
Đốt lên thành đuốc soi miền trần ai
Cho xin ánh sáng đêm dài.
Tỏa trong tăm tối dương mai rạng ngần.

Cho xin lời Chúa hoan hân
Soi vào sâu thẳm tâm thần tương giao
Cho xin danh Thánh quang hào.
Là muối của đất điểm tô ơn lành.

Cho xin giọt nắng tinh anh
Xuyên qua trũng chết xây thành pha lê 
Cho xin lời sống vỗ về 
Là kim nam dẫn bến mê xa dần.

Cho xin mỹ đức ta lâng
Noi theo gương Chúa sống gần chân quang
Cho xin thoát chốn lầm than
Rao truyền danh Chúa lòng càng hăng say.

Cho xin theo Chúa mỗi ngày
Trên đường thập giá thẳng ngay lộ trình
Cho xin ánh sáng lung linh
Làm que diêm sáng soi mình bước đi.

Cho xin hạnh phúc ca thi
Vầng thơ Cơ-đốc lễ hy tinh tuyền
Cho xin nhân thế đoàn viên 
Que diêm bừng sáng tỏa miền Thiên cung.

Hồ Thi Thơ – Hạ 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like