Home Truyện Tôi Đã Được Một Lời Chứng

Tôi Đã Được Một Lời Chứng

by Sưu Tầm
30 đọc

Khi tôi 11 tuổi, giáo viên tiểu học của tôi ở Pháp đã cho tôi cuốn Kinh Thánh. Chúng tôi đặt ngày lên trên mỗi trang để có một lịch đọc. Tôi bắt đầu đọc một trang mỗi ngày. Nhưng ngay lập tức tôi yêu thích đọc Kinh Thánh quá nên tôi toàn đọc trước lịch. Đôi lúc tôi đọc trong xe trên đường đi đến nhà thờ hoặc trong ngày nghỉ. Tôi đọc xong quyển Kinh Thánh sớm hơn nhiều so với dự kiến.

Tôi cảm thấy tôi như một chuyên gia về những trận chiến giữa các dân trong Kinh Thánh. Tôi còn vẽ về các trận chiến. Tôi được làm chứng rằng Kinh Thánh không chỉ là một câu chuyện — đó là một cuốn sách lịch sử thực sự.

Tôi bắt đầu với lịch sử, và sau đó tôi nhận được các hiểu biết thuộc linh. Đức Thánh Linh đã làm chứng cho tôi biết rằng Kinh Thánh được viết bởi các nhà tiên tri dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Đó là cách tôi được làm chứng về Chúa Giê-xu, về hội thánh. Tất cả bắt đầu với cuốn Kinh Thánh. Tôi thật biết ơn giáo viên tiểu học của tôi.

Đôi khi chúng ta không biết chúng ta đã trồng loại hạt nào, nhưng thời gian trôi qua, chúng ta sẽ thấy được những cái cây và bông trái tuyệt đẹp đã lớn lên. Điều quan trọng là trong đời sống bạn, bạn nên kiếm cho mình một lời chứng về Kinh Thánh càng sớm càng tốt. Bạn sẽ không thể nào hiểu được mọi thứ khi mình còn trẻ, nhưng bạn có thể có được một lời chứng.

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu Tầm

Ảnh: Sưu Tầm

Bình Luận:

You may also like