Home Chuyên Đề Hẹn Hò Thánh – Bài 4: Không Mang Chung Ách Với Kẻ Chẳng Tin

Hẹn Hò Thánh – Bài 4: Không Mang Chung Ách Với Kẻ Chẳng Tin

by AdrianChua
30 đọc

Không mang chung ách với kẻ chẳng tin là một trong những nguyên tắc quan trọng và cơ bản nhất trong mối quan hệ yêu đương trong Kinh Thánh dành cho con cái Chúa.

II Cô-rinh-tô 6:14 “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?”

Ý tưởng về “ách không cân” xuất phát từ bối cảnh nông nghiệp trong đó hai con vật khác nhau về loài và sức mạnh bị đeo chung một cái ách để cày ruộng, đây là một điều cấm kỵ đối với người Do Thái theo luật Cựu Ước.

Phục Truyền Luật Lệ 22:10 “Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa.”

Ách là một khung cương buộc hai con vật đứng cạnh nhau, và rõ ràng nếu một con mạnh hơn, vượt trội hơn được buộc với một con yếu hơn, cả hai con vật sẽ rất khổ sở, và đặc biệt con yếu hơn sẽ bị giày xéo và bị thương bởi sức kéo của con mạnh hơn. Hãy tưởng tượng một con bò và một con lừa được buộc với nhau để cày một luống ruộng – điều gì sẽ xảy ra? Sẽ không thể nào khiến hai con cùng đi theo một đường thẳng để tạo nên một luống thẳng, bởi vì sức của con mạnh sẽ khiến con yếu lệch sang một bên.

Trong bối cảnh đời sống thuộc linh, chúng ta đang nói về việc Cơ Đốc nhân thiết lập một sự ràng buộc với người ngoại. Nguyên tắc hay quan niệm đó là Cơ Đốc nhân không được phép tiến vào bất kỳ sự sắp xếp chính thức, hoặc bất kỳ mối quan hệ đối tác ràng buộc, hay giao ước hoặc hợp đồng ràng buộc với những người không có đức tin. Vì thế, “buộc với nhau” có thể có nghĩa là mối quan hệ chặt chẽ, hoặc thậm chí là quan hệ đối tác kinh doanh và hiệp hội. Mối quan hệ như vậy sẽ mang đến thiệt hại cho đời sống thuộc linh của bạn. Tuy nhiên, bối cảnh của câu này rất có thể đang nói về mối quan hệ hôn nhân.

Sáng Thế 2:24 “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.”

Trong mối quan hệ hôn nhân, người chồng và người vợ thiết lập giao ước chung sống cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại. Nói cách khác, chồng và vợ nên làm việc cùng nhau như một đôi bò thống nhất trong cùng một ách. Còn nếu khi hai người thiết lập cam kết với nhau nhưng lại đi theo hai hướng khác nhau, thì chỉ có thể dẫn đến rắc rối vì cuộc sống của Cơ Đốc nhân và người ngoại vốn bị lái đi bởi tập hợp các giá trị và thế giới quan hoàn toàn khác nhau.

A-mốt 3:3 “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?”

Hơn nữa, Belial (còn được biết đến như Beliar) là một thuật ngữ xuất hiện trong Kinh Thánh Do Thái mà sau này trở thành từ nói về sự hiện thân của ma quỷ trong các văn bản của Do Thái và Cơ Đốc giáo – một cái tên khác của Sa-tan. Theo đó, Phao-lô cảnh cáo chúng ta đừng hiệp một tâm linh của chúng ta với linh của sự tối tăm. Chúng ta không thể mang Đấng Christ hiệp cùng với Sa-tan – cả hai đếu là những kẻ thù không đội trời chung của nhau. Nếu tâm linh của chúng ta kết hợp với linh của sự tối dù đó là một cái ách không cân xứng, làm sao chúng ta có thể hiệp một tâm linh của chúng ta với linh của sự sáng được nữa?

Nếu chúng ta đi vào một mối quan hệ có ách không cân, chúng ta sẽ kết thúc bằng việc đi ra khỏi con đường mà Đức Chúa Trời đã chọn cho chúng ta. Nhưng khi bước đi cùng Ngài, Ngài sẽ dẫn lối cho chúng ta; Ngài đi đâu ta theo đó – vì ách của Ngài dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng!

Và đó là nguyên tắc liên quan đến ách không cân – đây là vành đai bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, một phương pháp Ngài dùng để bảo vệ chúng ta khỏi những đau khổ và khó khăn, xung đột lương tâm và tranh cãi về tín ngưỡng. Cha mẹ tốt đều đặt ra ranh giới cho con cái, không có ý làm hỏng niềm vui của con cái nhưng là để bảo vệ chúng. Nếu cha mẹ thế gian còn làm vậy, thì Cha Thiên Thượng yêu mến của chúng ta còn làm được nhiều điều hơn nữa!

Sa-tan đã nói cùng Chúa trong Gióp 1:10 “Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.”

Đó là cách Sa-tan đề cập đến ách không cân. Nguyên tắc được tạo ra là vì điều tốt đẹp và hạnh phúc dành cho chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có những người luôn muốn kéo giãn ranh giới và phá vỡ vành đai hoặc bức tường đã được Chúa xây nên để bảo vệ họ. Hãy  để ý nghiêm túc vào câu này:

Truyền Đạo 10:8 “Kẻ nào đào hầm sẽ sa xuống đó, còn kẻ phá vách tường phải bị rắn cắn.”

Điều đó là chắc chắn, “Ách Không Cân” là một trong những công cụ hiệu quả nhất và lớn nhất của Sa-tan nhằm làm trật hướng con cái của Đức Chúa Trời khỏi định mệnh và của thừa kế dành cho họ, và kéo họ trật khỏi con đường cao trọng trong Đấng Christ xuống tầng lớp thấp kém nhất của thế gian.

Tác giả: Adrian Chua

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Ảnh: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like