Home Dưỡng Linh Lịch Cầu Nguyện Tháng 7/2019: việc giáo dục cho phụ nữ & những bé gái trên khắp thế giới

Lịch Cầu Nguyện Tháng 7/2019: việc giáo dục cho phụ nữ & những bé gái trên khắp thế giới

by TWK Korea
30 đọc

“Đức Giê-Hô-Va là thiện và ngay thẳng; bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì” (Thi thiên 25:8-9)

Trong tháng này chúng ta cầu nguyện cho việc giáo dục của phụ nữ và trẻ em gái khắp thế giới, xin Chúa cất đi những rào cản ngăn trở việc giáo dục chính quy của phái nữ, cũng như cho họ chấp nhận Đấng Tạo Hóa là vị giáo sư lớn cho cuộc đời họ. Xin cầu nguyện để phụ nữ và trẻ em gái sẽ nhận được niềm hy vọng từ nơi Chúa và lời Ngài, cùng với những hướng dẫn khôn ngoan cần có để sống một đời sống tin kính trưởng thành… Những phần cầu thay và lời kinh thánh tháng này được viết dưới dạng lời cầu nguyện – Đức Chúa Trời yêu thích điều đó khi chúng ta cầu nguyện bằng cách dâng lại lời kinh thánh cho Ngài.

1.  Cha ơi, xin hướng dẫn con đi trong lẽ thật của Ngài và dạy chúng con, vì Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng cứu chuộc chúng con, và hy vọng của chúng con  đặt nơi Chúa hằng ngày (Thi thiên 25:4-5)

2.  Lạy Chúa, xin chạm đến những tấm lòng của từng gia đình, từng nền văn hóa và từng chính phủ để họ nhìn thấy các trẻ em gái thật xứng đáng nhận được sự giáo dục, vì các cháu được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. (Sáng 1:27)

3.  Lạy Chúa, xin dùng phương tiện giáo dục, cho các trẻ gái nhỏ được học hỏi những kỹ năng sống và kiến thức cần thiết để bẻ gãy vòng lẩn quẩn của nghèo khó truyền qua các thế hệ.

4.  Xin Chúa ban sự khôn ngoan và hiểu biết trên những người thực hiện chương trình Phụ nữ và Hy vọng cho những chị em chỉ giao tiếp bằng lời nói, là những người học hỏi cách tốt nhất qua kinh nghiệm người khác chia sẻ, qua hội đoàn, qua việc nghe đi nghe lại chương trình và tương tác quan hệ lẫn nhau.

5.  Chúa Giê-xu ơi, xin giúp chúng con trung tín giữ lời dạy dỗ của Ngài để chúng con biết được chân lý Chúa và nhờ chân lý Ngài giải phóng chúng con được tự do.(Giăng 8:31-32)

6.  Lạy Chúa, xin cho việc giáo dục an toàn, chất lượng cao được dành cho tất cả các học sinh, bao gồm cả những người mẹ còn tuổi vị thành niên, những người tị nạn, người khuyết tật hay nhóm người thiểu số.

7.  Xin Cha ban sự khôn ngoan khi chúng con tiếp cận những chị em không biết chữ,. Họ gặp phải khó khăn khi tham gia các buổi thờ phượng và học kinh thánh vì cách họ hiểu biết, nhận định thông tin có sự khác biệt.

8.  Lạy Chúa, xin thêm sức và ban sự nhẫn nhục cho những phụ nữ phải làm việc dài giờ để lo cho gia đình; nhiều người trong số họ vừa phải chăm sóc con cái và cha mẹ già vừa vẫn phải lo đến trường.

9.  Lạy Đức Chúa Trời, chúng con ngợi khen Ngài vì chương trình phát thanh chia sẻ những vấn đề cầu nguyện mỗi ngày, để cho người không đọc được chữ vẫn có thể cùng cầu nguyện với chúng con.

10.  Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con con đường tốt nhất cho cuộc đời chúng con; Xin dạy dỗ chúng con và bảo vệ chúng con  (Thi 32:8)

11.  Xin Chúa bảo vệ các em gái nhỏ khỏi bị hãm hiếp, đánh đập hay giết chết khi trên đường đi học, hay lúc sống trong khu tập thể của học sinh. Chúa là chốn nương thân của các em, Ngài bảo vệ các em khỏi những rắc rối (Thi 32:7)

12.  Lạy Chúa, xin cho văn hóa các nước thấy được rằng giáo dục liên kết chặt chẽ với sự cải thiện cụ thể trên sức khỏe và dinh dưỡng; đem lại thực sự nhiều cơ hội được sống còn hơn cho trẻ em.

13.  Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài vì phương tiện truyền thông cho phép chúng con thực hiện, phát thanh lại nhiều lần chương trình Phụ nữ và Hy vọng. Những người chỉ giao tiếp bằng lời nói có thể nghe lại nhiều lần, nhớ bài học và áp dụng nó vào trong cuộc sống của họ.

14.  Chúng con ngợi khen Ngài, Cha ôi, vì món quà Ngài ban là Đức Thánh Linh đã dạy dỗ chúng con, khiến chúng con hiểu được lẽ thật của Ngài. (Giăng 14:26)

15.  Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho việc giáo dục cấp tiểu học được trở thành điều bắt buộc và miễn phí; cũng như sự trợ giúp tài chánh trong phương tiện đi học và may đồng phục cho học sinh, đặc biệt là cho những người nghèo.

16.  Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài vì có hàng ngàn nhóm cầu nguyện của những phụ nữ trung tín trong mục vụ Phụ nữ và Hy vọng XTG trên khắp thế giới; và có một số người dịch các vấn đề cầu nguyện ra bằng lời để giúp cho những người cầu thay không biết đọc.

17.  Chúng con cầu nguyện xin Chúa cho việc ép hôn được chấm dứt, vì nó đã khiến cho nhiều em gái nhỏ phải bỏ học giữa chừng, hoặc bỏ nhà để trốn tránh.

18.  Cha ơi! Chúng con tạ ơn Ngài vì lời của Chúa được viết ra để dạy dỗ cho chúng con. Lời Ngài dem hy vọng và sự khích lệ khi chúng con đang kiên nhẫn chờ đợi lời hứa của Ngài cho chúng con được thành tựu. (Rô-ma 15:4)

19.  Lạy Chúa, xin cho lệ phí học thêm của giáo dục cấp hai được bỏ đi. Xin cho việc đăng ký học và tiếp tục học được tăng lên trong khi việc bóc lột sức lao động trẻ em và khai thác tình dục bị giảm đi.

20.  Xin Chúa cho các nhóm thực hiện và dịch chương trình Phụ nữ và Hy vọng XTG được sự thông hiểu và tính sáng tạo khi họ làm rõ chân lý của Ngài cho những phụ nữ không biết chữ. Xin giúp họ truyền đạt có hiệu quả trong bối cảnh văn hóa và tiếng lòng của người nghe.

21.  Xin Chúa bảo vệ các em gái nhỏ khỏi việc bị lạm dụng và quấy nhiễu tình dục bởi thầy giáo và các bạn học của các em. Xin giữ gìn và bảo vệ các em khỏi tay kẻ ác (Thi 12:7)

22.  Khi chúng con hạ mình xuống trước mặt Chúa, sống tốt đẹp và ngay thẳng thì Cha ơi, xin dẫn chúng con làm điều chánh trực, và dạy cho chúng con đường lối Ngài. (Thi 25:8-9)

23.  Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo cộng đồng để họ thấy được tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và phương tiện vệ sinh trong trường cho các nữ học sinh sử dụng.

24.  Cha ơi, chúng con cầu nguyện cho việc giáo dục được bao gồm tất cả các môn học chủ yếu, vì sự sáng tạo của Ngài là bao la và Ngài phán bảo chúng con rằng người khôn ngoan thì tích lũy kiến thức. (Thi 10:14)

25.  Lạy Chúa Giê-xu, lời dạy của Ngài chạm đến tấm lòng người nghe qua những câu chuyện, những bài thơ được lặp đi lặp lại. Xin giúp chúng con truyền rao phúc âm của Ngài cho hơn 4 tỉ người trên thế giới chỉ muốn giao tiếp bằng lời nói.

26.  Cha ơi, xin giúp chúng con cam kết hết lòng trung tín với lời kinh thánh, để dạy lời Chúa cho con cái chúng con và nói về lời Chúa bất kể nơi đâu chúng con đi. (Phục truyền 11:18-20)

27.  Cha ơi, xin giúp văn hóa các nước thấy được rằng giáo dục là nhân tố bảo vệ mạnh mẽ; các em nữ học sinh sẽ ít bị nguy cơ tổn thương do nạn khai thác bóc lột sức lao động trẻ em và cả về nạn buôn bán trẻ em.

28.  Chúng con ngợi khen Ngài, Chúa ơi, vì những chị em không biết chữ đang nhận được những thông tin giá trị từ chương trình phát thanh Phụ nữ và Hy vọng Xuyên Thế Giới (TWR).

29.  Đức Chúa Trời của mọi khôn ngoan và thông biết, xin ban cho mỗi chúng con niềm khao khát học hỏi và tấm lòng tìm kiếm Chúa và đường lối Ngài.

30.  Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài cho giáo dục được cung cấp cho các em nữ ở những nơi mà văn hóa cấm đoán các em đến trường học chung với các em nam không phải là họ hàng.

31.  Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho bà Peggy Banks. Xin Chúa làm người hướng dẫn, làm giáo sư cho bà khi bà lãnh đạo mục vụ Phụ nữ và Hy vọng Xuyên Thế Giới toàn cầu.

Cầu nguyện cho Việt Nam

1. Xin cầu nguyện cho hơn 90 triệu người Việt nghe Tin Lành, nhiều người tin Chúa và nhận được sự cứu rỗi.

2. Xin cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Việt Nam từ phường xã, quận huyện, tỉnh thành, lên đến trung ương nhà nước và đảng. Cho họ có lòng nhận biết Chúa, cảm biết được lòng dân và có sự khôn ngoan từ Chúa ban cho để lãnh đạo đất nước và dân tộc.  

3. Xin Chúa đại dụng các hội thánh và tôi con Chúa trong việc truyền giảng Tin Lành qua các cơ quan từ thiện, bệnh viện, trường học, đại học, mục vụ xã hội, mục vụ truyền thông – phát thanh, mục vụ cai nghiện, dịch vụ thương mại và các mục vụ khác.

4. Xin Chúa kêu gọi và đầy ơn trên hàng ngàn chiến sĩ dấn thân trong sự cầu thay Việt Nam, cho sự phấn hưng tâm linh, hội thánh tăng trưởng, và quê hương Việt Nam có sự thờ phượng và phục vụ Chúa.

5. Xin cầu nguyện cho tình trạng ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm tại Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng gây ra bệnh ung thư và các căn bệnh nan giải khác cho người dân Việt Nam.

Thân ái trong Christ

Ngô Khang Thy- Mục vụ Phụ Nữ và Hy Vọng
Đài Phát Thanh Tin Lành Xuyên Thế giới (TWR)

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like